Dieptepunt tewerkstellingsvooruitzichten kmo’s

2 april 2013

Antwerpen, 2 april 2013. Net als vorig jaar zien de Belgische kmo’s ook dit jaar nog niet die ene zwaluw die de economische lente zal maken. Met ongezien lage tewerkstellingsvooruitzichten op korte (19%) en lange termijn (15%), noteerde de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx de laagste cijfers ooit.

Donkere wolken boven tewerkstellingsverwachtingen kmo’s

Ook na het eerste kwartaal van 2013 zien de kmo’s nog steeds geen licht aan het einde van de tunnel. Integendeel, met amper 19,1% van de kmo’s die het komende kwartaal denken aan te werven (vervangingen incluis) is er een nieuw dieptepunt bereikt sedert SD Worx bijna drie jaar geleden deze bevraging startte. Vorig jaar deze tijd lag het percentage nog op 26,7%. Vooral de secundaire sector is pessimistischer geworden met 21,8% (tegenover 36,7% vorig jaar), waardoor ze nauwelijks nog hoger scoren dan de traditioneel voorzichtigere tertiaire en quartaire sector.

Aanwervingned1

Ook op langere termijn is er geen reden tot optimisme. Van de bevraagde kmo’s verwacht 14,9% tegen het einde van het jaar een toename van de totale tewerkstelling in vergelijking met het huidige niveau. 71% verwacht een status-quo en 14% verwacht een afname. De verwachte nettotoename bedraagt dus amper 0,9%.

Aanwervingned2

Geen regionale verschillen merkbaar

Brussel blijft traditioneel het meest optimistisch als het gaat om het behoud van de tewerkstelling. Slechts 5,1% verwacht daar een vermindering: de aanwezigheid van de dienstensector is daar niet vreemd aan. Van de bevraagde Vlaamse kmo’s wenst momenteel 20,4% het komende kwartaal aan te werven. In Wallonië ligt dit aandeel op 17,3%.

Kmo’s positiever over zoektocht naar geknipte kandidaat

In vergelijking met het vorige kwartaal zijn de bedrijven lichtjes minder pessimistisch over het invullen van de vacatures. Vorig kwartaal dachten nog 37,8% van de bedrijven met aanwervingsplannen dat hun vacatures niet snel zullen ingevuld zouden raken tegenover 22,6% op dit moment. De zoektocht naar de geknipte man/of vrouw met talent zien de kmo’s dus met iets meer vertrouwen tegemoet, al draagt het stilaan slinkende aantal aangeboden jobs hier in zekere mate toe bij.

Aanwervingned3

In tegenstelling tot de tertaire en quartaire sector, blijft de de secundaire sector sterk pessimitisch gestemd over het invullen van de openstaande vacatures. Zowat 43% van de ondervraagde bedrijven denkt niet dat ze vlug de juiste man of vrouw zullen vinden. Een daling is dus merkbaar, maar desondanks blijft zelfs in tijden van crisis het woord ‘knelpuntberoep’ dus zijn waarde behouden.

Ook de Vlaamse kmo’s denken langer te zullen moeten wachten tot de juiste kandidaat gevonden is (39,9%). Een trend die zich reeds in 2012 inzette: toen vreesde nog 48,4% van de Vlaamse bedrijven dat de juiste sollicitant niet zou komen opdagen.


Meer informatie
De ‘driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx’ bevroeg voor de tiende keer 773 kmo’s naar hun verwachtingen over meertewerkstelling. De opdracht voor deze bevraging werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau WES. Voor meer informatie kunt u terecht bij Johan Van Duyse van SD Worx (Tel. 0476/55 28 94 of E-mail: johan.vanduyse@sdworx.com)  

SD Worx
SD Worx biedt onder het ‘Proxy’ label specifieke dienstverlening aan kmo’ers aan, ook over het maken van afspraken rond de extralegale voordelen. De Divisie KMO van SD Worx telt meer dan 400 medewerkers.
Samen staan ze in voor meer dan 34.000 kmo-werkgevers die in totaal meer dan 245.000 werknemers tewerkstellen. De dienstverlening is, via meer dan 25 kantoren, sterk regionaal uitgebouwd. Elke regionale kmo-ploeg biedt een totaaldienstverlening rond loonberekening, sociale wetgeving en personeelsbeleid, met praktisch advies van een vertrouwenspersoon die de kmo-problematiek door en door kent.