De loonnormwetgeving wordt een stuk strenger

Wat betekent dit concreet voor jouw onderneming?

Deze opleiding op maat van je bedrijf?
Vraag een offerte

Aanpak

Tijdens onze interactieve opleidingen staan we zo dicht mogelijk bij de werkpraktijk van elke dag. Praktijktips, handige schema’s en herkenbare cases staan centraal. Daarbij overladen onze experts je niet met wetsartikelen, vonnissen en arresten, maar ze spreken de taal die jij elke dag gebruikt in de praktijk.

Programma

De regering wil een aantal wijzigingen in de huidige wet aanbrengen. Tijdens deze update geven we je de belangrijkste wijzigingen in de wetgeving mee.

  • Het principe van een tweejaarlijkse bepaling van de loonnorm door de sociale partners blijft behouden. Indien zij daar niet in slagen, zal de overheid zelf de norm bepalen.
  • Bij het bepalen van de norm zal men niet enkel kijken naar de toekomst (de verwachte loonkostontwikkeling in de buurlanden), maar ook naar het verleden (de evolutie van de loonkosten in België gedurende de voorbije twee jaar).
  • De lastenverlagingen uit de taxshift en eventuele toekomstige lastenverlagingen zullen maximaal worden ingezet om de loonkostenhandicap weg te werken. Ze worden daarom niet in rekening gebracht om de loonmarge te bepalen, wat dan weer concreet betekent dat de loonmarge voor 2017 en 2018 vermoedelijk beperkt zal zijn.
  • De indexeringen en baremieke verhogingen van het loon blijven, zoals vandaag, gegarandeerd.
  • Er komt een strenger toezicht op de naleving van deze wetgeving, met onder andere een nieuwe administratieve geldboete voor werkgevers die de loonnorm overschrijden. Er is sprake van een maximale boete tussen de 250 en 5000 EUR/werknemer, met een maximum van 100 werknemers.


Deze opleiding op maat van je bedrijf?
Vraag een offerte