SD Worx Certified Recruiter - Nieuw

De juiste talenten aantrekken & selecteren

In de huidige arbeidsmarkt woedt de war for talent hevig. Het is voor jouw onderneming zeer belangrijk om op een efficiënte wijze medewerkers aan te trekken die ook geschikt zijn. We moeten ons daarbij enkele essentiële vragen stellen. Wat zoekt een kandidaat vandaag vooral in een job? Is het antwoord hetzelfde voor generatie X en Y? Hoe gaan kandidaten op zoek? Welk imago heeft je bedrijf op de arbeidsmarkt en hoe kun je werken aan je employer branding? Welke kanalen kun je gebruiken om medewerkers aan te trekken? In het eerste deel van de opleiding gaan we in op het rekruteringsproces en bekijken we hoe we de ‘witte raaf’ kunnen opsporen. Vervolgens moet je nagaan of de ‘witte raaf’ er wel degelijk één is… De kosten van een verkeerde aanwerving lopen immers hoog op. Daarom wordt tijdens deze opleiding heel wat aandacht besteed aan een goede voorbereiding. Welke competenties heeft je onderneming nodig, vandaag én in de toekomst? Over welke kritische competenties moet de kandidaat beschikken? Hoe kunnen we die bevragen? We reiken een aantal gevalideerde methoden en technieken aan om de juiste selectie te maken en oefenen deze ook in. We maken je bewust van enkele heel natuurlijke valkuilen bij het beoordelen van mensen, zodat je daarmee rekening kunt houden.

Deze opleiding op maat van je bedrijf?

Vraag een offerte

Doel

Na deze opleiding kan u:

 • een doordacht werving- en selectieproces/beleid opzetten binnen uw organisatie, of het bestaande proces optimaliseren;

 • de juiste kerncompetenties identificeren, in samenspraak met de hiring manager;

 • een gerichte rekruteringscampagne opzetten, met oog voor employer branding;

 • een gestructureerd en competency based selectiegesprek voeren.

Doelgroep

Deze training richt zich tot:

 • HR-professionals die op zoek zijn naar een introductie in werving & selectie;
 • specialisten binnen een bepaald HR-terrein die het deelgebied werving & selectie willen verkennen;
 • elke professional die actief betrokken is bij het aanwerven en selecteren van kandidaten en hierin concrete handvaten zoeken.

Aanpak

Onze trainers zijn allemaal specialisten in hun deelgebied van HR. Ze zijn dag in dag uit, zowel inhoudelijk als praktisch, met hun materie aan de slag. We selecteren en trainen ze om hun expertise optimaal met u te delen. De belangrijkste criteria zijn daarbij dat zij:

 • Theorie in balans brengen met praktijk. Dat ze de nodige onderbouwing geven bij de processen die ze u leren opzetten. Zo geven ze u zeker ook een aantal quick wins mee;

 • Trends en onderzoek vertalen naar de pragmatiek en realiteit van elke dag. Geen hoogdravende uiteenzettingen dus, maar relevante inzichten ter ondersteuning van de praktijk;

 • Aansluiten bij de realiteit van uw bedrijf of organisatie. We vragen hen om breed mee te denken en toepassingen te geven die alle soorten sectoren en groottes van bedrijven inpasbaar zijn.

Programma

Dag 1

Inleiding

 • Enkele HR-trends en resultaten uit recent onderzoek van de arbeidsmarkt.

Het opzetten van een doordacht werving- en selectieproces in uw organisatie

 • Mogelijke stappen in het proces van werving & selectie
 • De rol van recruiter
 • Oefening
  • Reflectie over het proces in uw organisatie, wat kan u eventueel veranderen en verbeteren?

Een goede voorbereiding is de basis voor een succesvolle aanwerving

 • Analyse van de context; team en leidinggevende
 • Analyse van de functie; taken en resultaatsgebieden
 • Analyse van de competenties
  • Competenties… what’s in a name?
  • Soorten competenties
  • Voorbeelden van competentieprofielen van verschillende bedrijven
 • Oefening:
  • Welke vragen stellen we aan de hiring manager?
  • We bepalen samen de kerncompetenties voor een specifieke functie
  • Opdracht voor de certificering: op basis van een een concrete jobdescription een competentieprofiel uitschrijven en de kerncompetenties bepalen.

Rekrutering; een vak apart

 • Verschillende generaties op de arbeidsmarkt; babyboomers, X & Y generation
 • Een overzicht van rekruteringskanalen 
 • Employer Branding: marketingstunt of brede bedrijfsvisie? 
 • Elementen en vuistregels van een aantrekkelijke advertentie + voorbeelden
 • Oefening:
  • Opdracht voor de certificering: werk voor uw vacature een concrete rekruteringscampagne uit.

Selectietechnieken

 • Bespreking van verschillende selectietechnieken
 • Validiteit van deze selectietechnieken
 • Uitgelicht; persoonlijkheidsvragenlijsten, intelligentietesten en assessment centers.

Dag 2

Het selectiegesprek

 • Het gestructureerd interview; het cv als basis
 • Het competentiegericht interview; focus op de kerncompetenties
 • Gespreks- en interviewtechnieken
  • LSD, trechtertechniek, open/gesloten vragen, niveau van betrokkenheid, techniek van de stilte,…
  • De gedragsgerichte of STARR-methodiek
 • Oefening
  • Welke vragen kunnen we stellen aan de kandidaat?
  • Oefening van de STARR-methodiek.

Het objectief beoordelen van de kandidaat

 • Basistechnieken voor een objectieve beoordeling
 • Het ORCE-proces
  • Lichaamstaal
  • Gebruik van een beoordelingsschaal
 • Valkuilen en beoordelingsfouten
 • Oefening
  • Oefening competency based interview mét beoordeling.


Certification day

We geven u een duwtje in de rug om de theorie meteen om te zetten in praktijk. De opdracht bestaat er in om de oefeningen tijdens de opleiding verder uit te werken:

 • een competentieprofiel opstellen van een concrete (veel voorkomende) functie in uw bedrijf, dat bij voorkeur in samenspraak met de hiring manager(s) werd opgemaakt en waarin een akkoord werd bereikt over de 3 tot 5 kerncompetenties die u in het interview zal bevragen. 
 • de rekruteringscampagne voorstellen; uitwerking advertentie, welke kanalen zal u aanboren, e.d.

Na de pauze bereidt u met 1 of 2 medecursisten een competency based interview voor. Ieder bevraagt 1 competentie, waarna men gezamenlijk beslist of de kandidaat al dan niet weerhouden wordt. We werken hierbij met een professionele rollenspeler/ acteur. 

Trainer(s)

An Dierckx - Trainer voor SD Worx


Deze opleiding op maat van je bedrijf?
Vraag een offerte