10 praktische vragen over het re-integratietraject van je werknemer

Een pragmatische opleiding waarin u alles verneemt over uw rol als werkgever

Wanneer een werknemer na lange afwezigheid weer aan het werk gaat, is een goed begeleide terugkeer naar de arbeidsplaats essentieel. De werkgever moet hierin een actieve rol opnemen van de regering. Procedures moeten gevolgd worden en de werknemers stellen veel vragen. Samen met onze trainer krijg je inzicht in die procedures en je rol als werkgever, en een antwoord op 10 veel voorkomende vragen.

Deze opleiding op maat van je bedrijf?
Vraag een offerte

Doel

Na deze opleiding

  • Ken je het verloop van een re-integratietraject
  • Weet je welke rol je hierin speelt en wat er van jou verwacht wordt
  • Ga je naar huis met het antwoord op 10 veel voorkomende vragen

Doelgroep

Vervul jij een van de onderstaande functies?

  • Hr- of payrollmanager
  • Hr-officer
  • Hr-businesspartner
  • (kmo-)bedrijfsleider

Aanpak

Dankzij onze interactieve opleidingen kun je de link leggen tussen wat je leert tijdens onze training en wat in de praktijk in je onderneming gebeurt. Als je denkt dat we je tijdens de opleiding overladen met wetsartikelen en allerhande vonnissen en arresten, dan kunnen we je geruststellen.
We werken met heel wat praktijkcases en geven je ook tips uit de praktijk. Het is namelijk ons doel om zo dicht mogelijk bij jouw werkervaring van elke dag te staan.

Programma

1.   Wie kan een reïntegratietraject (RIT) starten?  Moet ik een RIT starten?
2.   Moet ik verplicht een reïntegratieplan opmaken? 
3.   Waar moet ik aan denken vooraleer ik een reïntegratietraject start?
4.   Hoe verloopt het RIT?
5.   Welke rol heeft de preventieadviseur – arbeidsgeneesheer? En het ziekenfonds?
6.   Wat wanneer mijn werknemer definitief arbeidsongeschikt is en ik hem niet kan reïntegreren in een aangepaste of andere job?
7.   Moet een gedeeltelijke werkhervatting altijd via een RIT verlopen?
8.   Kan een RIT nog starten als de werknemer niet meer erkend is door het ziekenfonds?
9.   Wat zijn de sancties wanneer een werknemer of een werkgever onvoldoende inspanningen voor re-integratie doet?
10. Onderscheid tussen het formulier voor de re-integratiebeoordeling en het formulier voor gezondheidsbeoordeling (zie in bijlage de modellen van FOD WASO)

Trainer(s)

Els De Coninck

Els De Coninck - Trainer voor SD Worx

Els De Coninck studeerde met onderscheiding af aan de Katholieke Universiteit Leuven als licentiaat in de Rechten. Al tijdens haar studie was zij gebeten door het sociaal recht en deed zij onderzoek naar de (on)regelmatigheid van het ontslag en de sancties die hieraan zijn gekoppeld. Haar interesse voor “learning” bracht Els ertoe om in 2011 SD Worx Learning te vervoegen als sociaal-juridisch trainer. Bij SD Worx kon Els doorheen de vele trainingen haar passie delen met enthousiaste payrollbeheerders en HR verantwoordelijken.Deze opleiding op maat van je bedrijf?
Vraag een offerte