Salary Split

Wat zijn de voor- en nadelen van de split payroll?

Deze praktijkdag brengt je op de hoogte van de mogelijkheden, en de voor- en nadelen die salary split biedt. We overdonderen je niet met theorie, maar wijzen wel op spelregels die essentieel zijn voor een correcte toepassing van de split payroll.

Deze opleiding op maat van je bedrijf?

Vraag een offerte

Doel

Na deze praktijkdag bent u op de hoogte van de mogelijkheden, de voor- en nadelen die salary split biedt. 

U weet hoe u deze techniek implementeert in uw payroll en welke aandachtspunten u hierbij voor ogen moet houden.
We leggen tijdens deze opleiding de nadruk op de concrete toepassing van een salary split. 

We vertrekken van een aantal berekeningsvoorbeelden die verschillende scenario’s illustreren.   We overdonderen u niet met theorie, maar wijzen wel op spelregels die essentieel zijn voor een correcte toepassing van de split payroll.

Doelgroep

U wordt als HR-manager, personeelsverantwoordelijke of medewerker HRM geconfronteerd met tewerkstelling in een internationale context. Deze stap over de grenzen kan ook voor uw loonkost interessante perspectieven bieden. Salary split is in dit kader een belangrijke mogelijkheid tot loonoptimalisatie. Ook indien u nog geen buitenlandse vestiging hebt, is deze opleiding interessant omdat u er hoort welke voordelen deze techniek kan hebben. Ook aan fiscale adviseurs raden we deze opleiding aan.

Programma

We vertrekken vanuit een aantal berekeningsvoorbeelden die het principe van de split payroll en de winst die u maakt, illustreren. We lichten telkens de fiscale, socialezekerheids- en arbeidsrechtelijke gevolgen toe en beantwoorden o.a. volgende vragen.

Fiscaliteit
 • Hoe organiseert u concreet een salary split?
 • Berekeningsvoorbeelden
 • Wat is de 183 dagen regeling?
 • Aan welke voorwaarden moet de buitenlandse tewerkstelling voldoen? 
 • Welke administratie en bewijsstukken moet u zeker aanleggen?
Arbeidsrecht
 • Welke wetgeving is van toepassing bij gelijktijdige tewerkstelling in meerdere landen?
 • Moeten er verschillende arbeidscontracten gesloten worden?
 • Met welke berekeningsbasis voor de opzeggingsvergoeding houdt u rekening bij het beëindigen van de Belgische arbeidsovereenkomst?
 • Houdt u rekening met anciënniteit opgebouwd vóór de salary split?
 • Wat doet u met vakantiedagen: splitsen of niet?
 • Hoe berekent u bij een split de eindejaarspremie?
Sociale zekerheid
 • Welke wetgeving is van toepassing bij een internationale tewerkstelling?
 • Welke uitzonderingen bestaan er in geval van korte tewerkstellingsperioden in een andere lidstaat?
 • In welk land maakt men aanspraak op de effectieve uitkeringen?
 • Wat is het lot van bedragen die niet echt loon zijn, zoals extra-legale voordelen?

Trainer(s)

Elke Brees

Elke Brees - Senior consultant International Employment

Sinds februari 2006 is Elke werkzaam voor SD Worx. In eerste instantie als payrollbegeleider voor buitenlandse bedrijven met personeel in België en sinds 2008 als adviseur internationale tewerkstelling. In deze rol adviseert Elke voornamelijk over de sociale zekerheids- en arbeidsrechtelijke aspecten van de verschillende tewerkstellingsvormen met een grensoverschrijdend karakter: gelijktijdige tewerkstelling, detachering, tewerkstelling voor een buitenlandse werkgever, ….

Veronique Boeva - Consultant Tax&Legal


Deze opleiding op maat van je bedrijf?
Vraag een offerte