Werkgelegenheid binnen kmo's daalt in het eerste kwartaal 2012

22 mei 2012

-> Voor het eerst sinds 2009 lichte daling van de tewerkstelling in België met -0,2% -> Brussel doet het goed, terwijl Wallonië daalt en Vlaanderen op een status-quo niveau blijft -> Daling vooral merkbaar in secundaire sector -> Meer deeltijdse en minder voltijdse werknemers aan de slag in kmo’s
Antwerpen, 22 mei 2012. Tijdens het eerste kwartaal van 2012 daalde de structurele tewerkstelling binnen de Belgische kmo’s met een kleine -0,2%. Het is sinds het vierde kwartaal 2009 geleden dat de KMO-jobindex van SD Worx negatief kleurde. De vorige jobindexen toonden reeds aan dat kmo’s de laatste tijd voorzichtiger zijn bij het aanwerven en het ontslaan van medewerkers. De structurele tewerkstelling binnen de kmo’s kende in 2011 nog een stijging van 2 punten, bijna gelijk verdeeld over elk kwartaal.


Deze lichte daling van de structurele tewerkstelling situeert zich zowel bij de kleine, middelgrote als grote Belgische kmo’s. Wel zijn er verschillen op te merken tussen de drie gewesten. Het Vlaams Gewest daalt nauwelijks met -0,1% en behoudt dus een status quo. Brussel stijgt duidelijk met 1,3% en Wallonië zakt met -1%. Tussen de Vlaamse provincies zijn geen opmerkelijke positieve noch negatieve verschuivingen terug te vinden.

Globale groei

De kmo-jobindex van SD Worx klokt nu af op 111,7. Dit betekent dat er sinds december 2005 11,7% meer mensen in kmo’s werken. Het hoogste cijfer werd in november 2011 (112,2) genoteerd.

Verlies in secundaire sector

Het verlies aan tewerkstelling situeert zich vooral in de secundaire sector en dit zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Dit is geen goed teken, aangezien het industriële weefsel van onze economie zich net in deze sector situeert. De tewerkstelling in de quartaire sector, met name de zorg- en culturele sector, kent dan weer in alle gewesten een stijging.

Vooral meer deeltijdse banen

De lagere tewerkstelling in de secundaire sector heeft tevens als gevolg dat er minder arbeiders zijn in kmo’s dan vorig jaar. Ook het feit dat er meer deeltijdse banen zijn bijgekomen terwijl het aantal voltijdse posities afnam, is hier een gevolg van. Deze laatste trend wordt nog versterkt door het feit dat in de quartaire sector verhoudingsgewijs meer deeltijdse medewerkers aan het werk zijn dan in de andere sectoren.


De ‘kmo-jobindex’ van SD Worx. De kmo-jobindex van SD Worx geeft sinds 2005 de evolutie aan van de structurele tewerkstelling in kmo’s. Structurele tewerkstelling houdt in dat tijdelijke tewerkstelling, zoals interim- en studentenjobs, niet in het onderzoek zijn opgenomen. De jobindex is gebaseerd op een steekproef van 16.496 ondernemingen, die samen in totaal 157.670 personen tewerkstellen.

SD Worx
SD Worx biedt onder het ‘Proxy’ label specifieke dienstverlening aan kmo’ers aan, ook over het maken van afspraken rond de extralegale voordelen. De Divisie Kmo van SD Worx telt 340 medewerkers.
Samen staan ze in voor meer dan 34.000 kmo-werkgevers die in totaal meer dan 225.000 werknemers tewerkstellen. De dienstverlening is, via meer dan 25 kantoren, sterk regionaal uitgebouwd. Elke regionale kmo-ploeg biedt een totaaldienstverlening rond loonberekening, sociale wetgeving en personeelsbeleid, met praktisch advies van een vertrouwenspersoon die de kmo-problematiek door en door kent.