Livestreaming: Workshops sociaaljuridische actualiteit voor de publieke sector - Nieuw

● Unieke formule ● Via livestreaming ●

Deze workshops informeren je het hele jaar rond over brandend actuele topics met betrekking tot de arbeidswetgeving, wijzigingen in de sociale zekerheid en loonfiscaliteit, op maat van de overheid:

 • Snelle update van alle juridische actua
 • 6 sessies per jaar van telkens 2 uur
 • Mogelijkheid om vragen te stellen aan docente
 • Digitaal geactualiseerd lesmateriaal aangevuld met maandelijkse nieuwsbrieven en handige vraag & antwoord-fiches.
 • Actualiteit uit eerste hand dankzij ons eigen SD Worx Research & Innovation departement
 • Gratis opname van de livestreaming
 • Vaste docente
 • Vanaf 2e abonnement 150 euro korting per abonnement

       Gratis proefsessie                                          Data livestreamings

 • € 930 Klant sociaal secretariaat SD Worx
  € 1030 Niet-klant sociaal secretariaat SD Worx
 • Nederlands
 • Live streaming training
 • 6 sessies van 2 uur
 • KMO portefeuille
Inschrijven

Doel

Het opvolgen, verwerken en interpreteren van de sociaaljuridische wetgeving is een hele klus. Om de juiste strategische lijnen uit te zetten en de dagelijkse vragen van je medewerkers te kunnen beantwoorden heb je snel de correcte informatie nodig. Zelfs als aangekondigde maatregelen nog niet in wetteksten vertaald zijn, moet je je al kunnen voorbereiden.

Wij volgen dagelijks de actualiteit op en zorgen ervoor dat je altijd up-to-date bent. Zes keer per jaar, telkens 2 uur.

De Workshops sociaaljuridische actualiteit bewijzen al jaren hun doeltreffendheid: 

 • op maat van de overheid
 • praktijkgericht
 • kleine groepen, zodat er ruimte is voor interactie

Doelgroep

Deze workshops richten zich in de eerste plaats tot personeelsverantwoordelijken en medewerkers van personeelsdiensten.

Programma

Sociaaljuridische actualiteit 

De formule is even eenvoudig als succesvol: gebalde infosessies van twee uur per maand, waarbij we de actualiteit toelichten en dieper uitspitten. Het rendement van deze workshops is duidelijk hoger dan informatie op papier of zelfstudie.
We beperken ons niet alleen tot de arbeidswetgeving. In onze workshops besteden we ook aandacht aan wijzigingen in de sociale zekerheid. Indien er zich belangrijke wijzigingen voordoen in de fiscaliteit, dan geven we je die informatie ook mee. 

Actuele rechtspraak en rechtsleer

We maken voor elke sessie een selectie van de rechtspraak die onmiddellijk relevant is. Niet alleen interessant om te weten, maar ook om de impact in te schatten van de beslissingen die de personeelsverantwoordelijke neemt in zijn organisatie. De rechtspraak blijft immers, naast een steeds groeiend arsenaal wetgeving, de evolutie van het sociaal recht voor de organisatie bepalen.
De bespreking van de rechtspraak wordt voorafgegaan door het inhoudelijk kaderen van het onderwerp. We geven niet alleen de inhoud van de wet en de rechtspraak weer, maar ook de voorgeschiedenis, de bredere context.

Nieuws uit de wandelgangen

Wij volgen alle parlementaire werkzaamheden, leggen ons oor te luisteren op diverse kabinetten en administraties. We peilen actief naar de standpunten en interpretaties van de RSZ, RVA, Sociale Inspectie, Arbeidsinspectie, Kabinetten en Ministeries over nieuwe KB’s, uitvoeringsbesluiten, memories, richtlijnen, Parlementaire Vragen & Antwoorden, … Op die manier kunnen we de te verwachten wijzigingen op wetgevend en administratief gebied bespreken.

Topic van de maand

Op vraag en volgens de noden van de deelnemers bespreken we "hot topics", onderwerpen die worden toegelicht vanuit verschillende invalshoeken, en die brandend actueel zijn of in de praktijk vragen blijven oproepen.
Bij de keuze van de onderwerpen houden wij de vinger aan de pols bij onze doelgroep. Waar liggen de personeelsverantwoordelijken en hun medewerkers wakker van?

Voor deze opleiding voorzien wij op uw vraag in een aanwezigheidsattest in het kader van permanente vorming voor IAB-BIBF-IBR.

Trainer(s)

Karin Buelens

Karin Buelens - Manager van het Juridisch Kenniscentrum van SD Worx

Karin Buelens is Manager van het Juridisch Kenniscentrum van SD Worx. Al 17 jaar adviseert zij werkgevers over sociaal juridische issues, zoals welzijn en privacy. Zij weet als geen ander met welke vragen werkgevers in de praktijk worstelen.

Prijs

€ 930 Klant sociaal secretariaat SD Worx
€ 1030 Niet-klant sociaal secretariaat SD Worx

Prijzen excl. BTW
 
Schrijf op elk moment in voor een reeks van 6 opeenvolgende sessies. Dit is een abonnementsformule die, zonder tegenbericht, automatisch verlengd wordt. Elk abonnement loopt minstens één jaar en kan steeds, uiterlijk 2 maanden voor de vervaldag, stopgezet worden.

Wanneer je niet aanwezig kunt zijn, kun je je laten vervangen door een collega. Neem hiervoor contact op met workshopclub@sdworx.com.

Subsidies

Geniet tot 30% korting via de KMO-portefeuille
Deze opleiding komt in aanmerking voor bovenstaande aantal opleidingsuren. Vergeet niet uw aanvraag bij de KMO-portefeuille in te dienen binnen de 14 dagen na de startdatum van de opleiding. Ons erkenningsnummer: DV.O105496. Meer info en de voorwaarden: www.kmo-portefeuille.be

Getuigenissen

Ik volg heel graag deze opleiding. De trainer is zeer goed op de hoogte van de verschillende onderwerpen. Ook de manier waarop zij de groep weet te boeien (vragen beantwoorden, ervoor zorgen dat het antwoord duidelijk is voor de aanvrager) en de aandacht kan blijven vasthouden is uitzonderlijk. Vincent Capel bpost
Deze opleiding is ideaal om op een makkelijke wijze bij te blijven op sociaaljuridisch vlak en dit op maat van de overheidsinstellingen. Er is de mogelijkheid om zelf thema's aan te reiken en concrete praktijkvragen te stellen. Ik zie voordeel in de uitwisseling van informatie en prakijken met andere overheidsinstellingen. Tineke Depraet TMVW