6,5% meer jobstudenten op loonlijst bedrijven in juli en augustus 2012

27 september 2012

In augustus rapporteerde de uitzendsector voor juli 2012 een daling van de studentenarbeid met 9,14% tegenover 2011. De daling werd onrustwekkend genoemd, omdat het aantal uitzendkrachten een belangrijke barometer is voor onze economie.

Bedrijven werven zelf meer jobstudenten aan in 2012

  • Bedrijven werven zelf jobstudenten aan in plaats van via uitzendkantoren
  • Eind augustus 2012 hadden studenten al bijna 35 dagen gewerkt,  twee dagen meer dan in heel 2011 of 2010
  • Nieuwe regeling op studentenarbeid blijkt succesvol

Uit onderzoek van SD Worx op een steekproef van 85.582 jobstudenten blijkt nu echter dat het aantal jobstudenten op de loonlijst van bedrijven voor de maand juli met 8% is gestegen tegenover 2011. Ook het aantal dagen studentenarbeid nam in juli met 2,8% toe tegenover juli 2011.

Voor de zomermaanden juli en augustus samen steeg het aantal jobstudenten met 6,5% tegenover 2011 en met 10% tegenover 2010. In dezelfde periode steeg het aantal dagen studentenarbeid met 2% tegenover 2011 en met 3,5% tegenover 2010.

“Bedrijven lijken steeds vaker zelf de aanwerving van studenten te doen,” zegt Stefaan Verlinden, directeur Grote Ondernemingen bij SD Worx. “Dat heeft wellicht met de eenvoudigere regels voor studentenarbeid te maken die sinds 2012 gelden. Maar wellicht speelt ook kostenbesparing een rol, omdat bedrijven minder vaak een beroep lijken te doen op uitzendkantoren. Studentenarbeid is een interessant en flexibel instrument om een tijdelijke toename van werk op te vangen.”

Nieuwe regeling studentenarbeid succesvol

Sinds 1 januari 2012 gelden er eenvoudigere regels voor studentenarbeid: een student mag jaarlijks 50 dagen werken. Bovendien kan de werkgever een studentenovereenkomst sluiten voor 12 maanden in plaats van 6 maanden. Daardoor kan hij dezelfde student gedurende het hele jaar tewerkstellen. Omdat daarnaast ook de opdeling van de arbeidsdagen (maximaal 23 dagen tijdens de zomermaanden, maximaal 23 dagen daarbuiten) wegviel, kan een werkgever dezelfde student ineens voor twee volledige zomermaanden tewerkstellen.

 persbericht jobstudenten

Studenten geven echter de voorkeur aan een spreiding over het jaar van het aantal werkdagen in plaats van ze te groeperen tijdens de zomermaanden. Er is een duidelijke toename vast te stellen van het aantal gewerkte dagen per maand voor alle maanden van 2012 tot dusver. Het succes van de nieuwe regelgeving blijkt ten slotte uit de toename van het gemiddelde aantal dagen dat studenten dit jaar hebben gepresteerd. Eind augustus 2012 hadden studenten al bijna 35 dagen gewerkt. Dat is twee dagen meer dan in heel 2011 of 2010. Toen werkten studenten over het hele jaar gemiddeld 32 dagen.

Steekproef

De steekproef bestond uit 85.582 jobstudenten en 6.570 bedrijven. Dezelfde bedrijven werden gevolgd sinds 2010. Naar schatting zijn er 350.000 à 400.000 jobstudenten in België.

Meer informatie

Dirk van Bastelaere, SD Worx. 0498.946.952, dirk.vanbastelaere@sdworx.com

Over SD Worx
SD Worx biedt in 27 Europese landen een volledige dienstverlening op het vlak van Payroll, HR en Tax & Legal. 2.000 medewerkers bedienen bijna 50.000 klanten in de privé- en publieke sector, van kmo's tot zeer grote organisaties. Zij bieden loonberekening en -administratie, opleiding, HR-research, sociaaljuridische, fiscale en HR consultancy, gespecialiseerde software voor personeelsdiensten en ondersteuning ter plaatse.

SD Worx berekent elke maand meer dan 1.300.000 lonen en heeft eigen kantoren in onder andere Antwerpen (HQ), Berlijn, Breda, Brussel, Frankfurt, Gent, Hasselt, Kortrijk, Louvain-la-neuve, Luxemburg, Luik, Parijs en Straatsburg. SD Worx is mede-oprichter van de Payroll Services Alliance die instaat voor 5.700.000 loonberekeningen.