1. Home>
LP_EU_girls_selfie_18_960x540_hero

Vakantie en afwezigheden

Afwezigheden van medewerkers komen in vele vormen voor, denk aan vakantie, ziekte, tijdskrediet of moederschapsrust. Die verschillen uiten zich onder meer in de berekening van vakantierechten, vakantiegeld en de decemberafrekening. In ons opleidingsaanbod rond vakantie en afwezigheden maken we je wegwijs doorheen die verschillende aspecten.

LP_EU_girls_selfie_18_960x540_hero