Deze opleiding op maat van je bedrijf?

Vraag een offerte
 • € 2635
 • Engels
 • Opleiding in groep
  Opleiding op maat
 • 9 dagen
 • Geen subsidies
Inschrijven

Doel

Tijdens dit traject volgt u het verloop van een payroll-jaar. Elke maand leert u precies wat u juist nodig heeft op dat moment. Na deze opleiding hebt u een grondig inzicht  in de personeels- en loonadministratie en kan u de maandelijkse payroll begrijpen, verwerken en controleren. U bent in staat vragen te beantwoorden van medewerkers omtrent tijdskrediet, vakantie, de loonbrief, … U kan adviseren bij ontslag (vb welke procedure) en aanwerving  (vb welk contract). Deze opleiding laat u toe om de theorie toe te passen in de praktijk en u kan erop rekenen dat de informatie die u krijgt up to date en Di Rupo proof is!

Ter afsluiting van de opleiding en na het afleggen van een succesvol examen kunt u het “SD Worx Certified Payrollprofessional” certificaat behalen.
Indien u de opleiding niet wenst te volgen, bedraagt het examengeld 250 EUR.
Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met Anouk Reygel via anouk.reygel@sdworx.com

Doelgroep

Payrollmedewerkers

 • die, na een periode van afwezigheid, op zoek zijn naar een grondige opfrissing van hun kennis aangevuld met de laatste wijzigingen.
 • die nieuw zijn in de functie van payrollmedewerker en een behoorlijke basiskennis missen.

Aanpak

Just in time

U leert pas in april hoe u het vakantiegeld berekent. Want precies dan heeft u het nodig op uw werk.

Interactief

Dit is een interactieve training. Zo kan u de link leggen tussen wat u bij ons leert en wat er bij u in uw organisatie in de praktijk gebeurt. Breng daarom gerust uw eigen vragen en cases mee. Daarnaast is er voldoende tijd om ervaringen uit te wisselen en van elkaar bij te leren.

Pragmatisch

We overladen u niet met wetsartikelen en allerhande vonnissen en arresten. Zo dicht mogelijk bij uw werkpraktijk van elke dag staan… dat is onze doelstelling. Daarom geven we u tal van praktijktips en werken we met praktijkcases.

Certificaat

Ter afsluiting van de opleiding en na het afleggen van een succesvol examen kunt u het “SD Worx Certified Payrollprofessional” certificaat behalen.
Indien u de opleiding niet wenst te volgen, bedraagt het examengeld 250 EUR.
Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met Anouk Reygel via anouk.reygel@sdworx.com

Programma

Januari: Een nieuw jaar en de moeders die u vragen deeltijds te werken
 • Welke vormen van deeltijdse arbeid bestaan er?
 • Welke formaliteiten moet u zeker vervullen?
 • Hoeveel mag een deeltijdse werknemer werken?
 • Voor welke opleidingen hebben werknemers recht op educatief verlof?
 • Hoe bekomt u de terugbetaling van het betaalde loon bij educatief verlof?
 • Hoe organiseert u het educatief verlof?
Februari: De loonlijn in detail bekeken
 • Hoeveel bedraagt de bijdrage van de werkgever en werknemer aan de RSZ.
 • Betaalt iedereen evenveel voorheffing?
 • Waarom daalt het nettoloon van een werknemer ondanks dat zijn bruto niet is gewijzigd?
 • Wat is het verschil tussen een sociaal abonnement en de bedrijfswagen?
Maart: Een nieuwe lente, een nieuw virus
 • Moet u loon betalen als een werknemer in de loop van de dag ziek naar huis gaat?
 • Hoeveel bedraagt het gewaarborgd loon van een bediende/arbeider
 • Wat is een carensdag, herval, verlenging?
 • Wat is het verschil tussen klein verlet, familiaal verlof en toegestane afwezigheid?
April: De uitbetaling van het vakantiegeld komt er aan
 • Wie heeft er recht op vakantie en vakantiegeld?
 • Wie heeft er recht op aanvullende vakantie en op hoe bereken je het aantal dagen?
 • Hoe berekent u het aantal vakantiedagen en vakantiegeld?
 • Wat moet u doen bij een wijziging van werkgever?
 • Hoe zit het nu precies met jeugdvakantie?
 • Mag u vakantiedagen overdragen?
Mei: In mei leggen alle vogels een ei
 • Vanaf wanneer kan een zwangere medewerkster thuis blijven? Wanneer moet ze thuis blijven?
 • Is er een verschil tussen vaderschapsverlof en mee-ouderverlof
 • Wanneer kan een zwangere vrouw afwezig zijn voor zwangerschapsonderzoeken?
 • Kan een mama vrij af krijgen om borstvoeding te geven?
 • Heeft iederereen recht op tijdskrediet? Krijgt de werknemer dan een uitkering?
 • Mag het ouderschapsverlof van de vader doorgegeven worden aan de moeder?
Juni: Uw bedrijf groeit, studenten hebben hun diploma op zak, en u gaat volop aanwerven
 • In welke taal stel ik een arbeidsovereenkomst op?
 • Kan ik een sollicitant 1 dag, kosteloos, laten proefdraaien?
 • Wat is het verschil tussen de proefperiode van een arbeider en bediende?
 • Ben ik verplicht jonge werknemers aan te werven?
 • Kies ik best voor een contract bepaalde duur of vervangingsovereenkomst?
 • Welke leeftijd moet een student hebben? Hoeveel dagen mag ik hem tewerkstellen?
Oktober: Het vallen van de bladeren, het ontslag van een werknemer
 • Kan ik een medewerker die al jaren ziek is ontslaan?
 • Wat is het verschil tussen een werknemer verbreken en opzeggen?
 • Hoe lang bedraagt de opzeggingstermijn van een bediende/arbeider?
 • Kan ik mijn werknemer mondeling ontslaan of moet dit schriftelijk?
 • Is diefstal een reden om een werknemer op staande voet te ontslaan?
 • Wie betaalt de outplacementbegeleiding van een werknemer?
November: De dagen worden korter, wat met de arbeidsduur?
 • Wat is arbeidstijd?
 • Welke bepalingen neemt u op in het arbeidsreglement?
 • Hoeveel uren mag een werknemer per dag/week werken?
 • Hoe berekent u overuren?
 • Staat u altijd recuperatie toe?
 • Vanaf wanneer moet u overloon betalen?
December: Het jaar loopt op zijn einde, tijd voor de eindejaarspremie, geschenken en (brug)pensioen
 • Bent u verplicht van een eindejaarspremie te betalen?
 • Kan ik een werknemer in december een geschenk geven? Welke alternatieven zijn er: maaltijdscheques, giften, kostenvergoedingen, GSM, internetaansluitingen,…
 • Wie kan er op brugpensioen? Vanaf wanneer?
 • Hoeveel bedraagt het kostenplaatje van een brugpensioen?

Prijs € 2635

Inschrijven

Getuigenissen

“Dit is een uitstekende basisopleiding met veel praktijkvoorbeelden gegeven door zeer enthousiaste opleiders.”

Lien Theuwissen Luminus