40% nieuwe werknemers kijkt tijdens eerste jaar al uit naar ander werk

26 april 2013

Antwerpen, 26 april 2013. Belgische bedrijven moeten zich vragen stellen over hun manier van rekruteren: in het eerste jaar na aanwerving kijkt 40% van de werknemers al uit naar een andere job. Het effectieve verloop blijkt uiteindelijk op 15% te liggen, maar de intentie om de organisatie meteen te verlaten, is reƫel. Dat blijkt uit het jaarlijkse werknemersonderzoek van SD Worx, afgenomen bij 5000 werknemers. Te weinig aandacht voor persoonlijke voorkeuren van sollicitanten draagt hiertoe bij, zo blijkt uit ander onderzoek van SD Worx naar de voorkeuren van werknemers voor een job, begin dit jaar afgenomen bij 2000 respondenten.

Tevredenheid daalt sterk in eerste jaar

De economische crisis heeft de tendens versterkt om nog tijdens het eerste jaar alweer ander werk te zoeken, maar ook voor 2008 keek ongeveer 30% van de nieuwe werknemers in zijn eerste jaar uit naar een andere job. Van de totale beroepsbevolking kijkt vandaag de dag gemiddeld een op de vijf werknemers (20%) actief of passief uit naar een andere job. Opvallend is wel dat hoe hoger de anciënniteit is, hoe minder vaak uitgekeken wordt naar ander werk.

Dat pas aangeworven medewerkers meteen weer uitkijken naar ander werk, kan eerst en vooral worden verklaard door een consequente daling van de werknemers-tevredenheid tijdens het eerste jaar van tewerkstelling. Na een jaar zijn nieuwe medewerkers vaak ontnuchterd over hun groeimogelijkheden en kansen op zelfontplooiing binnen het bedrijf. Het besef groeit dat ze hun persoonlijke ambities op die bepaalde werkplek niet zullen kunnen waarmaken.

staffing

Daarnaast blijkt na het eerste jaar een zekere teleurstelling over de bedrijfscultuur en een toegenomen onvrede over de ondersteuning van leidinggevenden en collega’s aanwezig te zijn. Ook het gevoel van erkenning neemt sterk af. Opmerkelijk is dat sinds 2009 deze ontevredenheid alleen maar gegroeid is. Op het einde van hun eerste jaar zijn nieuwe medewerkers wel tevreden over de inhoud van hun job. De laatste jaren kan daar ook een zekere tevredenheid over het loonpakket aan toegevoegd worden.

Bedrijven houden te weinig rekening met voorkeuren van sollicitanten

Een tweede belangrijke reden voor deze ontevredenheid en wens om te vertrekken is een zekere mismatch met de organisatie. Die manifesteert zich vrij snel na de aanwerving omdat Belgische bedrijven te weinig rekening houden met de voorkeuren van sollicitanten. Dat blijkt uit een onderzoek van SD Worx bij 2000 werknemers naar de voorkeuren van sollicitanten en beroepsactieve werknemers.

“Wat een sollicitant ‘wil’ op het vlak van werk en werkomgeving is namelijk essentieel voor zijn motivatie en inzet voor de organisatie,” zegt Johan Ceulemans, directeur Staffing bij SD Worx. “Bedrijven hebben er alle belang bij een zo accuraat mogelijk beeld te krijgen van de voorkeuren van een sollicant. Alleen zo kunnen ze nieuwe medewerkers optimaal inschakelen in de organisatie. Daarmee nemen ze vanaf de eerste dag oorzaken van ontevredenheid weg, en vermijden ze een snel verloop van de nieuwe medewerker."

Jongeren op zoek naar creativiteit, kandidaten voor overheidsjob naar sociale interactie

Bij het onderzoek konden respondenten 17 facetten een score geven die aanduidde hoe belangrijk dat facet was voor de uiteindelijke kwaliteit van hun job. De voorkeuren waren ook van toepassing op het team waarin de sollicitant terecht wou komen, de leidinggevende en de organisatie. Hoewel uit het onderzoek hoofdzakelijk individuele voorkeursprofielen te voorschijn kwamen, konden ook algemene voorkeuren van de gemiddelde Belgische sollicitant worden afgeleid.

Over het algemeen gaat de Belgische sollicitant op zoek naar een job die de volgende vijf facetten bevat:
1) Zekerheid en stabiliteit
2) Veiligheid en welzijn
3) Kwaliteit en orde
4) Duidelijkheid en structuur
5) Erkenning en aanzien

De top vijf van voorkeuren wordt aangevoerd door ‘zekerheid en stabiliteit’. Dat geldt voor alle onderzochte segmenten: arbeiders en bedienden, mannen en vrouwen, lager- en hogeropgeleiden, privésector en overheid, werkenden en niet-werkenden. Eén uitzondering op deze voorkeur is te vinden bij Franstalige werknemers uit Brussel en Waalse werknemers voor wie ‘erkenning’ en ‘aanzien’ het belangrijkste kenmerk van een nieuwe job zijn.

Daarnaast hechten arbeiders meer belang aan ‘prestatie en vooruitgang’ dan bedienden, die zekerheid en veiligheid verkiezen. Mannen gaan meer dan vrouwen op zoek naar een job die verantwoordelijkheid of leiderschap vraagt. En terwijl jongeren niet onverwacht creativiteit en innovatie op prijs stellen, prefereert de 45-plusser zekerheid, veiligheid en kwaliteit. Opmerkelijk ten slotte is dat sollicitanten in de privésector veel waarde hechten aan een job waarin prestatie en vooruitgang belangrijk zijn, terwijl kandidaten voor een job bij de overheid relatief meer belang hechten aan een job die veel sociale contacten en sociale interactie biedt en de mogelijkheid tot samenwerking.

Verandering ongewenst

Jobs met veel ‘verandering’ kunnen we op dit moment blijkbaar missen als kiespijn. Dat kenmerk wordt door de meeste sollicitanten als minst belangrijk ingeschaald. Werknemers met enkel een lagereschooldiploma en sollicitanten uit Henegouwen moeten er zelfs helemaal niet van weten. Alleen studenten, jongeren onder de dertig, werknemers uit Brussel en directie- en kaderleden vinden ‘verandering’ niet onbelangrijk, maar rangschikken het kenmerk op plaats 12 van de 17 facetten die een job aantrekkelijk kunnen maken.

“Het heeft geen zin mensen in hokjes te plaatsen op basis van hun diploma, ervaring, competenties of persoonlijkheid”, zegt Johan Ceulemans. “Bedrijven moeten medewerkers meer inspraak geven door hun voorkeuren te expliciteren op vlak van jobinhoud, team en organisatie. Niet alleen bij aanwerving, maar ook voor de jaren daarna, op permanente basis.”


Over het onderzoek
De gegevens uit dit persbericht zijn afkomstig uit de NV België, een jaarlijks terugkerende bevraging bij 5000 werknemers, representatief voor de Belgische beroepsbevolking, en uit een enquête naar de voorkeuren van Belgische werknemers en kandidaat-werknemers. In januari 2013 vroeg SD Worx 2000 respondenten naar hun voorkeur over 17 elementen, zoals bijvoorbeeld zekerheid en stabiliteit, samenwerking en sociale interactie, autonomie, verandering enzovoort. Daarbij werd zowel de actieve als niet-actieve beroepsbevolking bevraagd. De respondenten kregen deze 17 elementen aangeboden en via een ‘gedwongen-keuze-systeem’ werden de elementen gerangschikt volgens voorkeur. Elk van de 17 elementen werd toegepast op 4 domeinen: de functie of rol, het team, de leidinggevende en de organisatie.

Meer informatie?
Dirk van Bastelaere, 0498 946 952, dirk.vanbastelaere@sdworx.com
Johan Ceulemans, 0475 572 054, johan.ceulemans@sdworx.com

Over SD Worx
SD Worx biedt in 27 Europese landen een volledige dienstverlening op het vlak van Payroll, HR en Tax & Legal. Meer dan 2.000 medewerkers bedienen 50.000 klanten in de privé- en publieke sector, van kmo's tot zeer grote organisaties. Zij bieden loonberekening en -administratie, opleiding, HR-research, sociaaljuridische, fiscale en HR consultancy, gespecialiseerde software voor personeelsdiensten en ondersteuning ter plaatse.
SD Worx berekent elke maand 1.300.000 lonen en heeft eigen kantoren in onder andere Antwerpen (HQ), Berlijn, Breda, Brussel, Frankfurt, Gent, Hasselt, Kortrijk, Louvain-la-neuve, Luxemburg, Luik en Parijs. SD Worx is mede-oprichter van de Payroll Services Alliance die instaat voor 5.700.000 loonberekeningen.