Het competentiegericht interview voor leidinggevenden

Talent herkennen én selecteren door focus in het interview

Tijdens deze dag word je door onze trainer begeleid bij het bepalen van die competenties die kritisch zijn om een functie met succes in te vullen en na te gaan hoe je ze kunt bevragen en toetsen. Daarnaast gaat aandacht uit naar het structureren van het interview en het verwerven van de nodige gespreks- en beoordelingsvaardigheden. We oefenen de besproken technieken in aan de hand van cases, oefeningen en rollenspelen.

Deze opleiding op maat van je bedrijf?

Vraag een offerte

Doel

Na deze training bent u in staat:

 • Om te bepalen welke competenties kritisch zijn voor uw organisatie, het team en de functie.
 • De vertaalslag te maken van een functie naar een competentieprofiel. We vragen om een concrete jobdescription mee te nemen en hierop te werken. De trainer begeleidt u hier mee in.
 • Een interview te structureren en relevante vragen te stellen.
 • De competenties te bevragen volgens de gedragsgerichte, STARR-methodiek.
 • Algemene gesprekstechnieken toe te passen.
 • Kandidaten objectief te beoordelen en te vergelijken.

Doelgroep

Deze training richt zich tot iedereen die een leidraad wil bij de selectie van het juiste talent:

 • lijnmanagers die betrokken zijn bij de selectie van hun medewerker.
 • zaakvoerders die zelf instaan voor de werving van hun personeel.

Aanpak

Deze training vraagt een actieve deelname van alle deelnemers. Aan de hand van rollenspelen en eigen praktijkervaringen worden de juiste houding en de nodige gespreksvaardigheden ingeoefend. Elke situatie wordt nadien besproken en gevolgd door praktische tips en adviezen.

We sluiten aan bij de realiteit van uw bedrijf. We vragen onze trainers om breed mee te denken en voorbeelden te geven die in alle sectoren en bedrijven toepasbaar zijn. Onze trainers zijn allemaal specialisten in hun deelgebied van HR. Ze zijn dag in dag uit, zowel inhoudelijk als praktisch, met hun materie aan de slag. We selecteren en trainen ze om hun expertise optimaal met u te delen. Zij brengen theorie in balans met de praktijk en geven de nodige onderbouwing aan de processen die ze u leren opzetten. Ze geven u ook een aantal quick wins mee. Trends en onderzoek worden vertalen naar de pragmatiek en realiteit van elke dag. Geen hoogdravende uiteenzettingen dus, maar relevante inzichten ter ondersteuning van de praktijk.


Programma

Weten is meten: focus in het interview

 • Welke competenties zijn nodig om de job succesvol uit te voeren?
 • Het competentieprofiel als basis van het interview
 • Competenties, what’s in a name?
 • Soorten competenties
 • Competentieprofielen en competentiemodellen; definitie en voorbeelden
 • Hoe gaat u zelf te werk bij het opstellen van een competentieprofiel?
 • Oefening; we vertalen uw jobdescription naar een competentieprofiel

Stappen naar een professioneel interview

 • Het gestructureerd interview; het cv als basis
 • Het competentiegericht interview; focus op kerncompetenties
 • Gesprekstechnieken
 • LSD
 • Open & gesloten vragen, de trechtertechniek
 • Techniek van de stilte
 • Niveau van betrokkenheid
 • De gedragsgerichte, STARR-techniek
 • Oefeningen
 • Welke vragen stellen we aan de kandidaat?
 • Oefening van de besproken technieken

Het objectief beoordelen van kandidaten

 • Basistechnieken voor een objectieve beoordeling
 • Het ORCE-proces
 • Lichaamstaal
 • Kwantificeren; gebruik van een schaal
 • Valkuilen en beoordelingsfouten
 • Oefeningen
 • Oefening competency based interview mét beoordeling

Trainer(s)

An Dierckx - Trainer voor SD Worx


Deze opleiding op maat van je bedrijf?
Vraag een offerte