Ambtenaren meer tevreden over hun werk dan werknemers uit de privésector

6 februari 2013

Werken voor de overheid blijkt allerminst saai of monotoon te zijn. Het personeel van de diverse Belgische overheden (federaal, regionaal, lokaal) ervaart zijn werk als zinvol en afwisselend. Ambtenaren zijn ook trots op hun job, meer zelfs dan collega’s uit de privésector. Ze zijn ook zeer te spreken over de mate van autonomie bij het uitoefenen van hun job. Negatief is het gebrek aan doorgroeimogelijkheden, een factor die doorgaans een grote impact heeft op de betrokkenheid van werknemers. Bijna de helft (46%) van de ambtenaren is zeer tevreden over zijn loonpakket en zou niets aan de samenstelling ervan willen veranderen. Een vijfde (22,5%) zou wel meer cash en minder extralegale voordelen willen. Voor verbetering vatbaar is de reputatie van de overheidsorganisatie, die ook als te weinig innovatief en concurrentieel wordt ervaren. Minder dan werknemers uit de privésector vinden ambtenaren dat ze voldoende inspraak hebben in het beleid. Tot slot vindt het overheidspersoneel dat er niet altijd open, eerlijk en volledig wordt gecommuniceerd. Dat blijkt uit onderzoek van SD Worx op een representatieve steekproef van 3.000 Belgische werknemers, waarvan 35% actief is bij de verschillende overheden (Europees en internationaal, federaal, regionaal en lokaal). Daaruit komt een genuanceerd, maar overwegend positief beeld te voorschijn van het Belgische overheidspersoneel.

Mate van verantwoordelijkheid

Over het algemeen blijken ambtenaren meer tevreden te zijn over hun werk dan werknemers uit de privésector. Een opmerkelijk punt waar ambtenaren lager scoren is de mate van verantwoordelijkheid waarover ze beschikken.

Overheid1
De grote troef van de publieke sector is evenwel jobzekerheid: 70% van ambtenaren werd nog nooit ontslagen (58% in privésector). Gevolg van de algemene tevredenheid en de tevredenheid over de werkomstandigheden van het overheidspersoneel is dat 45% zegt tot de wettelijke pensioenleeftijd aan de slag te willen blijven (in de privésector is dit slechts 39%).

Betere werk-privébalans bij overheidspersoneel dan in de privésector

Overheidspersoneel is ook significant meer tevreden over de hoeveelheid werk, de tijdsdruk, de werktijden en uurroosters en de lichamelijke belasting van hun job. Dat leidt tot een betere work-life balans dan in de privésector. Veel ruimte om over werkschema’s en werktijden te onderhandelen is er bij de overheid echter niet: slechts 21% van de ondervraagde ambtenaren zegt daarover afspraken te kunnen maken (28% in de privésector). Ook voor het aantal werkuren (9%) en de jobinvulling (10%) bestaat maar weinig marge voor overleg in de publieke sector, al geldt dat ook voor de privésector, waar 12% van de werknemers zegt over de werkuren te kunnen onderhandelen en 14% over zijn jobinhoud.

Loonpakket

Van de ondervraagde ambtenaren zou 46% niets aan de samenstelling van zijn loonpakket willen veranderen. Een vijfde (22,5%) zou wel meer cash en minder extralegale voordelen willen, maar dat percentage komt overeen met de privésector.
Overheid 2
Ambtenaren blijken ook beter op de hoogte te zijn van de regels die de loonhoogte en loonevolutie bepalen: 56% zegt deze regels te kennen, tegenover slechts 43% van de werknemers uit de privésector. Wel blijkt het loonpakket van ambtenaren maar een geringe invloed te hebben op hun engagement en betrokkenheid. Dat is helemaal anders in de privésector, waar geen vaste benoemingen bestaan, het risico op ontslag groter is en variabele verloning gebruikelijker, waardoor het loonpakket een grotere impact heeft op betrokkenheid en engagement.

Aandachtspunten: reputatie, groeimogelijkheden en vertrouwen in management en organisatie

Ambtenaren zijn wel van mening dat reputatie en imago van hun organisatie beter kunnen. Het verschil met medewerkers uit de privésector is hier groot. Overheidsorganisaties worden door hun medewerkers ook als minder innovatief en concurrentieel ervaren dan privébedrijven. Ander aandachtspunt voor de overheid als werkgever is het gebrek aan doorgroeimogelijkheden, een factor die in het algemeen grote impact blijkt te hebben op de betrokkenheid van werknemers. Ambtenaren vinden dat ze te weinig promotiekansen en doorgroeikansen krijgen naar andere jobs binnen de organisatie, hoewel ze wel aangeven voldoende nieuwe dingen bij te leren in hun job.

Overheid 3
Ambtenaren vinden ten slotte dat er te weinig vertrouwen bestaat van het management in het personeel en omgekeerd. Ook klagen ze nog meer dan werknemers uit de privésector over gebrek aan inspraak in het beleid. Het beleid bij de overheid is immers nog altijd top-down georganiseerd, terwijl in de privésector bottom-up initiatieven wel al tot de mogelijkheden behoren. Tot slot vindt het overheidspersoneel dat er niet altijd even open, eerlijk en volledig wordt gecommuniceerd.

Methodologie

Jaarlijks organiseert SD Worx een onderzoek naar de tevredenheid en het engagement van werknemers. De steekproef bestaat uit 3000 werknemers, waarvan 35% actief is bij de verschillende overheden (federaal, regionaal en lokaal). Van de ondervraagde ambtenaren is 58% statutair en 42% contractueel.

Meer informatie?
Voor meer informatie kan u terecht bij Dirk van Bastelaere (0498/94.69.52), dirk.vanbastelaere@sdworx.com  

Over SD Worx
SD Worx biedt in 27 Europese landen een volledige dienstverlening op het vlak van Payroll, HR en Tax & Legal. Meer dan 2.000 medewerkers bedienen 50.000 klanten in de privé- en publieke sector, van kmo's tot zeer grote organisaties. Zij bieden loonberekening en -administratie, opleiding, HR-research, sociaaljuridische, fiscale en HR consultancy, gespecialiseerde software voor personeelsdiensten en ondersteuning ter plaatse.
SD Worx berekent elke maand 1.300.000 lonen en heeft eigen kantoren in onder andere Antwerpen (HQ), Berlijn, Breda, Brussel, Frankfurt, Gent, Hasselt, Kortrijk, Louvain-la-neuve, Luxemburg, Luik en Parijs. SD Worx is mede-oprichter van de Payroll Services Alliance die instaat voor 5.700.000 loonberekeningen.