Verzuim aanpakken, doe je zo

Absenteïsme door ziekte blijft voor veel ondernemingen een heikel punt. 

Uit onderzoek van SD Worx, bij bijna 700.000 werknemers van ruim 20.500 Belgische bedrijven in de privésector, is gebleken dat in 2018 het ziekteverzuim in België verder gestegen is tot gemiddeld 12,6 dagen per jaar. Vooral het langdurig verzuimpercentage nam in 10 jaar tijd toe met 75%. Het langdurig ziekteverzuim is dus voor organisaties meer dan ooit een aandachtspunt. Een proactief verzuim- of aanwezigheidsbeleid is hierbij essentieel.

Deze opleiding reikt je concrete richtlijnen en instrumenten aan, via de opbouw van een proactief verzuim- of aanwezigheidsbeleid. Je leert wat de basisvoorwaarden en randcondities voor het voeren van effectieve verzuimgesprekken. Je krijgt zicht op mogelijke bronnen, oorzaken en consequenties van ziekteverzuim en bent je bewust van jouw rol en verantwoordelijkheid als leidinggevende of coach in de integrale aanpak van verzuim binnen jouw organisatie of afdeling.

Cette formation existe également en français

Deze opleiding op maat van je bedrijf?

Vraag een offerte

Doel

Na deze training:

 • ben je je bewust van de soorten arbeidsverzuim en de oorzaken ervan;
 • heb je zicht op de mogelijkheden die je helpen het arbeidsverzuim in jouw organisatie cijfermatig in kaart te brengen; 
 • kun je een plan van aanpak voor verzuimbeleid opstellen;
 • beschik je over diverse checklists waarmee je binnen je eigen organisatie aan de slag kunt;
 • heb je zicht op mogelijke bronnen, oorzaken en consequenties van ziekteverzuim;
 • ben je je bewust van jouw rol en verantwoordelijkheid als leidinggevende of coach in de integrale aanpak van verzuim binnen jouw organisatie en/of afdeling;
 • ken je de basisvoorwaarden en randcondities voor het voeren van effectieve verzuimgesprekken;
 • heb je de mogelijkheid gehad tot het concreet inoefenen van gesprekstechnieken.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot iedereen die een concrete invulling wil geven aan zijn verzuimbeleid; elke manager, projectleider, teamcoach en medewerker met leidinggevende verantwoordelijkheden die de nodige inzichten en vaardigheden zoekt om het verzuim binnen zijn afdeling/ploeg effectief te beheersen;
elke hr-medewerker die, in zijn rol als adviseur, het lijnmanagement begeleidt op het vlak van verzuimgesprekken.

Aanpak

Tijdens onze interactieve opleidingen staan we zo dicht mogelijk bij de werkpraktijk van elke dag. De focus ligt op praktijktips, handige schema’s en herkenbare cases. Via praktische opdrachten in kleine groepjes wordt aan de deelnemers de mogelijkheid geboden om te reflecteren over bepaalde aspecten van het gewenste beleid. Na feedback van de groep en de trainer kunnen die eventueel verder uitgewerkt worden. Deze training vraagt de actieve deelname van alle deelnemers. Aan de hand van eigen praktijkervaringen worden de juiste houding en de nodige gespreksvaardigheden ingeoefend. Elke situatie wordt nadien besproken en gevolgd door praktische tips en adviezen.

Programma

.Verzuimbeleid

 • Visie op verzuim
 • Wat verstaan we onder verzuim? Welke soorten bestaan er?
 • Wat meten bij verzuim? Belang van een goede cijferrapportering
 • Kost van verzuim
 • Mogelijke oorzaken van verzuim en hoe je ze kunt achterhalen
 • Methodologie om een proactief verzuimbeleid uit te werken
 • Wat zijn de krijtlijnen bij het uittekenen van een verzuimbeleid? Uit welke stappen bestaat de invoering ervan? 
 • Hoe kun je effectief voorkomen, bijsturen, begeleiden en optimaal re-integreren? 
 • Welke rol heeft de lijnverantwoordelijke en welke taken neemt HR op? 
 • Welke verzuimgesprekken zijn essentieel? 
 • Hoe creëer je een draagvlak waardoor medewerkers zich betrokken en geïnformeerd voelen? 
 • Hoe betrek je de vakbonden bij je beleid? 
 • Hoe omgaan met mogelijke weerstand?

Analyse van de eigen situatie
Breng je eigen materiaal rond verzuim mee, zoals:

 • je arbeidsreglement,
 • je verzuimcijfers,
 • bestaande richtlijnen/policy voor absenteïsme.

Verzuimgesprekken
We ontwikkelen cases vanuit specifieke situaties en problemen in jouw organisatie. We diepen de verschillende situaties verder uit en oefenen de nodige gespreksvaardigheden in aan de hand van groepsdiscussies en rollenspelen. Elke situatie wordt steevast gevolgd door praktische tips en adviezen. 
Volgende gesprekken komen aan bod:

 • signaalgesprek
 • ziekmeldingsgesprek, 
 • contactgesprek, 
 • terugkomgesprekken,
 • re-integratiegesprek, 
 • verzuimgesprek naar aanleiding van frequent verzuim.

Volgende aspecten worden daarbij geoefend:

 • voorbereiden van het gesprek,
 • soorten vragen bij een verzuimgesprek, 
 • valkuilen en aandachtspunten,
  • Moet je in het gesprek argumenteren of niet?
  • Hoe omgaan met weerstand?
 • gesprekstechnieken
  • Hoe een gesprek afronden? 
  • Hoe feedback geven? 
  • Hoe het gesprek samenvatten? 
 • afronden van het gesprek: afspraken maken voor de toekomst.

Trainer(s)

Machteld Boex

Machteld Boex -

Machteld Boex is een gedreven en enthousiaste trainer consultant met beide voeten in de realiteit. Ze houdt van een praktische aanpak met respect voor de mensen waarmee ze werkt en voor de organisatie-waarden. Ze stelt graag samen met u realistische en haalbare doelen voorop. Haar expertise haalt ze uit jarenlange ervaring als trainer, consultant en bemiddelaar in bedrijven en organisaties. Ze is communicatief sterk, prettig-assertief en houdt van een no-nonsens-stijl.


Deze opleiding op maat van je bedrijf?
Vraag een offerte