Werkgelegenheid binnen KMO’s in recessie

16 augustus 2012

Antwerpen, 16 augustus 2012. Voor het tweede opeenvolgende kwartaal daalde de structurele tewerkstelling binnen de Belgische kmo’s. Net als drie maand geleden klokt de KMO jobindex van SD Worx 0,2% lager af dan het voorafgaande kwartaal. Daarbij noteren we enkele opvallende tendensen: ook nu kleuren vooral de allerkleinste kmo’s licht negatief en moeten vooral recent aangeworven werknemers afvloeien.

Jaarevolutie tewerkstelling

De winst van het vierde kwartaal 2011 (+0,4%) is teniet gedaan door de twee opeenvolgende verlieskwartalen van 2012 (telkens -0,2%). Dat betekent dat de kmo-jobindex opnieuw op het peil van september 2011 staat.


Brussel doet het in die twee kwartalen nog behoorlijk met een winst van 0,3% (vooral dankzij de tertiaire sector) maar Vlaanderen en Wallonië dalen met respectievelijk -0,3% en -0,8%.

Tijdens de negatieve conjunctuur van de eerste jaarhelft van 2012 vond de lichte daling van de tewerkstelling vooral plaats binnen de allerkleinste kmo’s (zij die van 1 tot 20 werknemers tewerkstellen). Dat is opmerkelijk, omdat net deze ondernemingen altijd een heel voorzichtig beleid voeren rond aanwerven en ontslaan van medewerkers. De trend is over het hele land merkbaar en vrijwel gelijk, al vormen Oost- en West-Vlaanderen de negatieve uitschieters.

Globale evolutie

De kmo-jobindex van SD Worx klokt nu af op 111,5. Dit betekent dat er sinds december 2005 11,5% meer mensen werken binnen de kmo’s (dit zijn werkgevers die tot 100 werknemers tewerkstellen). Het hoogste cijfer werd in november 2011 genoteerd (112,2).

Quartaire sector kan het globale verlies wat opsmukken

Net als in het eerste kwartaal van 2012 zorgt de quartaire sector nog voor bijkomstige banen: maatschappelijke dienstverlening en menselijke gezondheidszorg zijn sectoren die nog steeds in de lift zitten. De secundaire sector echter gaat lichtjes achteruit, maar zonder echte uitschieters.

Vooral mensen met weinig anciënniteit moeten opstappen

Andere opvallende vaststelling: als we het totaalprofiel bekijken van de mensen die moeten afvloeien, zijn dat niet per definitie de werknemers met een hoge anciënniteit, maar eerder de nieuwelingen. ‘Last in, first out’ dus.

De oudere duurdere werknemers blijven aan boord. De kostprijs van een medewerker blijkt dus niet het eerste en belangrijkste criterium te vormen om iemand te bedanken voor bewezen diensten. Het persoonlijk contact tussen werkgever en werknemer, wat bij kmo’s nu eenmaal sterker aanwezig is dan in grote bedrijven, en ervaring blijken toch belangrijke factoren te zijn.

Het zijn eerder de nieuwkomers die de prijs van de crisis betalen. Het aantal mensen met minder dan één jaar anciënniteit daalde het voorbije kwartaal met niet minder dan 2%, het aantal werknemers met een anciënniteit tussen 3 en 4 jaar zelfs met bijna 4%. Dit zijn voornamelijk jongeren: de minder dan 25-jarigen krijgen de meeste klappen (-2,5%), gevolgd door de 25 tot 29-jarigen (-0,18%).


De ‘kmo-jobindex’ van SD Worx
De kmo-jobindex van SD Worx geeft sinds 2005 de evolutie aan van de structurele tewerkstelling in kmo’s. Structurele tewerkstelling houdt in dat tijdelijke tewerkstelling, zoals interim- en studentenjobs, niet in het onderzoek zijn opgenomen. De jobindex is gebaseerd op een steekproef van 16.496 ondernemingen, die samen in totaal 157.670 personen tewerkstellen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Johan Van Duyse, SD Worx, tel. 0476/55 28 94 en e-mail: johan.vanduyse@sdworx.com

SD Worx
SD Worx biedt onder het ‘Proxy’ label specifieke dienstverlening aan kmo’ers aan, ook over het maken van afspraken rond de extralegale voordelen. De Divisie Kmo van SD Worx telt 340 medewerkers.
Samen staan ze in voor meer dan 34.000 kmo-werkgevers die in totaal meer dan 225.000 werknemers tewerkstellen. De dienstverlening is, via meer dan 25 kantoren, sterk regionaal uitgebouwd. Elke regionale kmo-ploeg biedt een totaaldienstverlening rond loonberekening, sociale wetgeving en personeelsbeleid, met praktisch advies van een vertrouwenspersoon die de kmo-problematiek door en door kent.