Van hr-rapportering naar hr analytics: hr intelligence - Updated

Komen tot onderbouwde beleidsbeslissingen door de juiste analyses los te laten op metrics met écht toegevoegde waarde.
Deze opleiding biedt je een aantal theoretische inzichten en geeft je tips om valkuilen te vermijden bij het bepalen, berekenen en analyseren van relevante ken- en stuurgetallen.

Om je een volledig pakket aan vaardigheden en kennis eigen te maken, kun je gebruikmaken van ons stappenplan.

Uiteraard bepaal je zelf welke van deze stappen voor jou ideaal zijn. Met andere woorden: jij stippelt je eigen parcours uit.

Deze opleiding op maat van je bedrijf?

Vraag een offerte

Doel

Na deze opleiding ben je in staat om:

 • HR te linken aan de bedrijfsstrategie en via hr-rapporten hanteerbaar te maken op directieniveau;
 • de succesfactoren te identificeren die de bijdrage van hr aan de organisatie zichtbaar maken;
 • een diversiteit aan KPI’s op te stellen voor alle deelprocessen in hr (staffing, reward, payroll, performance,…);
 • de belangrijkste valkuilen te vermijden bij het bepalen, berekenen en analyseren van relevante ken- en stuurgetallen;
 • je organisatie steeds efficiënter te benchmarken ten opzichte van andere organisaties.

Doelgroep

Dit traject richt zich tot elke hr-professional die:

 • via ken-en stuurgetallen zijn hr-beleid wil onderbouwen en de meerwaarde van hr binnen de organisatie wil aantonen;
 • praktische handvaten zoekt om via rapportering en benchmarking zijn/haar hr-beleid te ondersteunen;
 • voor de uitdaging staat om een rapportering op te stellen voor directie en/of management.

Aanpak

Tijdens deze 2 dagen gaan we op een zeer pragmatische manier aan de slag met jouw kengetallen. Naast de theorie bekijken we ook de praktijk.

Programma

Hr-rapportering: strategie vertalen in rapporten

 • De zin en onzin van rapporteren: visie en kader
 • Hr-strategie en de rol van rapportering
 • Van bedrijfsstrategie naar hr-strategie: bedrijfscase
  • Hr-strategiekaart
  • Balanced Scorecard
  • Boordtabellen en KPI's
 • Targets bepalen via interne en externe benchmarking
 • Opvolging en bijsturing van hr-acties (signaalfunctie in rapportering)

Hr-rapportering : opbouwen en hanteren van rapporten

 • Kiezen voor de KPI’s die er toe doen
 • De meest gevraagde KPI's in hr en hun berekeningswijze
 • Van KPI’s naar rapport
 • Elementen van een rapport
 • Stappenplan om tot een rapport te komen
 • KPI’s berekenen
 • Communicatieplan: aan wie rapporteren en hoe?

Trainer(s)

Kris Lenders

Kris Lenders - Trainer voor SD Worx


Deze opleiding op maat van je bedrijf?
Vraag een offerte