Eenheidsstatuut kost niet meer arbeidersjobs dan gewoonlijk

10 juni 2013

Antwerpen – 10 juni 2013. Alweer slecht nieuws over de tewerkstelling in Belgische kmo’s. Uit de jobindex van SD Worx blijkt dat de structurele tewerkstelling in Belgische kmo’s in het eerste kwartaal van 2013 met 0,4% is gedaald.

Impact nakende eenheidsstatuut nihil

Zowel bij bedienden als bij arbeiders tekende SD Worx een daling op. De vrees dat bedrijven in aanloop naar het eenheidsstatuut nog snel arbeiders zouden ontslaan uit vrees voor duurdere ontslagpremies na 8 juli, blijkt echter ongegrond. De daling met 0,66% van het aantal arbeidersjobs ligt weliswaar boven de gemiddelde kwartaaldaling van 0,26% van de voorbije vijf jaar, maar is significant minder sterk dan de daling van het aantal arbeidersjobs in bijvoorbeeld 2009.

Verontrustend is wel dat de voorbije vijf jaar niet minder dan 5,15% van alle arbeidersjobs in Belgische kmo’s verloren gingen. In Vlaanderen was dat 5,75% en in Brussel zelfs 14,99%. In Wallonië kwamen er in die periode daarentegen 2,26% kmo-arbeidersjobs bij. De aangroei in Wallonië en de lichte heropleving van de tewerkstelling in 2010 en 2011 bleken echter onvoldoende om het verlies van de periodes 2008-2010 en 2012-2013 op Belgisch niveau te neutraliseren.

Jobned1

Verschuiving arbeidersjobs naar quartaire sector

Binnen de drie grote economische sectoren: industrie, commerciële en niet-commerciële dienstensector, zijn de verschillen opvallend. Sinds het begin van de crisis in 2008 gingen er in de industriële kmo’s dramatisch veel arbeidersjobs verloren, vooral dan in Brussel, waar een daling van maar liefst 18% werd vastgesteld.

De daling met 10,7% in de conjunctuurgevoelige Vlaamse industrie werd ten dele gecompenseerd door een toename met 4,5% van het aantal arbeidersjobs

in de niet-commerciële dienstensector. In deze weinig conjunctuurgevoelige sector werden vooral nieuwe arbeidersjobs gecreëerd in de menselijke gezondheidszorg en in de maatschappelijke dienstverlening.

Dezelfde tendens is nog sterker zichtbaar in Wallonië, waar de voorbije vijf jaar maar liefst 17,9% meer arbeidersjobs in de quartaire sector bijkwamen. Voor heel België blijkt de verschuiving van arbeidersjobs van industrie naar quartaire sector een feit.

Jobned2

Eerste daling aantal kmo-bediendenjobs sinds januari 2010

Terwijl er in de kmo’s aan de lopende band arbeidersjobs verloren gaan, is de situatie bij bedienden minder ernstig. Toch doet zich in het eerste kwartaal 2013 voor het eerst in drie jaar een daling van het aantal bediendenjobs met 0,24% voor. Op sectoraal niveau zien we trouwens sinds 2008 een netto daling van het aantal bediendenjobs in de Vlaamse industrie en in de Brusselse commerciële dienstensector (tabel hierboven).

Opvallend is wel de zeer sterke toename van het aantal bediendenjobs bij kmo’s in de quartaire sector in de drie gewesten, van 13,5% in Vlaanderen over 14,4% in Brussel tot 19,3% in Wallonië. Brussel als dienstenregio is tot slot ook het enige gewest waar in de industrie een netto-aangroei van het aantal bediendenjobs met 15,2% werd vastgesteld.

Bijna 1,5 job op 100 verloren tegenover hoogtepunt (november 2011)

Op 31 maart 2013 bevond de kmo jobindex van SD Worx zich op 110,8, het laagste peil sinds juli 2011. Dat komt neer op een daling van 1,4 VTE tegenover de piek van 112,2 in november 2011. Sinds januari 2005 kwamen er op 100 kmo-banen (voltijdse equivalenten) bijna 11 nieuwe banen bij.


SD Worx kmo jobindex
De kmo-jobindex van SD Worx geeft sedert 2005 de evolutie aan van de structurele tewerkstelling in kmo’s. Structurele tewerkstelling houdt in dat tijdelijke tewerkstelling, zoals interim- en studentenjobs, niet in het onderzoek zijn opgenomen. De jobindex is gebaseerd op een steekproef van 16.496 ondernemingen, die samen in totaal 157.670 personen tewerkstellen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Johan Van Duyse, SD Worx, tel. 0476/55.28.94, johan.vanduyse@sdworx.com
Dirk van Bastelaere, SD Worx, tel. 0498/94.69.52, dirk.vanbastelaere@sdworx.com

SD Worx
SD Worx biedt onder het ‘Proxy’ label specifieke dienstverlening aan kmo’ers aan, ook over het maken van afspraken rond de extralegale voordelen. De Divisie Kmo van SD Worx telt 340 medewerkers.
Samen staan ze in voor meer dan 34.000 kmo-werkgevers die in totaal meer dan 225.000 werknemers tewerkstellen. De dienstverlening is, via meer dan 25 kantoren, sterk regionaal uitgebouwd. Elke regionale kmo-ploeg biedt een totaaldienstverlening rond loonberekening, sociale wetgeving en personeelsbeleid, met praktisch advies van een vertrouwenspersoon die de kmo-problematiek door en door kent.