Kmo-jobindex: Al meer dan 10.000 kmo-jobs verloren sedert januari 2013

21 augustus 2013

Er lijkt maar geen einde te komen aan het slechte nieuws over de tewerkstelling in Belgische kmo’s. Uit de jobindex van SD Worx blijkt dat de structurele tewerkstelling in Belgische kmo’s ook in het tweede kwartaal van 2013 is gedaald. Sedert het begin van dit jaar bedraagt het verlies maar liefst 0,64%, wat betekent dat er sinds 1 januari 2013 al meer dan 10.000 kmo-banen verloren zijn gegaan. Er verdwijnen vooral arbeidersjobs in industriële kmo’s.

Kmo cijfers bevestigen negatieve werkloosheidscijfers

In de privésector werken meer dan 1,6 miljoen Belgen in een kmo (een organisatie met minder dan 100 medewerkers). Dat is 59% van alle tewerkstelling in de privé. Kmo’s zijn dus cruciaal voor de tewerkstelling in dit land. Hoewel ze bij sluiting of collectief ontslag zelden het nieuws halen, gaan er in de Belgische kmo’s nu al zes kwartalen op rij jobs verloren. Vooral de industriële kmo’s bloeden. De negatieve trend zette in begin 2012. Na jaren van netto jobcreatie, gingen in 2012 zeven op de duizend kmo-jobs verloren.In 2013 zet die trend door. In het eerste kwartaal ging 0,4% van de kmo-jobs verloren. In het tweede kwartaal 0,24%.
Sinds januari 2013 is het personeelsbestand in Belgische kmo’s met 0,64% gedaald, een verlies van 10.600 voltijdse equivalenten. Dat zijn bijna zoveel jobs als in heel 2012. Sinds begin 2012 bedraagt de netto jobdestructie zelfs 1,34%, of een verlies van grosso modo 22.300 voltijdse equivalenten, waarvan tweederde in Wallonië.Tweede kwartaal 2013: Jobverlies in kleine, voornamelijk industriële kmo’s

Het gros van de jobs ging verloren in de kleinere kmo’s, met maximum 20 werknemers. De iets grotere houden relatief stand. Voornamelijk industriële kmo’s in sectoren als textiel, chemie en de vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten delen in de klappen. Het verlies in deze sectoren is het grootst in de conjunctuurgevoelige Vlaamse kmo’s.

Terwijl de sector van de commerciële dienstverlening standhoudt, blijft de niet-commerciële dienstensector of de quartaire sector groeien. Deze sector, die onder meer lokale besturen en subsectoren als maatschappelijke dienstverlening, gezondheidszorg en onderwijs bevat, groeit in de drie gewesten, maar onvoldoende om het jobverlies van de industriële kmo’s te compenseren.

Last in, first out: Jongeren betalen het gelag

De ontslagen vallen vooral bij jongere medewerkers onder de 25 jaar. Last in, first out dus. Opvallend is wel dat vorige kwartalen werknemers met minder dan een jaar anciënniteit ontslagen werden, terwijl de voorbije maanden relatief meer werknemers met 3 tot 4 jaar anciënniteit het bedrijf moesten verlaten. Dat zijn de mensen die aan boord kwamen net voor de crisis in alle hevigheid uitbrak.

“Kmo’s proberen zo lang mogelijk ontslagen uit te stellen, maar waken natuurlijk over de continuïteit van het bedrijf,” zegt Johan Van Duyse. “Als de economische situatie zaakvoerders toch tot ontslagen dwingt, dan kiest men ervoor de jongere, minder ervaren krachten te laten gaan. Bedrijfsleiders vallen in deze crisis terug op ervaren mensen, die over de kerncompetenties beschikken om de overleving van het bedrijf te garanderen. Het zijn dan ook de jongeren die het gelag betalen.”


SD Worx kmo jobindex
De kmo-jobindex van SD Worx geeft sedert 2005 de evolutie aan van de structurele tewerkstelling in kmo’s. Structurele tewerkstelling houdt in dat tijdelijke tewerkstelling, zoals interim- en studentenjobs, niet in het onderzoek zijn opgenomen. De jobindex is gebaseerd op een steekproef van 16.496 ondernemingen, die samen in totaal 157.670 personen tewerkstellen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Johan Van Duyse, SD Worx, tel. 0476/55 28 94, johan.vanduyse@sdworx.com
Dirk van Bastelaere, SD Worx, tel. 0498/94 69 52, dirk.vanbastelaere@sdworx.com

SD Worx
SD Worx biedt vanuit meer dan 25 regionale kantoren een specifieke dienstverlening aan kmo’s rond loonberekening, sociale wetgeving en personeelsbeleid. Onder de noemer SD Worx Proxy levert elk regionaal kmo-team een totaalaanbod aan kmo’s, met praktisch advies en pragmatische oplossingen. De Divisie Kmo van SD Worx telt meer dan 400 medewerkers. Samen staan ze in voor 40.000 werkgevers die in het totaal bijna 250.000 werknemers tewerkstellen.