35% startende werkgevers na 5 jaar geen werkgever meer

26 september 2012

Maar liefst 35% van de in 2008 gestarte werkgevers is vandaag niet meer actief, in faling of in concordaat gegaan. Dit blijkt uit een onderzoek van SD Worx gevoerd in juni 2012. Startende werkgevers hebben veel moeite met de complexe administratie, waaronder de steeds verrassend hoge loonkost, de sociale wetgeving en de wettelijke fiscale verplichtingen, maar een overgroot deel van hen zou toch opnieuw de stap zetten.

Bijna 1 op 3 werkgevers stopt binnen de vijf jaar

Het meest opvallende cijfer uit de studie is het aantal werkgevers dat in 2008 startte maar vandaag niet meer actief is, in faling of in concordaat is gegaan. Zo blijkt dat amper 62% van de nieuwe werkgevers uit 2008 vandaag nog werkgever is. 29,3% is helemaal gestopt met zijn activiteiten, 3,2% is in faling gegaan, 1,2% ging in concordaat en 1,3% werkt vandaag tijdelijk zonder personeel.

Startende werkgevers verrast door hoge loonkost en gehinderd door complexe administratie

Nieuwe werkgevers worden in toenemende mate geconfronteerd met heel wat knelpunten en een complexe administratie. 68,7% van de bevraagde bedrijven heeft hulp gezocht bij het plannen van een eerste aanwerving. De meesten van hen deden beroep op verschillende kanalen of instanties, waaronder een sociaal secretariaat (86,8%), een boekhouder of fiscalist (52,2%) en een vriend, kennis of collega-ondernemer (26,1%). 24,2% zocht informatie en advies op websites, terwijl 23,1% beroep deed op de VDAB, FOREM of Actiris.

Van die startende werkgevers die effectief hulp zochten bij het aanwerven van personeel, deed 92,3% dit om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen (zoals de aanvraag van een RSZ-nummer of aansluiting van een kinderbijslagfonds). 88,2% zocht hulp bij loonadministratie, 79% bij loonberekeningen, 78% bij de opmaak van de arbeidsovereenkomsten, 45,3% zocht hulp en informatie rond overheidstegemoetkomingen en subsidies en 22,4% bij rekrutering.

Ondanks de bijna dagelijkse berichtgeving dat de loonkosten in België tot de hoogste van Europa behoren, en de vele informatie die werkgevers ontvangen wanneer ze starten, is de realiteit van die hoge loonkost toch nog verrassend. Ook het complexe administratieve kader met de sociale wetgeving in het algemeen en de wettelijke fiscale verplichtingen, blijven heikele punten voor nieuwe werkgevers.“Het in dienst nemen van personeel brengt heel wat met zich mee: positieve punten zijn de toename aan succes, flexibiliteit en slagkracht, minder positief zijn de bijhorende druk en stress,” verklaart Johan Van Duyse, Strategisch adviseur KMO bij SD Worx. “Startende werkgevers blijken gemiddeld ook iets meer voldoening en iets meer tijd voor strategische beslissingen te hebben. Het aanwerven van personeel verkleint echter de financiële ruimte en vrijheid voor de bedrijven. Maar toch zou 81,6% van huidige werkgevers de stap opnieuw zetten.”

Hoge instroom vanuit zelfstandigenstatuut

Uit de bevraging blijkt tevens dat 68,1% van de startende werkgevers zelfstandig was vooraleer ze hun eerste werknemer in dienst namen. Dit wijst op een bijzonder hoge instroom vanuit het zelfstandigenstatuut, maar een lage vanuit andere ‘statuten’. Slechts 22,5% komt uit de bedrijfswereld.

Hoewel voor zelfstandigen ervaring steevast een belangrijke rol speelt bij het aanwerven van een eerste werknemer (bijna de helft was reeds 5 jaar of meer zelfstandige), blijkt dat toch 30% minder dan 2 jaar zelfstandige was vooraleer werkgever te worden.

Helft werkgevers kende zijn eerste werknemer

Ruim meer dan de helft van de bevraagde starters was jonger dan 40 jaar bij de indienstname van zijn/haar eerste werkgever, terwijl toch nog 13% 50 jaar of ouder was.

De helft van de bevraagde nieuwe werkgevers kende zijn/haar eerste medewerker via zijn/haar professioneel netwerk, familie- of vriendenkring, of uit een vorige job. Bij de zoektocht naar een eerste werknemer zocht 29,8% iemand met dezelfde kennis en vaardigheden, 70% zocht met iemand met deels of volledig andere kennis en vaardigheden. In 3 op 4 bedrijven is de eerste werknemer vandaag nog steeds in dienst.

1 op 5 werkgevers werkte eerst met tijdelijk personeel alvorens vaste medewerkers in dienst te nemen. De helft van de ondervraagde werkgevers had de ambitie om na enkele jaren met een bepaald aantal personeelsleden te zijn. Bij 40% is deze ambitie reeds uitgekomen. Voor 50% is deze nog niet uitgekomen, maar is die er wel nog steeds. 10% heeft die ambitie intussen opgeborgen.

Methodologie

Het ‘Onderzoek Startende Werkgevers’ werd in juni 2012 door onderzoeksbureau WES uitgevoerd in opdracht van SD Worx. 391 bedrijven die tussen 2008 en 2012 gestart zijn met het in dienst nemen van personeel werden bevraagd naar hun motieven, problemen en ervaringen en naar de manier waarop zij op zoek gaan naar hulp bij het in dienst nemen van personeel.