Controleclausule bij ziekte in model van arbeidsreglement SD Worx is de meest neutrale benadering

14 maart 2014

Antwerpen, 14 maart 2014. In zijn persbericht ‘Van medische enkelband naar medisch huisarrest’ bekritiseert het ACV het model van arbeidsreglement dat door SD Worx werd opgesteld als ‘onfatsoenlijk’. “In die modeltekst,” aldus het ACV, “die zonder reactie door heel wat kmo’s klakkeloos dreigt overgenomen te worden, stelt SD Worx voor om in het arbeidsreglement te voorzien dat zieke werknemers elke dag thuis moeten zijn voor de controlearts tussen 13u en 17u. Tijdens de eerste 30 kalenderdagen van de arbeidsongeschiktheid. Zaterdag en zondag inbegrepen. Zelfs zonder mogelijkheid om beroep te doen op een ‘whereabouts-regeling’.”
Dat is onjuiste weergave van de realiteit.

De clausule in de vroegere modeltekst, uit de periode voor het eenheidsstatuut, was immers ongelimiteerd in de tijd. Werkgevers konden met andere woorden eisen dat zieke werknemers maandenlang ter beschikking waren van een controlearts. In toepassing van de wet op het eenheidsstatuut heeft SD Worx die periode nu beperkt tot de periode waarvoor het gewaarborgd loon moet worden betaald.

Met zijn modeltekst heeft SD Worx geprobeerd een zo neutraal mogelijke keuze te maken, waarvan de periode gewaarborgd loon de logische basis vormt. SD Worx heeft er daarmee ook voor gekozen zich niet bevoogdend op te stellen. SD Worx oordeelt met andere woorden niet in plaats van de werkgever over de duur dat zieke werknemers van een bepaald bedrijf beschikbaar zouden moeten zijn tijdens ziekte. De verzuimproblematiek is in elk bedrijf immers anders en werkgevers kunnen zelf het best oordelen hoe zij de verzuimproblematiek door verzuimbeleid en controle door controleartsen beheersbaar willen maken. De modeltekst is daarmee niet alleen de meest neutrale benadering, maar voor de werkgever ook de meest optimale. De keuzevrijheid is geheel aan de werkgever.

De modeltekst creëert ook alleen maar de juridische mogelijkheid voor de werkgever om de werknemer te kunnen controleren. Het is niet omdat de mogelijkheid er is, dat de controle ook daadwerkelijk plaatsvindt. De mogelijkheid moet kunnen bestaan voor het geval dat er in een bedrijf een absenteïsme-probleem is of een vermoeden van misbruik. Als de controleclausule niet in het arbeidsreglement wordt opgenomen, kan de werkgever niet eisen dat de werknemer thuis is als hij wil controleren.

“Het spreekt vanzelf dat een werkgever een kankerpatiënt niet gaat controleren,” zegt Koen Magerman, senior juridisch expert bij SD Worx. “Werkgevers zijn geen pestkoppen. Een werkgever die deze clausule louter gebruikt om zijn werknemer de duvel aan te doen, zal niet lang werknemers hebben.”

In deze hele discussie schiet het ACV op de pianist. SD Worx doet wat het doorgaans doet: nieuwe regelgeving volledig comform omzetten in modeldocumenten. Strikt genomen is de modeltekst geen echt model, maar een keuzetool waarbij de werkgever zowel de periode als de uren per dag kiest – uiteraard binnen de nieuwe wettelijke grenzen, dat wil zeggen: maximaal 4 uur aaneengesloten beschikbaarheid per dag.

De zieke werknemer mag tot slot altijd afwezig zijn voor ‘herstelbevorderende zaken’ – wat bijzonder ruim is. De voorbeelden van het ACV zijn met deze mogelijkheid in strijd.


Meer informatie?   
Koen Magerman, senior juridisch adviseur (0476/20.25.28 of koen.magerman@sdworx.com)

Over SD Worx
SD Worx is een Europees HR-consultancybedrijf met hoofdzetel in België. De groep biedt een volledige dienstverlening rond het tewerkstellen van personeel met loonberekening en -administratie, opleiding, HR research, sociaaljuridische, fiscale en HR-adviesverlening, gespecialiseerde software voor personeelsdiensten en ondersteuning ter plaatse.

In België telt SD Worx 26 kantoren. SD Worx biedt oplossingen op het gebied van internationale tewerkstelling in meer dan 20 landen, vanuit eigen kantoren of via kwaliteitsvolle partners. Bijna 2.000 medewerkers bedienen meer dan 40.500 klanten in de privé- en publieke sector, zowel KMO’s als grote organisaties. Met meer dan 1.179.000 loonberekeningen per maand is SD Worx de derde grootste HR-provider in Europa. De consultancyafdeling van de groep telt 550 specialisten en heeft in de verschillende HR-disciplines een toonaangevende positie.