Tewerkstelling in KMO's lijkt weer wat op te leven

18 november 2013

Antwerpen – 18 november 2013. Zes kwartalen op rij klokte de KMO-jobindex van SD Worx negatief af. Sinds begin 2012 verloren de werkgevers met minder dan 100 werknemers in totaal 1,3% van hun personeel, goed voor in totaal meer dan 20.000 medewerkers Het derde kwartaal van 2013 bracht de langverwachte en broodnodige ommekeer met een stijging van 0,4%. Op zich meer dan bemoedigend nieuws al verbergt dit cijfer vele waarheden. De meest opvallende: vooral Vlaanderen herleeft en dan meer specifiek Limburg en West-Vlaanderen.

Kmo’s stellen eindelijk weer meer werknemers tewerk

Meer dan 1,6 miljoen Belgen werken in de privésector bij een bedrijf dat minder dan 100 medewerkers telt. De impact van deze kmo’s op de globale tewerkstelling is dan ook zeer hoog, al valt het slechte dan wel goede nieuws niet altijd op, zeker niet wanneer grotere bedrijven met meer of minder mensen gaan werken.

Wanneer we voor het derde kwartaal van 2013 een meertewerkstelling van 0,4% kunnen optekenen is dat zonder meer goed nieuws. Het is immers al van het vierde kwartaal 2011 geleden dat er nog eens positieve cijfers konden opgetekend worden. Echter er mag niet te vroeg victorie gekraaid worden: deze stijging verbergt veel subverhalen en dus dient de positieve boodschap hier en daar getemperd te worden.

Vlaanderen de beste leerling van de klas, Brussel en Wallonië hanteren status-quo

Zo mag de stijging van het voorbije kwartaal praktisch volledig op het conto van Vlaanderen geschreven worden, Brussel en Wallonië flirten met het status-quo. Op jaarbasis legt bovendien ook enkel Vlaanderen positieve cijfers voor (0,3%) waardoor het verlies van 2012 goedmaakt en opnieuw op het niveau van het vierde kwartaal 2011 komt. Wanneer Brussel en Wallonië onder de loep worden genomen, is en blijft vooral voor Wallonië de daling op langere termijn opvallend, al is de lichte stijging van het derde kwartaal misschien ook daar de voorbode van een relance.

Vlaanderen vertelt verschillende verhalen

Alhoewel Vlaanderen de grootste stijging optekent, zijn er ook hier verschillende verhalen te vertellen. Zo is de mooie stijging van 0,7% in het derde kwartaal vooral te danken aan Limburg (+2,3%) en West-Vlaanderen (+1,3%). Oost-Vlaanderen komt met 0,6% net onder het Vlaamse gemiddelde uit.

Limburg maakt met deze stijging voorlopig het ganse jaar 2013 goed, maar staat nog steeds negatief als we het eerste kwartaal van 2012 als startbasis nemen. Het bewijs dat deze provincie rake klappen heeft gekregen tijdens de crisis en dus zeer conjunctuurgevoelig is. West-Vlaanderen is dan weer een duurzame KMO-klimmer. De groei met 1,3% in het voorbije kwartaal is dan wel uitzonderlijk goed, maar het is geen trendbreuk aangezien de voorbije kwartalen ook al positief waren. Aan het andere einde van balans vinden we Vlaams-Brabant terug waar het maar niet wil beteren: ook in het voorbije kwartaal werd er hier verlies opgetekend (-0,2%). Oost-Vlaanderen is dan weer de onopvallende maar zekere stijger, terwijl de provincie Antwerpen tenslotte al kwartalen lang rond het status-quo terug te vinden is, hetzij weliswaar dan net iets meer aan de rode kant van de lijn.

Waar was de stijging vooral te vinden?

Zoomen we nog wat dieper in op de positieve resultaten van Limburg en West-Vlaanderen dan zien we in beide provincies dat het vooral de kleine kmo’s (tot 20 werknemers) zijn die mensen aanwierven in het derde kwartaal van 2013. Dat is opvallend en maakt het nieuws nog beter omdat net dit segment van werkgevers heel conservatief is in zowel in het aanwerven als in het ontslaan van medewerkers. Men gaat daar niet over één nacht ijs.

Hiermee houdt het verschil echter op. In West-Vlaanderen zijn het vooral de kleinere bouwbedrijven die voor meertewerkstelling zorgden, terwijl in Limburg voornamelijk de tertiaire sector, met name IT en groot- en detailhandel, voor de positieve cijfers zorgde.


SD Worx kmo jobindex
De kmo-jobindex van SD Worx geeft sedert 2005 de evolutie aan van de structurele tewerkstelling in kmo’s. Structurele tewerkstelling houdt in dat tijdelijke tewerkstelling, zoals interim- en studentenjobs, niet in het onderzoek zijn opgenomen. De jobindex is gebaseerd op een steekproef van 16.496 ondernemingen, die samen in totaal 157.670 personen tewerkstellen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Johan Van Duyse van SD Worx (0476/55.28.94 of via 
johan.vanduyse@sdworx.com)

SD Worx
SD Worx biedt vanuit meer dan 25 regionale kantoren een specifieke dienstverlening aan kmo’s rond loonberekening, sociale wetgeving en personeelsbeleid. Onder de noemer SD Worx Proxy levert elk regionaal kmo-team een totaalaanbod aan kmo’s, met praktisch advies en pragmatische oplossingen. De Divisie Kmo van SD Worx telt meer dan 400 medewerkers. Samen staan ze in voor 40.000 -werkgevers die in het totaal bijna 250.000 werknemers tewerkstellen.