Werken met onderaannemers of freelancers

Voorkom de valkuilen

Het cassatie-arrest van 15 februari 2016 vestigt opnieuw de aandacht op het feit dat het tewerkstellen van werknemers bij derden met de nodige omzichtigheid moet gebeuren. Ook het beroep doen op externe dienstverleners houdt de nodige risico’s in. Op drie uur tijd leer je alles over terbeschikkingstelling van werknemers en het onderscheid met aanneming. We dompelen je onder in de strenge spelregels. Daarna pakken we interactief de redactie van de aannemingsovereenkomst aan.

Er wordt ook ingegaan op de nieuwe reglementering rond de werkgeversgroepering sinds 1 februari 2017 (voorlopig). De werkgeversgroepering blijkt nog onbekend en onbemind bij het grote publiek. Nochtans is het een interessant instrument om economische ontwikkeling en werkgelegenheid te stimuleren

Deze opleiding op maat van je bedrijf?
Vraag een offerte

Doel

 • Je hebt een grondig inzicht in het juridisch kader en de verschillende vormen van terbeschikkingstelling.
 • Je weet waar je rekening mee moet houden bij het opmaken van de aannemingsovereenkomst en welke clausules zeker moeten worden opgenomen. 
 • Je kent het verschil tussen terbeschikkingstelling en aanneming, niet alleen juridisch, ook in de feiten.
 • Je bent je bewust van de valkuilen, risico’s en de gevolgen van verboden terbeschikkingstelling.
 

Doelgroep

 • Hr-managers
 • Verantwoordelijken werving en selectie
 • Hr-businesspartners
 • Kmo-bedrijfsleiders
 • Aankopers

Voor deze opleiding is geen enkele voorkennis vereist.

Aanpak

Tijdens onze interactieve opleidingen staan we zo dicht mogelijk bij de werkpraktijk van elke dag. Praktijktips en herkenbare cases staan centraal. Tegelijk overladen onze experts je niet met wetsartikelen, vonnissen en arresten, maar ze spreken de taal die je elke dag gebruikt in de praktijk. 

Programma

 • Wat is terbeschikkingstelling en wat is het niet?
 • Het verbod op terbeschikkingstelling
 • Wanneer is terbeschikkingstelling van werknemers toegelaten?
  • Het toepassingsgebied
  • Hoe gezagsoverdracht bepalen
  • De aannemingsovereenkomst
  • Lijst van instructies
  • Inlichten van overlegorganen
  • Inzagerecht van de overlegorganen
 • De risico’s van onwettige terbeschikkingstelling
  • De hoofdelijke aansprakelijkheid
  • Rechtspraak: cassatie 15/2/2016, wat leert ons dit arrest?
 • De werkgeversgroepering nieuw
 • Het aanpakken van de redactie van de aannemingsovereenkomst aan de hand van een workshop


Deze opleiding op maat van je bedrijf?
Vraag een offerte