Train-the-trainer: starten als trainer

Concrete handvaten voor betere trainingen

Train-the-trainer is een zeer praktijkgerichte, tweedaagse opleiding. Je oefent presentatie- en didactische vaardigheden, leert een training opbouwen (voorbereiding, afstemming, planning,…), krijgt inzicht in ervaringsgericht leren (leerstijlen van Kolb) en leert slim omgaan met moeilijke deelnemers en situaties.

Deze opleiding op maat van je bedrijf?
Vraag een offerte

Doel

 • Presentatie- en didactische vaardigheden inoefenen
 • Een training opbouwen (voorbereiding, afstemming, planning,…)
 • Inzicht verwerven in ervaringsgericht leren (leerstijlen van Kolb)
 • Omgaan met moeilijke deelnemers, groepen en situaties

Doelgroep

Trainers die hun materie boeiend willen brengen aan groepen. Zodat de deelnemers tevreden zijn, iets geleerd hebben en het geleerde ook gaan toepassen.

Geeft u geen training maar spreekt u regelmatig tijdens vergaderingen en wilt u meer slagkracht geven aan uw presentaties? Dan is de opleiding Presenteren met impact zeker iets voor u!


Aanpak

Ervaringsgericht leren

Deze training draait vooral rond durven en doen. Dit vraagt een actief engagement van elke deelnemer. Trainees en trainer wisselen ervaringen uit, reflecteren met elkaar en bespreken essentiële theoretische concepten. U brengt ook een mini-training (10 minuten) vanuit uw eigen inhoudelijk vakgebied voor de groep.

Ervaren trainer uit de praktijk

Wie beter om u te begeleiden dan de eigen SD Worx trainers, die elke dag opnieuw voor diverse groepen staan, vaak in de meest uiteenlopende omstandigheden. Ook zij hebben al uw minder geslaagde ervaringen als trainer ooit ondervonden. Dankzij bijscholing, maar vooral door de praktijk te laten spreken, kennen ze vandaag een karrevracht aan pragmatische antwoorden die ze graag met u, collega-trainer, delen

Programma

In de opleiding Starten als Trainer komen de 3 pijlers van een training uitgebreid aan bod. We starten met een uitgebreide wandeling door de voorbereiding  van de training; staan even lang stil bij de trainees, hun leerproces en hoe u kan omgaan met lastige situaties; en richten tot slot de pijlen ook op uw stijl en hoe u het zelf doet als trainer.

De training

 • Inhoud, opbouw en voorbereiding van een training of presentatie
 • Drie communicatieniveaus : inhoud, procedure en leerproces
 • De 4 elementaire fases (motor) van het leerproces

De trainee

 • Leerstijlen van volwassenen
 • Feedback als communicatiemethode met het publiek
 • Weerstand detecteren en er positief mee omgaan
 • Omgaan met moeilijke groepen (grootte, heterogeniteit,…)
 • Transfer naar de werkplek

De trainer

 • Wat moet u als trainer kunnen en wat heeft u nodig?
 • Uw houding en gedrag, en de impact ervan op uw presentatie
 • Presentatie- en didactische vaardigheden inoefenen
 • Inhoud overbrengen 
 • Hoe feedback geven aan deelnemers

Trainer(s)

Geert Pieters 172x115

Geert Pieters - Trainer voor SD Worx

Geert is zelfstandig trainer voor SD Worx en een bevlogen trainer/coach die met groot respect voor de individuele eigenheid mensen inspireert en laat groeien.Deze opleiding op maat van je bedrijf?
Vraag een offerte