Kmo’s zien 2013 pessimistisch tegemoet

4 januari 2013

Steeds minder kmo’s zijn bereid personeel aan te werven. Dit blijkt uit de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx. Sinds de start van de enquête in september 2010 is het aantal Belgische kmo’s dat zegt het komende kwartaal medewerkers te willen aanwerven bijna gehalveerd. In september 2010 dacht nog 38% van de respondenten aan aanwerven, terwijl dit in december 2012 teruggevallen is tot amper 22%. Een derde van de bedrijven die niet aanwerven verwacht een daling van de hoeveelheid werk en 60% denkt dat de hoeveelheid werk in 2013 status quo blijft.

Evoltutie sinds september 2010 van het aantal KMO's dat eraan denkt om in het komende kwartaal aan te werven

Historisch dieptepunt in kmo’s die toename medewerkers verwachten

Bijna evenveel kmo’s verwachten dat ze tegen het einde van 2013 met meer (16,2%) dan wel met minder (16,1%) medewerkers zullen zijn. Deze 16,2%, anno 2013, is echter een historisch dieptepunt. Vorig jaar rond deze tijd hoopte echter nog 22,5% van de kmo’s met meer medewerkers te eindigen, terwijl 13,1% minder verwachtte. Voor 2011 dacht zelfs nog 30% dat er dat jaar meer tewerkstelling zou inzitten. Maar 16,2% van de kmo’s die een toename van personeel verwachten tegen eind 2013, is een historisch dieptepunt.

Kleinere kmo’s pessimistischer over aanwervingen

Vooral bij de kleine kmo’s (minder dan 5 werknemers) denkt men minder aan te werven, terwijl die maar liefst 67% uitmaken van alle Belgische kmo’s. Bedrijven met 50 tot 99 werknemers zijn dan weer iets optimistischer: daar denkt twee op de drie bedrijven aan aanwerven (69%). Hier staat echter tegenover dat zij slechts 1,9% voorstellen van het Belgische kmo-landschap.

Antwerpse en West-Vlaamse kmo’s minst bereid aan te werven, Brussel optimistischer

Ook regionaal is die terughoudendheid te voelen. Antwerpen en West-Vlaanderen, de kmo-provincies bij uitstek die samen goed zijn voor bijna één derde van alle Belgische kmo’s, blijken het minst bereid personeel in dienst te nemen. Kmo’s in Brussel kijken dan weer met een optimistische bril het nieuwe jaar in: daar verwacht 23,6% van de bedrijven meer tewerkstelling tegenover slechts 7,5% die voor minder vrezen.

Brussel en de grotere kmo’s zijn zowat de enige lichtpunten in de mening van de zaakvoerders van de bevraagde kmo’s. Gevraagd of ze volgend jaar al dan niet ‘meer werk’ verwachten denkt amper 11,7% dat dit er inzit, terwijl meer dan 1 op 4 (28,3%) een daling verwacht en 60% hoopt op een status quo. Vorig jaar dacht nog 18,4% van de kmo-zaakvoerders dat er meer werk zou aankomen, maar gaf toch ook al 23,4% aan een slecht jaar te verwachten.

Zoektocht naar geknipte kandidaat blijft moeilijk

Ondanks deze overwegend negatieve vooruitzichten blijft het voor de kmo’s moeilijk om sommige vacatures ingevuld te krijgen. Dit blijkt uit onderstaande grafiek waarbij maar liefst 37,8% van de kmo’s vreest dat de openstaande vacatures niet al te snel ingevuld zullen raken.

Secundaire sector vreest voor moeilijke tijden

Meer dan één op vijf kmo’s (21%) uit de secundaire sector vrezen voor ontslagen, terwijl slechts 13,8% denkt dat er een toename van de tewerkstelling zal zijn op 31 december 2013. Maar ook wat betreft de zoektocht naar geknipte kandidaten voor de in te vullen vacatures, blijkt de secundaire sector het meest pessimistisch te zijn. Bijna 43% van hen denkt niet vlug de juiste man of vrouw zullen vinden. Ook in Vlaanderen is het wachten (39,9%) op de juiste profielen. Deze percentages liggen wel stukken lager dan vorig jaar, toen in de secundaire sector nog 61,6% en in Vlaanderen nog 48,4% dachten dat de juiste sollicitant niet zou komen opdagen.

De ‘driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx’ bevroeg voor de negende keer 955 kmo’s naar hun verwachtingen over meertewerkstelling. De opdracht voor deze bevraging werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau WES.