PC 140.03 en 226.00: Transport

Met ruime aandacht voor het sectorakkoord 2017-2018

Inschrijven
 • Antwerpen
 • 16 mei 2019
 • € 745
 • Nederlands
  Frans
 • Opleiding in groep
  Opleiding op maat
 • 1 dag
 • KMO portefeuille

Deze opleiding op maat van uw bedrijf?

Vraag een offerte

Doel

Nieuw:  U gaat naar huis met een toelichting van het sectorakkoord 2017-2018

In een relatief korte tijd verwerft u een praktijkgerichte kennis over specifiek sectoraal geregelde thema’s met rechtstreeks belang voor de loon- en personeelsadministratie in uw sector. 

We putten uit de zeer volledige én actuele praktijkkennis die het Kenniscentrum en Tax & Legal van SD WORX in de loop der jaren over deze materie verzameld hebben.

Wie aan deze opleiding heeft deelgenomen, kent zijn Paritair Comité van binnen en van buiten

Doelgroep

Deze training is bijzonder geschikt voor wie een inzicht in de sectorale regelingen van de PC's 140.03 en 226.00 wil krijgen. We richten ons op personeelsverantwoordelijken en loonadministrators. Ook personen uit kleine of middelgrote firma’s die verantwoordelijk zijn voor het personeel en de loonadministratie behoren tot de doelgroep.  

Om deze opleiding optimaal te laten renderen is het goed om een minimum aan sociaal-juridische voorkennis en/of enige tijd ervaring in de loonadministratie te hebben, aangezien sectorale regelingen vaak een concrete invulling van algemene regelingen zijn.


Programma

A. Overzicht P.C. 140.03 met ruime aandacht voor het sectorakkoord 2017-2018

Tijdens deze training bekijken we de loon- en arbeidsvoorwaarden voor rijdend en niet-rijdend personeel van ondernemingen die goederenvervoer over de weg verrichten (voor rekening van derden). We richten ons in eerste instantie naar transportbedrijven, besteldiensten, koerierdiensten (sneltransport), taxi’s, bestelwagens.

Algemeen
 • Het paritair comité
 • Vakbondsafgevaardigden
 • Sociaal document
Loon
 • Beroepsindeling en functieclassificatie
 • Anciënniteitspremie
 • Eindejaarspremie
 • Tussenkomst werkgever woon-werkverkeer
 • Overbruggingsvergoeding
 • Vergoeding verblijf buitenland
 • Verblijfsvergoeding
 • ARAB-vergoeding
 • Kledijvergoeding
 • Wachttijdvergoeding
 • Betaalde feestdagen
Schorsingen 
 • Syndicaal verlof
 • Verlof om dwingende reden
 • Arbeidstijd 
Wekelijkse arbeidsduur
 • Wat is arbeidsduur?
 • Rij- en rusttijden
 • Beschikbaarheidstijd en diensttijd
 • Werktijdonderbrekingen
 • Overuren
 • Werken op zondagen en feestdagen
 • Nachtarbeid
Nieuwe arbeidsregelingen 
Fonds voor bestaanszekerheid  
 • Doel van FBZ
 • Tussenkomst bij conventioneel of halftijds brugpensioen
 • Syndicale premie
 • Aanvullende vergoeding ziekte en ongeval
 • Aanvullende vergoeding bij arbeidsongeval
 • Tussenkomst inzake opleidingen
 • Tussenkomst bij syndicale vorming
 • Betaling afscheidspremie
 • Tussenkomst bij overlijden
 • Betaling eindejaarspremie (zie bij lonen)
Einde contract
 • Opzeggingstermijnen
   

B. Overzicht P.C. 226.00 met ruime aandacht voor het sectorakkoord 2017-2018

Anderzijds belichten we de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers die hoofdzakelijk intellectuele arbeid verrichten in de ondernemingen die door hun hoofdzakelijke activiteiten behoren tot de bedrijfstakken van internationale handel, het vervoer voor rekening van derden, de tussenpersonen in het vervoer en de met deze bedrijfstakken aanverwante dienstverlening, de bedrijfstak van de havens en de bedrijfstakken van de opslag en/of de distributie van grondstoffen, goederen of producten.

Algemeen
 • Het paritair comité
 • Vakbondsafgevaardigden
Loon 
 • Beroepsindeling en lonen
 • Toeslagen
 • Eindejaarspremie
 • Tussenkomst werkgever woon-werkverkeer
 • Bezoldiging studenten
Arbeidsduur
 • Wekelijkse arbeidsduur
 • Nieuwe arbeidsregelingen
Specifieke sectorale regelingen
 • Anciënniteitsvakantie (aanpassingen)
 • Brugpensioen
 • Bijkomende verlofdagen
 • Tijdskrediet (laatste nieuwigheden die voortvloeien uit het Protocolakkoord)
Einde contract
 • Opzeggingstermijnen
 • Outplacement 

Trainer(s)

Katleen Jacobs - Legal consultant


Prijs: € 745

Prijzen exclusief BTW.

Documentatie, koffie en lunch zijn inbegrepen.

Inschrijven

Subsidies

Geniet tot 30% of 40 % korting via de KMO-portefeuille
Deze opleiding komt in aanmerking voor bovenstaande aantal opleidingsuren. Vergeet niet uw aanvraag bij de KMO-portefeuille in te dienen binnen de 14 dagen na de startdatum van de opleiding. Ons erkenningsnummer: DV.O105496. Meer info en de voorwaarden: www.kmo-portefeuille.be