Ontluikend positivisme onder kmo’s over tewerkstelling

1 oktober 2013

Antwerpen, 1 oktober 2013. Voor het eerst in twee jaar zijn kmo-bedrijfleiders minder pessimistisch over tewerkstelling. In september 2013 denkt 24% van de Belgische kmo’s opnieuw aan aanwerven. Dat is 5% meer dan vorig kwartaal.
Sinds september 2010 daalde de bereidheid om nieuw personeel in dienst te nemen gestaag van 37,6% over 26,7% in september 2011 tot 19,2% in juni 2013, een dieptepunt dat samenviel met berichten over de hoogste werkloosheid in tien jaar. Opmerkelijk is wel dat kmo’s nu negatiever naar de tewerkstelling in 2014 kijken dan ze vorig jaar naar de tewerkstelling in 2013 keken.

kmovierfig1

Voorzichtigheid geboden!

Toch is voorzichtigheid geboden. Driekwart (76%) van de kmo’s denkt nog altijd niet aan aanwerven en de aanwervingsbereidheid is geen synoniem van extra aanwervingen. Net als vorig kwartaal denkt slechts 7% van de Belgische kmo’s effectief aan uitbreiding. De overige 17% van de kmo’s die willen aanwerven, is vooral op zoek naar vervanging voor medewerkers die het bedrijf uit eigen beweging verlieten, met pensioen gingen of ontslagen werden. Vooral grotere kmo’s (50 tot 99 medewerkers) blijken op zoek naar vervanging. In vergelijking met vorig kwartaal steeg dit aantal zelfs van 6% naar 10%.

kmovierfig2

Een andere indicator die tot voorzichtigheid noopt is dat slechts 13% van de kmo’s die geen personeel denken aan te werven een toename van de hoeveelheid werk verwacht. Zowat 21% verwacht nog steeds een daling. Beide verwachtingen liggen in lijn met de cijfers van het vorige kwartaal.

kmovierfig3

Pessimisme over invulling vacatures

In vergelijking met het vorige kwartaal zijn de Belgische kmo’s dit kwartaal dan weer iets pessimistischer over het snel ingevuld geraken van de vacatures. In juni 2013 dacht 54% van de kmo’s dat hun vacatures snel zouden ingevuld geraken, nu is dat nog slechts 43%.

Momenteel heeft 45% van de bedrijven die wensen aan te werven openstaande vacatures die moeilijk ingevuld geraken. In de industrie is dat zelfs 55% van de kmo’s. Er zijn en blijven dus kwalitatieve tekorten op de arbeidsmarkt, en kmo’s weten dat deze alleen maar groter zullen worden in een aantrekkende economie.

September = optimistischere tijd

Vorig kwartaal gaven de kmo’s voor het eerst sinds SD Worx dertien kwartalen geleden met deze bevraging startte aan te denken het jaar met minder werknemers te eindigen Deze negatieve gedachte is dit kwartaal opnieuw verdwenen: 19% van de ondervraagde kmo’s verwacht het einde van 2014 met meer medewerkers te zullen eindigen. Zowat 12,7% verwacht nog steeds een daling van het aantal werknemers.

kmovierfig4

Belangrijke kanttekening hierbij is wel dat de bevraging vorig kwartaal peilde naar de toename van de tewerkstelling tegen einde 2013. De focus in de huidige bevraging werd verlegd naar de verwachtingen tegen eind 2014. Dit verklaart deels waarom elke septemberbevraging een iets optimistischer beeld geeft. Een vergelijking met september 2012 is dan ook op zijn plaats.

Als we de huidige cijfers vergelijken met de cijfers van dezelfde periode vorig jaar (vooruitzichten september 2012 tegen eind 2013) dan zien we nog steeds een lichte daling van het percentage kmo’s dat een toename van de tewerkstelling verwacht (23% toen, tegen 19% nu) en ongeveer een status-quo van het percentage kmo’s dat een daling van de tewerkstelling verwacht (13% toen, 12,7% nu).

Eindconclusie: het dieptepunt lijkt zich dus achter ons te bevinden, al zijn de prognoses precair en is enige voorzichtigheid aangeraden bij deze licht positieve tendens.


Extra informatie
In de “Driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van ”SD Worx" zijn voor de dertiende keer een voor België representatief aantal kmo’s bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Aan deze editie van de enquête namen 756 bedrijven met minder dan 100 werknemers deel. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 3%. De bevraging werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau WES.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Johan Van Duyse van SD Worx (Tel. 0476/55.28.94 of E-mail: johan.vanduyse@sdworx.com)  


SD Worx

SD Worx biedt vanuit meer dan 25 regionale kantoren een specifieke dienstverlening aan kmo’s rond loonberekening, sociale wetgeving en personeelsbeleid. Onder de noemer SD Worx Proxy levert elk regionaal kmo-team een totaalaanbod aan kmo’s, met praktisch advies en pragmatische oplossingen. De Divisie Kmo van SD Worx telt meer dan 400 medewerkers. Samen staan ze in voor 40.000 werkgevers die in het totaal bijna 250.000 werknemers tewerkstellen.