Deze opleiding op maat van je bedrijf?
Vraag een offerte

Doel

Deze unieke opleiding is dé eerste stap in het HR-landschap. Tijdens twee dagen wordt u ingewijd in de verschillende HR-werkterreinen en instrumenten en bekijken we hun onderlinge samenhang. 
De onderwerpen worden praktisch toegelicht, gevoed met interactieve ervaringsuitwisseling en telkens gekaderd binnen een integraal HR-beleid.  Ook nieuwe tendensen en HR-hypes komen steevast aan bod.

Na deze intensieve opleiding:

 • hebt u een duidelijk zicht op de rol en positie van de human resources manager;
 • beschikt u over een eerste praktische kennis van de voornaamste HR-domeinen;
 • bent u op de hoogte van de hedendaagse HR-trends;
 • bent u een waardige gesprekspartner aan de HR-tafel.

Doelgroep

Deze tweedaagse opleiding richt zich naar iedereen die in twee dagen een algemeen inzicht wil verwerven in de rol en de toegevoegde waarde van Human Resources Management:

 • elke beginnende personeelsmedewerker voor wie een korte introductie in HRM een eerste stap is;
 • elke management assistent die vertrouwd wil raken met de voornaamste HR-domeinen en hierbij een aantal concrete handvaten zoekt;
 • elke lijnverantwoordelijke die een praktische omkadering en een totaaloverzicht van HRM wil krijgen.

Programma

De opleiding gaat van start met een algemene situering van Human Resources Management binnen het ondernemingsbeleid. Nadien gaan we dieper in op de samenhang van de verschillende componenten van HRM, en blijven we bij elke component uitgebreid stilstaan.

Tijdens deze opleiding komen volgende topics aan bod:

 • Situering en rol van HRM binnen de onderneming
 • Personeelsplanning
 • Werving en selectie
 • Onthaal en introductie
 • Motivatie en tevredenheid
 • Personeelsevaluatie
 • Verloningsbeleid
 • Vorming, training en opleiding
 • Loopbaanontwikkeling
 • Uitwerving
 • Interne communicatie
 • HRM en de lijn


Deze opleiding op maat van je bedrijf?
Vraag een offerte