57% van de Belgische werknemers krijgt te weinig promotiekansen

29 januari 2014

De Belgen waren het afgelopen jaar zeer tevreden over werkzekerheid en jobinhoud, maar vinden binnen hun bedrijf de doorgroeikansen en de loopbaanbegeleiding ondermaats. Uit onderzoek blijkt dan ook dat slechts één op de tien bedrijven een formeel uitgeschreven loopbaanbeleid heeft. Nochtans wordt het maatschappelijk belang hiervan steeds duidelijker.

Jobtevredenheid

Belgische werknemers zijn zeer tevreden over hun job. Uit het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek van SD Worx bij 2500 werknemers bleek dat in 2013 niet minder dan 87% van de werkende Belgen tevreden waren over de autonomie die ze hebben bij de uitvoering van hun job; 88% zegt beter te presteren dan van hen verwacht wordt; 89% noemt zichzelf gedreven en vindt zijn werk zinvol. Ondanks de aanslepende economische crisis denkt 83% dat zijn job niet in gevaar is.

Van de 100 bevraagde topics, die alle betrekking hebben op motivatie en betrokkenheid van werknemers, scoren groeimogelijkheden en promotie het slechtst: 51% van de respondenten zegt dat er in het bedrijf onvoldoende mogelijkheden zijn om door te groeien naar een andere job en 57% zegt onvoldoende promotiekansen te krijgen. Wel is 66% van mening dat ze voldoende mogelijkheden voor persoonlijke ontplooiing krijgen (opleidingen). Meer dan vier op de tien medewerkers (44%) zeggen in de organisatie onvoldoende begeleiding bij hun loopbaanontwikkeling te krijgen.

Werknemers zijn daarmee minder tevreden over hun doorgroeimogelijkheden dan bijvoorbeeld over hun loonpakket. Twee derde van de werknemers (66%) vindt zijn totale beloningspakket correct in vergelijking met dat van anderen op de arbeidsmarkt.

Helft Belgische bedrijven heeft geen loopbaanbeleid

Een gedeeltelijke verklaring voor het ongenoegen over groeimogelijkheden ligt in het ontbreken van een loopbaanbeleid. Uit ander onderzoek van SD Worx bij meer dan 750 bedrijven blijkt dat meer dan de helft (51%) van de respondenten geen loopbaanbeleid had. Kmo’s met minder dan 20 werknemers hebben vaker geen loopbaanbeleid dan grote ondernemingen. Maar ook een meerderheid aan industriële bedrijven blijkt helemaal geen loopbaanbeleid te hebben.

loopbaanbeleidned1

Slechts één op de tien bedrijven heeft dat beleid ook formeel uitgeschreven. Ook daar geldt: hoe groter de organisatie, hoe vaker dat loopbaanbeleid formeel wordt vastgelegd. In de meeste gevallen blijft een loopbaanbeleid vandaag echter beperkt tot een aantal niet formeel vastgelegde praktijken.

Loopbaanbeleid noodzakelijk voor inzetbaarheid op lange termijn

Bedrijven die wel een loopbaanbeleid hebben, onderstrepen dat ze daarmee in de eerste plaats de competenties van hun werknemers willen ontwikkelen en hen een langetermijnperspectief willen bieden.

Van de vijftien bevraagde loopbaanpraktijken zijn interne verspreiding van vacatures, coaching, formele loopbaangesprekken, opleidingen buiten de huidige functie en het bespreken van het potentieel van de werknemer met leidinggevenden de meest frequente.

Het merendeel van de huidige loopbaanpraktijken is gericht op specifieke doelgroepen, zoals experts of werknemers met unieke competenties, medewerkers met managementpotentieel of nog medewerkers in knelpuntberoepen.

Bepaalde loopbaanpraktijken zoals individuele loopbaanbegeleiding, een uitgewerkt loopbaanpad, development centers en successieplanning komen in 60% van de bevraagde bedrijven al niet meer voor.

loopbaanbeleidned2

“Loopbaanbeleid staat in Belgische organisaties nog in zijn kinderschoenen,” zegt Jan Laurijssen, manager HR Innovation bij SD Worx. “Er is dringend nood aan een ‘mindshift’, waarbij we de job for life inruilen voor de ‘career for life’. Bedrijven hebben daar een belangrijke maatschappelijke rol te spelen, omdat ze via een duurzaam loopbaanbeleid de inzetbaarheid van werknemers kunnen versterken." Met verhoogde inzetbaarheid blijkt iedereen gebaat: in de eerste plaats de werknemers zelf, maar ook bedrijven, arbeidsmarkt en maatschappij. “Ooit moeten we zover staan,” aldus Jan Laurijssen, “dat bedrijven iemand opleiden, voor bepaalde tijd een loopbaanpad uittekenen, die medewerker laten vertrekken en hem na een diverse jobs in andere organisaties gewoon weer aan boord halen."


Onderzoek
SD Worx, NV België 2013. Bevraging van honderd aspecten relevant voor tevredenheid, motivatie, betrokkenheid en engagement van medewerkers bij 2500 Belgische werknemers, representatief voor de Belgische arbeidsmarkt.
SD Worx en Antwerp Management School (2012), Loopbaanbeleid in Belgische organisaties – strategie en inzetbaarheid.

Meer informatie?
Dirk van Bastelaere, SD Worx. 0498.946.952, dirk.vanbastelaere@sdworx.com  
Jan Laurijssen, 0475.985.804, jan.laurijssen@sdworx.com  

Over SD Worx
SD Worx is een Europees HR-consultancybedrijf met hoofdzetel in België. De groep biedt een volledige dienstverlening rond het tewerkstellen van personeel met loonberekening en -administratie, opleiding, HR research, sociaaljuridische, fiscale en HR-adviesverlening, gespecialiseerde software voor personeelsdiensten en ondersteuning ter plaatse.
In België telt SD Worx 26 kantoren. SD Worx biedt oplossingen op het gebied van internationale tewerkstelling in meer dan 20 landen, vanuit eigen kantoren of via kwaliteitsvolle partners. Bijna 2.000 medewerkers bedienen meer dan 40.500 klanten in de privé- en publieke sector, zowel KMO’s als grote organisaties. Met meer dan 1.179.000 loonberekeningen per maand is SD Worx de derde grootste HR-provider in Europa. De consultancyafdeling van de groep telt 550 specialisten en heeft in de verschillende HR-disciplines een toonaangevende positie.