Minder mensen tewerkgesteld in kmo’s

23 november 2012

Antwerpen, 23 november 2012. Tijdens het derde kwartaal van 2012 daalde de structurele tewerkstelling binnen de kmo’s opnieuw licht. Voor het derde opeenvolgende kwartaal ziet men de tewerkstelling in de bedrijven tot 100 werknemers afnemen, en nu ook weer met 0,2%.

Jaarevolutie tewerkstelling

De kmo-jobindex bereikt in het derde kwartaal een waarde van 111,4. Dit betekent dat er sinds de eerste meting van SD Worx (in 2006) 11,4 full-time werknemers meer tewerkgesteld zijn binnen de Belgische kmo’s (bedrijven tot 100 werknemers).

NED1
Na 2006 kende de tewerkstelling de eerste jaren een gestage groei. De voorbije drie kwartalen is dit echter omgeslagen, met telkens een daling van de tewerkstelling binnen de kmo’s. In het derde kwartaal van 2012 is de daling ook gelijk verspreid over het hele land: geen provincie of regio doet het opmerkelijk slechter of beter dan een andere, en zowel de kleine kmo’s als de grote kmo’s laten hetzelfde lichte verlies optekenen. Wat daarentegen wel opvallend is, zijn de verschillen in terwerkstelling per sector.

Sterke sectoriële verschillen tussen 2008 en 2012

Als we het derde kwartaal 2012 vergelijken met het derde kwartaal 2008, noteren we in die vier jaar op nationaal vlak een meertewerkstelling met 1,14%. Dit positieve cijfer heeft verschillende oorzaken. De secundaire sector (de industrie) verloor in deze tijdspanne maar liefst 5,93% van zijn werknemers, terwijl de quartaire sector er met niet minder dan 7,84% op vooruitging. Op gewestelijk vlak verschillen deze cijfers heel sterk van elkaar, zoals blijkt uit onderstaande tabel.

NED2

Deze resultaten bevestigen wederom dat de Vlaamse kmo’s conjunctuurgevoeliger zijn. Ook blijkt hieruit dat er in Vlaanderen procentueel meer tewerkstelling is in de privésector dan in de openbare sector.

De opvallende stijgers in tewerkstelling zijn voornamelijk de activiteiten rond ‘dienstencheques’ (+49%), en deze in de welzijns- en gezondheidszorg (+20%). Sectoren waarbij we minder werknemers tegenkomen zijn de papier en karton-sector (-10%), de kleding en textiel-sector (-11%) en de hout-sector (-12%). Deze zijn allemaal onder te brengen in de secundaire sector.

Globale evolutie

De kmo-jobindex van SD Worx klokt nu af op 111,4. Dit betekent dat, sinds december 2005, er 11,4 meer mensen werken bij bedrijven die tot 100 werknemers tewerkstellen. Het hoogste cijfer noteerden we in november 2011 (112,2).

De ‘kmo-jobindex’ van SD Worx
De kmo-jobindex van SD Worx geeft sinds 2005 de evolutie aan van de structurele tewerkstelling in kmo’s. Structurele tewerkstelling houdt in dat tijdelijke tewerkstelling, zoals interim- en studentenjobs, niet in het onderzoek zijn opgenomen. De jobindex is gebaseerd op een steekproef van 16.496 ondernemingen, die samen in totaal 157.670 personen tewerkstellen.
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Johan Van Duyse (SD Worx): Tel. 0476/55.28.94 en e-mail: johan.vanduyse@sdworx.com

SD Worx
SD Worx biedt onder het ‘Proxy’ label specifieke dienstverlening aan kmo’ers aan, ook over het maken van afspraken rond de extralegale voordelen. De Divisie Kmo van SD Worx telt 340 medewerkers.
Samen staan ze in voor meer dan 34.000 kmo-werkgevers die in totaal meer dan 225.000 werknemers tewerkstellen. De dienstverlening is, via meer dan 25 kantoren, sterk regionaal uitgebouwd. Elke regionale kmo-ploeg biedt een totaaldienstverlening rond loonberekening, sociale wetgeving en personeelsbeleid, met praktisch advies van een vertrouwenspersoon die de kmo-problematiek door en door kent.