Kmo’s zwartgallig over tewerkstelling in 2013

1 juli 2013

Antwerpen, 1 juli 2013. Ook voor het derde kwartaal van 2013 blijven Belgische kmo’s zeer pessimistisch over de tewerkstelling. Slechts 19% denkt het komende kwartaal nog nieuw personeel te rekruteren. Dat blijkt uit een onderzoek van SD Worx bij 698 kmo’s. De tewerkstellingsintentie stagneert op het laagste punt sinds de start van het onderzoek in september 2010. Voor het eerst is de groep kmo’s (14,8%) die tegen 2013 een afname van hun personeelsbestand verwacht groter dan de groep die het jaar met meer medewerkers denkt af te sluiten (13,6%).

Tewerkstellingsintentie stagneert op dieptepunt

Amper 19% van de Belgische kmo’s denkt volgend kwartaal nieuw personeel te rekruteren (vervangingen voor ontslagen of gepensioneerde medewerkers incluis). Daarmee stagneert de tewerkstellingsintentie op het dieptepunt dat vorig kwartaal werd opgetekend. Op iets langere termijn valt de dramatische neergang nog meer op. Twee jaar geleden was nog een derde van de kmo-bedrijfsleiders ervan overtuigd dat ze in het komende kwartaal meer mensen aan het werk zouden hebben in hun bedrijf. In 2012 was dat nog iets meer dan een kwart (26,1%).

kmotwned1


Terwijl 81% van de kmo’s niet wil aanwerven, rekruteert 12% vooral om personeel te vervangen dat met pensioen ging, ontslagen werd of vrijwillig van job veranderde. Vooral bij grotere kmo’s (20 tot 99 werknemers) wordt gerekruteerd vanwege vervangingen. Slechts een luttele 7% van de kmo’s neemt nieuw personeel in dienst vanwege een uitbreiding van zijn activiteiten.

kmotwned2

Langere termijnoptimisme boekt diepterecord

In de twaalf bevragingen die SD Worx organiseerde sinds september 2010 was er altijd een constante: de groep kmo’s die geloofde dat ze op het einde van het jaar meer werknemers in dienst zouden hebben was groter dan de groep die dacht het jaar met minder werknemers te moeten eindigen. Dit kwartaal is dat niet langer het geval. Voor het eerst zijn er meer pessimisten dan optimisten onder de Belgische kmo’s. Van de bevraagde kmo’s verwacht 14% tegen het einde van het jaar een toename van de totale tewerkstelling in vergelijking met het huidige niveau. 72% verwacht een status-quo en 15% verwacht een afname. Vorig kwartaal waren er nog 0,9% meer kmo’s die dachten het jaar afsluiten met meer personeel.

Ook hier vertelt de lange termijn meer dan de cijfers van het kwartaal alleen. In september 2010 geloofde 39% van de kmo’s meer personeel in dienst te hebben op het einde van het jaar, een verschil van 33% met degenen die rekening hielden met een krimpend personeelsbestand.

kmotwned3

Geen grote regionale verschillen, Limburg uiterst pessimistisch

Tussen de verschillende regio’s vallen geen grote verschillen waar te nemen. Het is echter wel zeer opvallend dat de provincie Limburg in Vlaanderen veruit de meest pessimisitische is: slechts 7,7% van de kmo’s hoopt het jaar met meer mensen te eindigen. Ook in Oost-Vlaanderen (11,3%) en in Vlaams-Brabant (10,9%) fronsen de zaakvoerders de wenkbrauwen. West-Vlaanderen is dan weer de meest optimistische provincie van Vlaanderen met 16,9% gevolgd door Antwerpen met 14,5%.Extra informatie
De ‘driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx’ bevroeg voor de twaalfde keer 698 kmo’s naar hun verwachtingen over meertewerkstelling. De opdracht voor deze bevraging werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau WES.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Johan Van Duyse van SD Worx (0476/55.28.94 of johan.vanduyse@sdworx.com)  

SD Worx
SD Worx biedt onder het ‘Proxy’ label specifieke dienstverlening aan kmo’ers aan, ook over het maken van afspraken rond de extralegale voordelen. De Divisie KMO van SD Worx telt meer dan 400 medewerkers.
Samen staan ze in voor meer dan 34.000 kmo-werkgevers die in totaal meer dan 245.000 werknemers tewerkstellen. De dienstverlening is, via meer dan 25 kantoren, sterk regionaal uitgebouwd. Elke regionale kmo-ploeg biedt een totaaldienstverlening rond loonberekening, sociale wetgeving en personeelsbeleid, met praktisch advies van een vertrouwenspersoon die de kmo-problematiek door en door kent.