Een partnership tussen UCL-SD Worx

20 maart 2012

In februari sloten de ‘Fondation Louvain (UCL)’ en SD Worx een partnership in HR onderzoek. Het partnership werd afgesloten voor de komende 3 jaar. Het onderzoek zal zich toespitsen op de wijze waarop organisaties zich organiseren rond nieuwe manieren van werken. Specifiek zal het duurzame karakter en de impact op de organisatieperformantie worden gemeten.
Deze samenwerking beoogt de synergie tussen de expertise van de 2 partners te realiseren. De Louvain Management School (UCL) heeft een ervaring en kennis opgebouwd rond de praktijk van nieuwe organisatievormen en andere manieren van werken. Het kenniscentrum van SD Worx staat bekend om zijn praktijkgericht onderzoek en HR-benchmarkgegevens.

Het onderzoek zal geleid worden door Laurent Taskin (Professor aan de Louvain School of Management Research Institute..De samenwerking met de Louvain School of Management en professor Taskin in het bijzonder vormt voor SD Worx een strategische keuze, waardoor het zich kan toeleggen op longitudinaal onderzoek. Langdurig onderzoek stelt ons in staat om de impact van HR-beleid op de organisatie te meten.