Stabiele socialprofitsector valt op door loyale en tevreden medewerkers

31 mei 2012

-> 47% van socialprofitmedewerkers nog altijd bij eerste werkgever -> Zorg- en welzijnsmedewerkers veel meer tevreden over hun job dan doorsnee Belg -> Helft van het overwegend vrouwelijk socialprofitpersoneel werkt deeltijds
Antwerpen, 31 mei 2012. Niet minder dan 47% van de werknemers uit de social profit is nog nooit van werkgever veranderd (België 31%). Deze opmerkelijke trouw vertaalt zich in een hoge gemiddelde bedrijfsanciënniteit van 14 jaar, tegenover 9 jaar voor de doorsnee Belg. Driekwart van de socialprofitmedewerkers (76%) werkt trouwens al meer dan tien jaar in de sector. Een zorgmedewerker die van job verandert, verdwijnt niet uit die sector, maar kiest in de regel voor een andere job binnen de social profit, dikwijls binnen een andere subsector (ziekenhuizen, bijzondere jeugdzorg, thuiszorg, woon- en zorginstellingen, etc).

Dat zijn een aantal opmerkelijke vaststellingen uit een grootschalig SD Worx-onderzoek naar instroom, doorstroom en uitstroom in de social profit, het eerste in zijn soort. De social profit komt uit dat onderzoek tevoorschijn als een bijzonder stabiele sector op het vlak van tewerkstelling. Zo ligt de uitstroom bij socialprofitorganisaties met 10% bijzonder laag. In sectoren als software-ontwikkeling en computer-consultancy (20%) of de reclamesector (26%) ligt de uitstroom een stuk hoger. Slechts in een paar sectoren, zoals de elektriciteitssector (9,9%) of de verzekeringssector (7,1%) ligt de organisatieuitstroom lager.

Vlaamse socialprofitmedewerkers blijken bovendien veel meer tevreden over hun job dan de doorsnee Belgische werknemer: 90% zegt tevreden tot zeer tevreden te zijn over hun huidige job, tegenover slechts 78% van de andere werkende Belgen. Verpleegkundigen, verzorgenden, opvoeders, paramedici, e.a. kiezen in de eerste plaats voor de sector omdat die aansluit ‘bij hun passie, voorkeur of interesse’.

De social profit is ook een overwegend vrouwelijke sector (83%), waar 50% van de werknemers een deeltijdse baan heeft (België 26,6%). Driekwart van de medewerkers kiest trouwens bewust voor een zorgorganisatie dicht bij haar/zijn woonplaats. Bovendien gaat hun voorkeur uit naar organisaties die bekend staan als goede dienstverleners, eerder nog dan als goede werkgevers. Slechts 13% kiest een organisatie omdat ze betere loonvoorwaarden kan bieden dan de concurrentie.

Slechts 10% uitstroom

In de loop van maart-april 2012 voerde de R&D-afdeling van SD Worx een online onderzoek naar instroom, doorstroom en uitstroom in de zorg- en welzijnssector (de socialprofitsector). De resultaten werden op 31 mei gepresenteerd op het derde SD Worx-congres voor de socialprofitsector in Mechelen. De antwoorden van 4479 zorgmedewerkers leverden een genuanceerd beeld van de tewerkstelling in deze sector op.

Alvast een aantal mythes wordt ontkracht. ‘Aangenomen wordt dat er een grote uitstroom uit de zorg- en welzijnssector is,’ zegt Lon Holtzer, Vlaams zorgambassadeur, ‘maar dat blijkt niet te kloppen’. Het uitstroombereik van alle Belgische sectoren ligt tussen 6% en 27%. Met slechts 10% uitstroom situeert de social profit zich in de onderste regionen van dit bereik. Slechts in een paar sectoren, zoals de elektriciteitssector (9,9%) of de verzekeringssector (7,1%) ligt de organisatieuitstroom lager. Veel meer mensen verlaten organisaties in sectoren als software-ontwikkeling (20%), de retail (25%), de immobiliënsector (27%) of de reclamesector (26%).

54% van de socialprofitmedewerkers werkt al meer dan 20 jaar in de sector

Socialprofitmedewerkers blijken bijzonder loyaal te zijn tegenover hun werkgever én trouw aan de sector. Zowat de helft (47%) van de werknemers uit de social profit is nog nooit van werkgever veranderd. (Op Belgisch niveau is dat 31%). Deze opmerkelijke trouw vertaalt zich in een hoge gemiddelde bedrijfsanciënniteit van 14 jaar, tegenover 9 jaar voor de doorsnee Belg. Niet minder dan 54% van de socialprofit-medewerkers werkt trouwens al meer dan twintig jaar in de sector. Een zorgmedewerker die van job verandert, verdwijnt doorgaans niet uit die sector, maar kiest voor een andere job binnen de social profit, dikwijls binnen een andere subsector (ziekenhuizen, bijzondere jeugdzorg, thuiszorg, woon- en zorgcentra, gehandicaptenzorg, etc). Meer dan de helft van alle medewerkers die zijn of haar organisatie verlaat, gaat in een andere subsector van de social profit werken.


Ook medewerkers die na hun basisdiploma verderstuderen en een tweede diploma behalen, stromen door binnen de sector. Zo komt 18% van de masters in de gezondheidszorg terecht in het onderwijs dat gericht is op de zorg- en welzijnssector en nog eens 15% in het management van zorginstellingen. Slechts 4% van hen verlaat de social profit.

Zorgmedewerkers uitermate tevreden

Als zorgwerkers voor een andere job kiezen, binnen of buiten de sector, doen ze dat in de eerste plaats uit ontevredenheid met hun huidige job (15%), maar ook om familiale redenen (10%), vanwege het woon-werkverkeer (10%) of om zichzelf verder te kunnen ontwikkelen (9%). Wie de social profit verlaat doet dat slechts in 7% van de gevallen vanwege de loonvoorwaarden.


Toch blijkt uit het onderzoek dat Vlaamse socialprofitmedewerkers veel meer tevreden zijn over hun job zijn dan de doorsnee Belgische werknemer: 89% zegt tevreden tot zeer tevreden te zijn over hun huidige job, tegenover slechts 78% van de andere werkende Belgen. Dat kan ermee te maken hebben dat verpleegkundigen, verzorgenden, opvoeders, paramedici, e.a. in de eerste plaats voor de sector kiezen omdat die aansluit ‘bij hun passie, voorkeur of interesse’.

Opmerkelijk hier is dat medewerkers uit de Thuiszorg met 93% nog hoger scoren dan het al hoge gemiddelde voor de social profit. Enkel de geestelijke gezondheidszorg scoort meer rond het Belgische gemiddelde. Ook de jongste medewerkers (<24 jaar) en medewerkers met weinig anciënniteit scoren qua tevredenheid bovengemiddeld hoog.

Social profit medewerker zoekt job dicht bij huis

De social profit is ook een overwegend vrouwelijke sector (83%), waar 50% van de werknemers een deeltijdse baan heeft (België 26,6%). Driekwart van de medewerkers kiest ook bewust voor een zorgorganisatie dicht bij haar/zijn woonplaats. Bovendien gaat hun voorkeur uit naar organisaties die bekend staan als goede dienstverleners (69%), meer nog dan als goede werkgevers (61%). Slechts 13% kiest een organisatie omdat ze betere loonvoorwaarden kan bieden dan de concurrentie. Bij werknemers uit de thuiszorg, de ziekenhuizen en de woon- en zorgcentra wegen de loonvoorwaarden iets meer door dan in de andere subsectoren.

Opmerkelijk, ten slotte, is dat slechts 40% van de bevraagden (van wie toch 83% vrouwen zijn) ooit zwangerschapsverlof heeft opgenomen. Nog minder socialprofitmedewerkers (15%) nam ouderschapsverlof op, 9% was ooit langdurig met ziekteverlof en 12% onderbrak haar of zijn loopbaan vanwege tijdskrediet of een andere vorm van loopbaanonderbreking.

Meer informatie?
Over de socialprofitsector: Piet Vandenbussche, SD Worx, 0475 907 842 (
piet.vandenbussche@sdworx.com)
Over dit persbericht en SD Worx-onderzoeken algemeen: Dirk van Bastelaere, SD Worx, 0498 946 952, dirk.vanbastelaere@sdworx.com Twitter: @pressdworx

Over SD Worx
SD Worx is een Europees HR-consultancybedrijf met hoofdzetel in België. De groep biedt een volledige dienstverlening rond het tewerkstellen van personeel met loonberekening en -administratie, opleiding, HR research, sociaaljuridische, fiscale en HR-adviesverlening, gespecialiseerde software voor personeelsdiensten en ondersteuning ter plaatse.
In België telt SD Worx 26 kantoren. SD Worx biedt oplossingen op het gebied van internationale tewerkstelling in meer dan 20 landen, vanuit eigen kantoren of via kwaliteitsvolle partners. Bijna 2.000 medewerkers bedienen meer dan 40.500 klanten in de privé- en publieke sector, zowel KMO’s als grote organisaties. Met meer dan 1.179.000 loonberekeningen per maand is SD Worx de derde grootste HR-provider in Europa. De consultancyafdeling van de groep telt 550 specialisten en heeft in de verschillende HR-disciplines een toonaangevende positie.