Bedrijfswagens: commerciƫle buitenfuncties krijgen de zwaarste factuur

22 februari 2012

SD Worx en LeasePlan hebben berekend welke impact de nieuwe bedrijfswagenbelasting heeft op de portemonnee van de werknemers. Hieruit blijkt dat vooral de beroepsgroepen worden getroffen voor wie een bedrijfswagen het belangrijkste werkinstrument is.
  • Sterke stijging belastbaar voordeel middenkader (+46%) en hoger kader (+70%). Zwaarste factuur voor commerciële buitendienstfuncties (vertegenwoordigers, account managers,…)
  • ‘Vergroening’ Belgisch wagenpark komt in het gedrang (hybride en elektrische wagens afgestraft)
  • Leasemaatschappijen verwachten lagere leasebudgetten en hogere operationele kosten

De belangrijkste conclusies

De nieuwe belasting op bedrijfswagens treft 83% van de Belgen met een bedrijfswagen. Zij betalen voortaan meer dan in de vorige regeling. Gemiddeld stijgt het belastbaar voordeel 44% in het eerste jaar van een leasecontract.

Langzamerhand wordt ook duidelijk voor wie de factuur het zwaarst weegt. Dat zijn de lagere kaders en bedienden in een buitenfunctie, zoals vertegenwoordigers, medisch afgevaardigden en accountmanagers. Ironisch genoeg is de bedrijfswagen voor deze laatste groep het voornaamste werkinstrument. Afgezet tegen het vast jaarsalaris levert deze groep het meeste loon in. Zo vertegenwoordigt voor een bediende met een commerciële buitenfunctie de bedrijfswagen 5,8% van het vast jaarsalaris.

Directie- en hogere kaderleden komen er in dat opzicht het beste vanaf. Hoewel de stijging van het voordeel alle aard bij hen het sterkst is (met maar liefst 70%), worden zij belast op een wagen waarvan de waarde ‘slechts’ 4,3% van hun vast jaarsalaris vertegenwoordigt.

Door de hogere belasting zakt ook het aandeel van de bedrijfswagen in het totale loonpakket. Was het privé-gebruik van een bedrijfswagen in 2011 nog goed voor gemiddeld 9,8% van het bruto loonpakket, dan is dat vanaf 2012 nog 8,5 procent.

De regelgeving heeft ook andere gevolgen: zo worden hybride en elektrische wagens zwaar afgestraft vanwege hun forse catalogusprijs. Om het voordeel alle aard te drukken zullen werknemers wellicht besparen op allerlei opties, waaronder veiligheidsopties en ‘groene’ optie. Leasemaatschappijen verwachten ook dat werkgevers in de budgetten zullen snoeien. Ze verwachten ook hogere operationele kosten.

Verdere conclusies

In samenwerking met LeasePlan berekende SD Worx welke impact de nieuwe bedrijfswagenbelasting op de portemonnee van werknemers heeft. Daarbij werd gekeken naar de stijging van het belastbare voordeel alle aard, welke functies het zwaarst getroffen worden en wat dit betekent voor het bruto loonpakket. Uitgangspunt was een representatieve steekproef van 8801 werknemers met een bedrijfswagen, een dataset bestaande uit gecombineerde gegevens van LeasePlan en SD Worx.

Forse stijging belastbaar voordeel
Gemiddeld zien Belgische werknemers met een bedrijfswagen in het eerste jaar van een leasecontract hun belastbaar voordeel stijgen met maar liefst 44%. Op jaarbasis betekent dat een stijging met 893 euro tot 2887 euro.

22-02-2012 tabe1_NL

Die stijging wordt veroorzaakt door de verrekening van 100% van de catalogusprijs van de wagen in het voordeel alle aard en de afschaffing van de forfaitaire kilometers. Middenkader en hoger kader zien hun belastbaar voordeel daardoor met respectievelijk 46% en 70% stijgen. Hoewel deze groep slechts 16% van de werknemers¬populatie vertegenwoordigt, is ze goed voor 36% van het totale aantal bedrijfswagens. Het lager kader, dat 28% van de werknemerspopulatie representeert, is goed voor nog eens 37% van de bedrijfswagens. Hun voordeel alle aard stijgt volgend jaar met gemiddeld 31%.

22-02-2012 tabe2_NL

Commerciëlen zwaarst getroffen
Nominaal stijgt het belastbaar voordeel het sterkst voor directie en hoger kader (met 1.532 euro). Nominaal betaalt deze groep dus ook de hoogste belasting. Drukt men het voordeel alle aard echter uit als een percentage van het vast jaarsalaris, dan zijn directieleden, net als senior specialisten uit het middenkader, echter het beste af. Voor deze groepen vertegenwoordigt de bedrijfswagen gemiddeld 4,3%van het vast jaarsalaris.

Het zwaarst getroffen door de nieuwe regeling zijn alle werknemers met een buitenfunctie. Mensen dus voor wie de bedrijfswagen het belangrijkste werkinstrument is. Omdat zij veel onderweg zijn, hebben ze vaak duurdere auto’s. Door de nieuwe regeling zien ze hun wagen nu een flink grotere hap uit het beschikbare budget nemen. Voor een lager kaderlid met een buitenfunctie bedraagt het nieuwe belastbaar voordeel nu 5,6% van het vast jaarsalaris. Voor een commerciële bediende is dat zelfs 5,8%. Door deze berekeningswijze wordt ook duidelijk dat het oude systeem directieleden het meest bevoordeelde.

22-02-2012 tabe3_NL

Aandeel van bedrijfswagen in loonpakket daalt
SD Worx bracht ook in kaart hoeveel een bedrijfswagen in het totale loonpakket vertegenwoordigt. Daarin werden, bij wijze van voorbeeld, ook bonussen, maaltijdcheques, groepsverzekering en forfaitaire onkosten mee opgenomen. De waarde van de wagen werd omgerekend naar een bruto cashequivalent. Daarbij werd louter en alleen het privé-voordeel berekend. Na verrekening van de belasting op dit voordeel daalt het aandeel van de bedrijfswagen in het totale bruto loonpakket van 9,8% naar 8,46%.

22-02-2012 tabe4_NL

Valt de vergroening van het wagenpark stil?
Positief resultaat van de vorige regelgeving was een vergroening van het Belgische wagenpark. In de periode tot 2010 stuurden 4 op de 10 Belgische bedrijven hun bedrijfswagenpolitiek bij. Ze weerden sterk vervuilende wagens zoals SUV’s, en terreinwagens uit hun wagenpark. Autobudgetten werden aangepast in functie van de CO2-uitstoot en de keuze van werknemers werd geheroriënteerd richting wagens met een lagere CO2-uitstoot.

Aan deze trend lijkt nu abrupt een einde te moeten komen. Hybride en elektrische wagens worden immers zwaar afgestraft in de berekening van het voordeel alle aard vanwege hun forse catalogusprijs. Om het voordeel alle aard te drukken lijken werknemers ook te gaan besparen op allerlei opties, waaronder groene opties en ook veiligheidsopties. Dit is echter nefast voor het milieu, de veiligheid van de bestuurder en zijn passagiers, en ook voor het hele Belgische wagenpark gezien leasewagens na gemiddeld 4 jaar op de tweedehandsmarkt terecht komen.

“Bedrijfswagens vormen in België een belangrijk onderdeel van het wegverkeer, gebruikt door 63% van de pendelaars.” verklaart Michel Van den Broeck, managing director van LeasePlan. ”Door aan de voordelen van de bedrijfswagens te raken is de kans groter dat werknemers gaan kiezen voor een eigen, oudere en dus minder schone wagen. Tel bij deze veroudering het verminderd aantal onderhoudsbeurten en de beperking van de comfort- en veiligheidsopties, en de rekening is snel gemaakt.,” aldus Van den Broeck.
Leasemaatschappijen verwachten ten slotte dat de diverse maatregelen ervoor zullen zorgen dat werkgevers in de budgetten zullen snoeien.

Over Leaseplan

LeasePlan is een wereldwijd fleet- en voertuigbeheerbedrijf van Nederlandse oorsprong. Ons volledige service-aanbod bestaat uit financieel en operationeel fleetbeheer waarmee wij de behoeften van een heel gevarieerd klantenbestand kunnen vervullen. Het bedrijf werd meer dan 45 jaar geleden opgericht en inmiddels is het uitgegroeid tot het grootste fleet- en voertuigleasingbedrijf ter wereld, met een personeelsbestand van 6.200 medewerkers waarvan op dit ogenblik meer dan 85% buiten Nederland werkt. Onze wereldwijde concessies beheren zo'n 1,3 miljoen voertuigen van verschillende merken en leveren fleet- en voertuigbeheerdiensten in 30 landen. Wij hebben een bewezen staat van dienst in het versterken van onze aanwezigheid in gevestigde fleetmarkten, maar ook in het verkennen van nieuwe markten en in het uitbreiden van onze business tot toonaangevende posities op de markt. Wij kunnen voortbouwen op onze wereldwijde aanwezigheid en ons internationale netwerk door innovatieve producten aan te bieden, producten die hun geld waard zijn en een service van topkwaliteit om de behoeften van onze nationale en multinationale klanten in te vullen. Wij willen dit alles doen door onze expertise te gebruiken om het runnen van een vloot voor onze klanten eenvoudiger te maken. Deze filosofie is terug te vinden in onze universele belofte aan al onze klanten: ‘It’s easier to leaseplan’.

Over SD Worx

SD Worx is een Europees HR-consultancybedrijf met hoofdzetel in België. De groep biedt een volledige dienstverlening rond het tewerkstellen van personeel met loonberekening en -administratie, opleiding, HR research, sociaaljuridische, fiscale en HR-adviesverlening, gespecialiseerde software voor personeelsdiensten en ondersteuning ter plaatse.
In België telt SD Worx 26 kantoren. SD Worx biedt oplossingen op het gebied van internationale tewerkstelling in meer dan 20 landen, vanuit eigen kantoren of via kwaliteitsvolle partners. Bijna 2.000 medewerkers bedienen meer dan 40.500 klanten in de privé- en publieke sector, zowel KMO’s als grote organisaties. Met meer dan 1.179.000 loonberekeningen per maand is SD Worx de derde grootste HR-provider in Europa. De consultancyafdeling van de groep telt 550 specialisten en heeft in de verschillende HR-disciplines een toonaangevende positie.