Tewerkstellingsvooruitzichten bij kmo's nog nooit zo negatief

3 april 2012

De Belgische kmo’s zien nog steeds niet die ene zwaluw die de economische lente zal maken. 21,4% van de kmo’s verwacht tegen het einde van het jaar een toename van de tewerkstelling, het laagste cijfer sinds de start van de metingen in 2010. 12,2% vreest voor een vermindering van het aantal werknemers. De verwachte netto-toename ligt op 9,2%, wat iets lager is dan het vorige kwartaal (9,4%).
  • Slechts 21% van de Belgische kmo’s verwacht een hogere tewerkstelling tegen eind 2012
  • 26,7% denkt aan te werven in het tweede kwartaal van 2012
  • Secundaire sector is optimistischer

Kmo's voorzichtig met aanwerven in 2012

Het eerste kwartaal vertoont geen beterschap ten opzichte van de bijzonder negatieve prognose van januari 2012. Dit is vooral het geval op langere termijn. Nauwelijks 1 op 5 kmo’s overweegt tegen het einde van het jaar meer mensen tewerk te stellen. Daarnaast zijn er kmo’s die denken minder personeel tewerk te stellen tegen 31 december 2012, namelijk 12,2%. De netto-toename van 9,2% is dan ook de laagste die we ooit tegenkwamen in de zeven kwartalen dat deze meting plaatsvindt.

Verwacht u tegen eind 2012 een toename, een status-quo of een afname van uw totale tewerkstelling in vergelijking met het huidige niveau?, WES-enquête, maart 2012 (in %)

3-04-2012 taart NL

Het onderzoek van SD Worx bij 816 Belgische kmo’s toont eveneens aan dat 26,7% van de kmo’s verwacht om volgend kwartaal nieuwe mensen te begroeten. Dit ligt in de zelfde lijn als wat de kmo’s de voorbije twee kwartalen vertelden, en ligt ook zo’n 6% lager dan een jaar geleden, en zelfs 11% lager dan in september 2010.

Percentage KMO's dat eraan denkt om in het komende kwartaal aan te werven, naar enkele kenmerken van de respondenten, WES-enquête, maart 2012 (in %).

3-04-2012 grafiek NL

Deze aanwervingen zijn natuurlijk niet allemaal uitbreidingen. Een groot aantal van deze mensen, vooral bij de grotere kmo’s, worden aangeworven ter vervanging van medewerkers die het bedrijf verlaten. Het is alvast een positief teken dat de kmo’s de verlaters nog steeds vervangen.

Een ander lichtpunt in dit onderzoek is dat de secundaire sector, sinds meer dan een kwartaal geleden, opnieuw aan aanwerven denkt. Eén op drie de industriële kmo’s hoopt volgend kwartaal aan te werven (36,8%), tegenover 26,8% vorig kwartaal. Op jaarbasis zijn de cijfers nog beter: 26,6% verwacht een toename en ‘slechts’ 15% een afname. Dit brengt een positief verschil met zich mee van 11,6%, tegenover 6,2% bij de vorige peiling.

Iets meer arbeiders gevraagd

Dat de secundaire sector optimistischer is over de aanwervingspolitiek vertaalt zich ook in het gegeven dat kmo’s verwachten meer arbeiders nodig te zullen hebben (42,4% tegen 37,7% vorig kwartaal). Kmo’s willen meer voltijdse werknemers; namelijk bijna 87% van de werknemers die men wenst aan te werven wil men een voltijds contract aanbieden.
Het feit dat men ook iets meer op zoek is naar laaggeschoolde functies (33% tegen 26%) en dat kmo’s iets meer belang hechten aan het leerproces dan aan ervaring, zijn tevens twee rechtstreekse gevolgen van het iets groter optimisme bij industriële kmo’s.

Terug meer onzekerheid rond invulling vacature

Er zijn minder bedrijven die aanwerven, waardoor men zou denken dat er meer kandidaten zijn per vacature, maar dat is niet (altijd) het geval. Er zijn nog steeds kwalitatieve tekorten op de arbeidsmarkt waar kmo’s opnieuw mee worden geconfronteerd. Drie maanden geleden waren de kmo’s optimistischer over de invulling van hun vacatures. Meer dan 42% dacht dat hun vacature wel snel ingevuld zou worden, maar dat vertrouwen is nu gezakt naar ‘de normale 30%’. Het aantal kmo’s dat geen zicht heeft op het feit of ze de vacature kunnen invullen, is zo goed als verdubbeld (van 19,3 naar 36,4%).

Over SD Worx

SD Worx biedt onder het ‘Proxy’ label specifieke dienstverlening aan kmo’ers aan, ook over het maken van afspraken rond de extralegale voordelen. De Divisie Kmo van SD Worx telt 340 medewerkers.
Samen staan ze in voor meer dan 34.000 kmo-werkgevers die in totaal meer dan 225.000 werknemers tewerkstellen. De dienstverlening is, via meer dan 25 kantoren, sterk regionaal uitgebouwd. Elke regionale kmo-ploeg biedt een totaaldienstverlening rond loonberekening, sociale wetgeving en personeelsbeleid, met praktisch advies van een vertrouwenspersoon die de kmo-problematiek door en door kent.