Motiverend onthaalbeleid opzetten … zo doe je dat!

Een effectieve start voor medewerker én organisatie

 

Deze opleiding op maat van uw bedrijf?
Vraag een offerte

Doel

Na deze praktijkdag:

 • kun je je huidige onthaalbeleid grondig doorlichten en verbeterpunten markeren
 • kun je op basis van de voorbeelden en de aangereikte documentatie vorm geven aan een vernieuwd onthaalbeleid in je organisatie
 • kun je je onthaalbeleid duurzaam inbedden in het geheel van de organisatiepraktijk en de hr-processen
 • ben je in staat om het onthaalbeleid tot een verantwoordelijkheid van heel de organisatie te maken en niet louter van de hr-afdeling
 • heb je inzicht in een aantal praktijkvoorbeelden die dienen als good practice
 • kun je meten en weten of het onthaalbeleid bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie én van de nieuwe medewerker
 • ben je gewapend om in je organisatie het belang van een onthaalbeleid aan te kaarten en concrete eerste stappen in te voeren

Doelgroep

Deze training richt zich tot iedereen binnen de organisatie die te maken heeft met het onthaalproces van nieuwe medewerkers:

 • zaakvoerders
 • personeelsverantwoordelijken 
 • hr-managers 
 • hr-medewerkers 
 • selectieverantwoordelijken 
 • loopbaanadviseurs 
 • leidinggevenden.

Programma

Volgende aspecten komen aan bod:

 • het onthaalproces in het geheel van humanresourcesactiviteiten
 • verschillende introductieniveaus: de rol van de leidinggevende, de collega's, de belangrijkste stakeholders en de nieuwkomer zelf
 • de nieuwkomer en de kennismaking met de organisatiecultuur 
 • extra ondersteuning voor de nieuweling via peter-/meterschap en mentoring 
 • het onthaal van tijdelijke medewerkers
 • cruciale verantwoordelijkheid in het hele onthaalproces van de nieuweling zelf
 • praktische tips en adviezen over de inhoud van de onthaalbrochure en het onthaalscenario 
 • de introductie van een onthaalprocedure voor de verschillende diensten 
 • het opzetten van onthaalprocedures voor de verschillende diensten die betrokken zijn bij het onthaal van nieuwe medewerkers
 • LEAN kijken naar het huidige onthaalproces en optimaliseren waar mogelijk
 • kort inzicht in het wettelijk kader en de sociaaljuridische regelgeving bij aanwerving en in de proefperiodeDeze opleiding op maat van uw bedrijf?
Vraag een offerte