Werken met MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)

Een tool tot zelfkennis, zelfontwikkeling en goede samenwerking

Deze opleiding op maat van je bedrijf?
Vraag een offerte

Doel

Tijdens deze training:
 • verwerft u inzicht in uw persoonlijke stijl, kenmerken, gevoeligheden en valkuilen; 
 • krijgt u zicht op de typische eigenschappen en voorkeuren van collega's of medewerkers; 
 • wordt u door onze trainer begeleid in het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan.
Deze training geeft u ruimte tot zelfinzicht en zelfreflectie. Op deze manier kan u bewuster omgaan met uw sterkten en mogelijke valkuilen en kan u gerichter werken aan uw persoonlijke ontwikkeling.
Verdere toepassing naar uw dagelijkse praktijk en knelpunten kunnen na deze eerste stap in zelfkennis makkelijk vertaald worden (conflicthantering, coaching, teamcoaching, communicatie, ...)

Doelgroep

Deze training richt zich naar iedereen die wil stilstaan bij zijn persoonlijke stijl, sterkten en valkuilen en een handvat zoekt in de samenwerking met anderen:
 • lijnmanagers, 
 • coaches, 
 • HR-managers,
 • ...

Aanpak

Voortraject

Voor deze training ontvangt u van ons een vragenlijst die ons toelaat uw persoonlijk profiel reeds te bepalen. Wij gebruiken hiervoor de MBTI step 2 vragenlijst die resulteert in een persoonlijk rapport van 26 bladzijden. Deze krijgt u tijdens de eerste opleidingsdag.

Training

Aan de hand van deze vragenlijst, oefeningen, voorbeelden en zelfreflectie leert u dan ook effectief inzicht te krijgen in uw eigen profiel en eigenschappen.
In de interactie en opdrachten met andere deelnemers ervaart u de verschillen in stijlen en leert u hier op een gepaste wijze mee om te gaan.

Natraject

Na deze training kan u op ons beroep doen voor:

 • Individuele coaching 
 • Teambegeleiding op basis van MBTI 
 • Leiderschap 
 • Coaching

Programma

Tijdens de eerste opleidingsdag onderzoekt u op een actieve en prettige manier verschillende aspecten van uw persoonlijkheid. Daarvoor gebruiken we het persoonlijkheidsinstrument Myers Briggs Type Indicator (MBTI). Dit  is gebaseerd op de typologieën van Carl Gustav Jung en werd verder ontwikkeld door Myers en Briggs. Het is op dit moment wereldwijd de meest gebruikte typebepaling.

U ontdekt samen wat uw natuurlijke voorkeur is op de volgende vier vlakken:

 1. Waar richt ik liefst mijn aandacht op? Wat geeft mij energie?
 2. Aan welke informatie besteed ik het liefst aandacht? Hoe ga ik om met die informatie?
 3. Hoe neem ik het liefst beslissingen?
 4. Aan welke leefstijl geef ik de voorkeur?

Over elk van deze voorkeuren doet u, in telkens verschillend samengestelde groepen, oefeningen. Daarbij schat u zelf in wat uw voorkeur is en daardoor ook uw persoonlijkheidstype is.

Vervolgens vergelijkt u dit ingeschatte type met het type dat naar voren gekomen is uit de resultaten van de vragenlijst. Deze vindt u terug in een persoonlijk rapport. Zo hebt u op het einde van de eerste opleidingsdag een inzicht in uw eigen MBTI-persoonlijkheidstype.

Tijdens de tweede dag verkennen we verder de nuances van uw persoonlijkheidstype door dieper in te gaan op de verschillende facetten van elke voorkeur.

Vervolgens maken we de stap naar concrete toepassingen. U leert via de Z-techniek van MBTI hoe u tot een evenwichtige probleemoplossing kan komen. Verder gebruiken we MBTI in combinatie met het kernkwadrant van Ofman om uitdagingen in samenwerking te onderzoeken.

Op het einde van de dag maken we tijd om een persoonlijk ontwikkelingsplan op te stellen met als leidraad uw persoonlijk rapport.

Trainer(s)

Katrin Naert

Katrin Naert - Trainer voor SD Worx

Twee opleidingen, twee profielen mogelijk?Deze opleiding op maat van je bedrijf?
Vraag een offerte