Arbeidsduur in de publieke sector: Arbeidstijdwet

De arbeidstijdregeling binnen een openbaar bestuur wordt beheerst door twee basiswetten, in het bijzonder de Arbeidstijdwet (14 december 2000) en de Arbeidswet (16 maart 1971). Beide wetten hebben elk hun toepassingsgebied, klemtonen en eigenheden. Het is vanuit deze verscheidenheid dat we onze opleiding opsplitsen in twee halve dagen. Deze opleiding geeft je een duidelijk en volledig overzicht van het wettelijk kader omtrent arbeidsduur zoals voorzien in de Arbeidstijdwet. Je weet dan wat moet. Daarnaast wordt gekeken naar de wijze waarop er op een wettelijke manier flexibel kan worden omgesprongen met deze regels. Zo kom je te weten wat kan.

Deze opleiding op maat van je bedrijf?

Vraag een offerte

Doel

Na het volgen van deze opleiding heb je een pragmatisch overzicht van de voornaamste principes die je moet respecteren omtrent de organisatie van arbeidstijd en weet je perfect wat mag en wat zeker niet mag.
 
De training is interactief, zodat je vlot de link kan leggen tussen wat je bij ons leert en wat bij jou in de organisatie in de praktijk gebeurt. Breng daarom gerust je eigen vragen en cases mee. Bovendien leer je veel uit de ervaringen van andere aanwezige cursisten en bouw je zo een nuttig netwerk op.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich voornamelijk tot:

  • medewerkers personeelsdienst
  • personeelsverantwoordelijken
  • hr-verantwoordelijken
  • leidinggevenden
  • ieder die verantwoordelijk is voor de arbeidsorganisatie in de publieke sector

Programma

  • Het toepassingsgebied: Arbeidstijdwet
  • Het begrip 'arbeidstijd'
  • Arbeidsduur: het naleven van uurroosters, grenzen inzake arbeidsduur, overuren, overloon en inhaalrust, deeltijdse arbeid, …
  • Onregelmatige prestaties: werken op zaterdag, zondag of op een feestdag
  • Rusttijden en pauzes

Trainer(s)

Trainer SD Worx -


Deze opleiding op maat van je bedrijf?
Vraag een offerte