1. Home>
 2. Oplossingen>
 3. Talent & Carrière>
talent

Krachtlijnen van Vlaams opleidingsverlof in een notendop

Elke werknemer die in de privésector in Vlaanderen is tewerkgesteld, heeft recht op maximaal 125 uur Vlaams opleidingsverlof (VOV). Voor het schooljaar 2023-2024 kan dat zelfs eenmalig worden verdubbeld als de werkgever de opleiding suggereert. Je medewerker mag die lessen volgen tijdens de werkuren en met behoud van loon – uiteraard gelden er wel beperkingen.

In 1985 zag het betaald educatief verlof het licht. Sinds de zesde staatshervorming in 2015 hebben de deelstaten de bevoegdheid om dit regionaal in te vullen. Vlaanderen is de eerste regio die daar ook effectief werk van maakte: het Vlaams Opleidingsverlof. Dit zijn de krachtlijnen.
 

  1. Recht op 125 verlofuren – of 250 verlofuren in komend schooljaar

  Concreet heeft elke voltijdse werknemer in de privésector in Vlaanderen recht op:

  • max. 125 uur opleidingsverlof voor opleidingen die hij zelf kiest
  • en daarnaast max. 125 uur voor opleidingen die de werkgever voorstelt zonder verplichting voor de werknemer, net als vorig schooljaar (voorlopig enkel verlengd voor het schooljaar 2023-2024)

  zonder loonverlies (tot een bepaald bedrag – zie loonplafond). 

  Voor deeltijders die minstens halftijds werken, wordt het recht pro rata berekend. Hoeveel een werknemer van dit saldo voor een bepaalde opleiding kan opnemen, hangt af van de gekozen opleiding. Een handige rekentool vind je op de site van de Vlaamse overheid.
   

   Belangrijke wijziging! Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt het persoonlijke maximum berekend op basis van de tewerkstellingsgegevens van de maand maart voorafgaand aan het schooljaar (in plaats van september van het lopende schooljaar). 

    2. Forfaitaire terugbetaling: digitaal en eenvoudiger 

    Net als bij het betaald educatief verlof kun je als werkgever 21,30 euro terugbetaald krijgen voor elk opgenomen VOV-uur. Die tussenkomst vraag je digitaal aan tot 3 maanden na de start van de opleiding. Bij elke kwartaalaangifte (DmfA) vermeld je het aantal opgenomen uren opleidingsverlof. Uiteraard kun je dit doen via het loonpakket van je sociaal secretariaat.

    De volledig digitale opvolging en betaling zorgen voor een vlot en transparant proces. In slechts drie stappen heb je je dossier in orde. Keerzijde: je moet sneller met de aanvraag starten en hebt ook minder tijd hiervoor.
     

     Loonplafond
     De werknemer in VOV mag afwezig zijn gedurende een aantal uur met behoud van zijn normale loon. Je kunt dit loon wel beperken tot het grensbedrag, vastgelegd in een Koninklijk Besluit. Voor 2023-2024 ligt dat op 3.364 euro bruto. Het maximumbedrag dat geldt vanaf 1 september 2023 is voorlopig nog onbekend. 
      

      3. Enkel voor arbeidsmarktgerichte of loopbaangerichte opleidingen

      Om voor een opleiding VOV in aanmerking te komen, moet het om een arbeidsmarkt- of loopbaangerichte opleiding gaan. Met andere woorden, bedrijfsspecifieke opleidingen die intern worden georganiseerd of over de interne werking gaan, zijn uitgesloten. Deze criteria worden jaarlijks herbekeken. Ook andere opleidingsvormen, zoals ‘training on the job’, werkplek- en afstandsleren komen in aanmerking. 
      Je kunt in een online databank makkelijk opzoeken of een bepaalde opleiding recht geeft op VOV.
       

       Let op: ontslagbescherming

       Je mag een medewerker die opleidingsverlof opneemt niet ontslaan tijdens zijn opleiding, behalve om redenen die ‘vreemd zijn aan de aanvraag’. Voor de motivatie tot ontslag zul je dus met de nodige bewijzen moeten komen. Voldoen de aangevoerde redenen niet, dan ben je een vergoeding van drie maandlonen verschuldigd, bovenop de gewone vergoedingen voor de verbreking van de arbeidsovereenkomst.
        

        Meer weten? Volg de tweedelige webinarreeks Vlaams opleidingsverlof 

        Schrijf je in voor onze webinarreeks Vlaams opleidingsverlof: twee digitale opleidingen over alle ins en outs van het VOV en het aanvraagproces. Of neem contact op met je payrollconsulent. 
         

         Nicole Meersman

         Nicole Meersman

         Consultant Legal Training

         Nicole behaalde haar diploma “Administratief recht” aan de Provinciale Hogeschool in Brussel. Daarna ging ze aan de slag bij de Stad Brussel waar ze ongeveer 20 jaar actief was op de personeelsdienst. Als zelfstandig consultant heeft ze zich verder ontwikkeld in sociaal juridische topics bij projecten in het kader van verschillende HR opdrachten. Vanaf 2008 werkte ze als perfect tweetalig payroll consulent bij SD Worx waar ze een uitgebreide KMO portefeuille beheerde. Doorheen de jaren groeide ze naar een experten / adviseur rol en stond ze de klanten pro actief bij in hun personeelsbeheer. Het opleiden en het meterschap van collega’s in combinatie met het geven van workshops en opleidingen aan klanten, gaven haar de energie die ze zocht in haar job. De overgang naar het full time trainerschap was dus een kleine stap.