Salary Split

Wat zijn de voor- en nadelen van de split payroll?

Deze praktijkdag brengt u op de hoogte van de mogelijkheden, de voor- en nadelen die salary split biedt. We overdonderen u niet met theorie, maar wijzen wel op spelregels die essentieel zijn voor een correcte toepassing van de split payroll.

Inschrijven
 • € 745
 • Nederlands
  Frans
 • Opleiding in groep
  Opleiding op maat
 • 1 dag
 • KMO portefeuille

Deze opleiding op maat van uw bedrijf?

Vraag een offerte

Doel

Na deze praktijkdag bent u op de hoogte van de mogelijkheden, de voor- en nadelen die salary split biedt. 

U weet hoe u deze techniek implementeert in uw payroll en welke aandachtspunten u hierbij voor ogen moet houden.
We leggen tijdens deze opleiding de nadruk op de concrete toepassing van een salary split. 

We vertrekken van een aantal berekeningsvoorbeelden die verschillende scenario’s illustreren.   We overdonderen u niet met theorie, maar wijzen wel op spelregels die essentieel zijn voor een correcte toepassing van de split payroll.

Doelgroep

U wordt als HR-manager, personeelsverantwoordelijke of medewerker HRM geconfronteerd met tewerkstelling in een internationale context. Deze stap over de grenzen kan ook voor uw loonkost interessante perspectieven bieden. Salary split is in dit kader een belangrijke mogelijkheid tot loonoptimalisatie. Ook indien u nog geen buitenlandse vestiging hebt, is deze opleiding interessant omdat u er hoort welke voordelen deze techniek kan hebben. Ook aan fiscale adviseurs raden we deze opleiding aan.


Programma

We vertrekken vanuit een aantal berekeningsvoorbeelden die het principe van de split payroll en de winst die u maakt, illustreren. We lichten telkens de fiscale, socialezekerheids- en arbeidsrechtelijke gevolgen toe en beantwoorden o.a. volgende vragen.

Fiscaliteit
 • Hoe organiseert u concreet een salary split?
 • Berekeningsvoorbeelden
 • Wat is de 183 dagen regeling?
 • Aan welke voorwaarden moet de buitenlandse tewerkstelling voldoen? 
 • Welke administratie en bewijsstukken moet u zeker aanleggen?
Arbeidsrecht
 • Welke wetgeving is van toepassing bij gelijktijdige tewerkstelling in meerdere landen?
 • Moeten er verschillende arbeidscontracten gesloten worden?
 • Met welke berekeningsbasis voor de opzeggingsvergoeding houdt u rekening bij het beëindigen van de Belgische arbeidsovereenkomst?
 • Houdt u rekening met anciënniteit opgebouwd vóór de salary split?
 • Wat doet u met vakantiedagen: splitsen of niet?
 • Hoe berekent u bij een split de eindejaarspremie?
Sociale zekerheid
 • Welke wetgeving is van toepassing bij een internationale tewerkstelling?
 • Welke uitzonderingen bestaan er in geval van korte tewerkstellingsperioden in een andere lidstaat?
 • In welk land maakt men aanspraak op de effectieve uitkeringen?
 • Wat is het lot van bedragen die niet echt loon zijn, zoals extra-legale voordelen?

Trainer(s)

Elke Brees - Advanced consultant

Veronique Boeva - Consultant Tax&Legal


Prijs: € 745

Prijzen exclusief BTW.

Documentatie, koffie en lunch zijn inbegrepen.

Inschrijven

Subsidies

Geniet tot 30% of 40 % korting via de KMO-portefeuille
Deze opleiding komt in aanmerking voor bovenstaande aantal opleidingsuren. Vergeet niet uw aanvraag bij de KMO-portefeuille in te dienen binnen de 14 dagen na de startdatum van de opleiding. Ons erkenningsnummer: DV.O105496. Meer info en de voorwaarden: www.kmo-portefeuille.be