Aquafin: geëngageerd de (digitale) toekomst tegemoet

 
Onze mensen voorbereiden op de toekomst is prioriteit
Sabine Schellens Directeur HR & Organisatieontwikkeling Aquafin

Schone waterlopen, regenwaterbeheer, oplossingen voor wateroverlast of droogte … Bij Aquafin hebben jobs een maatschappelijke meerwaarde, zoveel is zeker. Medewerkers kunnen er bovendien rekenen op een toekomstgerichte organisatie die steeds meer de digitale kaart trekt en veel autonomie biedt. Directeur HR & Organisatieontwikkeling Sabine Schellens: “Onze mensen voorbereiden op de toekomst is prioriteit”.

1100 medewerkers telt Aquafin. Meer dan de helft is aan de slag in de waterzuiveringsinstallaties of op werven overal in Vlaanderen, de andere helft biedt ondersteunende diensten. Naast de hoofdzetel in Aartselaar kunnen de kantoormedewerkers terecht in een fijn vertakt netwerk van satellietkantoren en flexwerkplekken.

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken

Directeur HR & Organisatieontwikkeling Sabine Schellens: “Al verschillende jaren trekken we de kaart van tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Wat het bedienen van de installaties betreft, is dat een stuk lastiger, maar ook voor die teams bouwen we zoveel mogelijk flexibiliteit in.”

Dat het waterzuiveringsbedrijf op het vlak van het nieuwe werken niet aan zijn proefstuk toe was, kwam aan het begin van de coronacrisis natuurlijk goed van pas. Sabine: “De volledige omschakeling naar telewerken bezorgde ons maar weinig praktische hoofdbrekens.”  

Connectie zoeken op teamniveau

“Toch kwamen gaandeweg wat issues bovendrijven”, vervolgt ze. “Zoals: hoe verdelen we de werklast efficiënt en correct? Hoe houden we iedereen gemotiveerd om onze doelstellingen na te streven? Maar ook: hoe blijven we bijleren van elkaar?”

Het waren stuk voor stuk vragen die terug te brengen waren tot connectie en verbondenheid. Zo spontaan als ze tot stand komen op de werkvloer, zo snel dreigen ze in de isolatie van de thuiswerkplek te verdwijnen.

Sabine: “Daarom hebben we meteen veel vrijheid gegeven aan de teams om werk te maken van hun eigen interne organisatie, kennisdeling, planning, funfactor enzovoort. Onze leidinggevenden kregen hiervoor uiteraard de nodige ondersteuning tijdens workshops in samenwerking met SD Worx.”

“In de isolatie van de thuiswerkplek dreigt connectie er toch bij in te schieten.” – Sabine Schellens, Directeur HR & Organisatieontwikkeling bij Aquafin

Betekenisvolle jobs en autonomie

Met de goesting om er voluit voor te gaan, zit het in elk geval wel snor binnen Aquafin. Zowel de algemene werknemerstevredenheid (7,5) als het engagement (7,9) scoren hoger dan de sectorbenchmark (respectievelijk 7,4 en 7,1), zo blijkt uit de welzijnsenquête die SD Worx voor het bedrijf uitvoerde.

Sabine: “Onze mensen waarderen de jobautonomie die ze krijgen, ze vinden hun takenpakket interessant en betekenisvol, en ze zijn trots op Aquafin als werkgever. Dat onze activiteiten een impact hebben op de leefomgeving en -kwaliteit van elke burger, geeft veel voldoening en is een belangrijke drijfveer.”

“Dat onze activiteiten een impact hebben op de leefomgeving en -kwaliteit, geeft veel voldoening.” – Sabine Schellens, Directeur HR & Organisatieontwikkeling bij Aquafin

Vakkennis én soft skills

Tevreden werknemers maken tevreden klanten. In het geval van Aquafin zijn dat de steden en gemeenten en het Vlaams Gewest. Met het oog op een nog efficiëntere klantenwerking zet het waterzuiveringsbedrijf in op digitalisering en procesautomatisatie. Daarvoor zoekt het versterking, maar ook de huidige medewerkers moeten mee op de trein springen.

Sabine: “Diepgaande vakkennis blijft uiteraard de basis. Maar prioriteit is om onze mensen degelijk voor te bereiden op de toekomst. Want die zal steeds digitaler zijn. Dan gaat het concreet over de aanscherping van een aantal soft skills als flexibiliteit en wendbaarheid, samenwerken in teamverband, coachend leiderschap …”

Van job- naar loopbaanzekerheid

Uit de welzijnsenquête bleek trouwens dat veel medewerkers zelf vragende partij zijn om door te groeien binnen de organisatie. Sabine: “Sommigen willen zich verder verdiepen binnen hun eigen expertisedomein, anderen zijn benieuwd naar de volgende stap op hun carrièrepad, horizontaal of verticaal.

Via groeigesprekken en individuele jobcoaching moedigen we interne mobiliteit aan om een deel van onze vacatures in te vullen. Gaandeweg de omslag maken van job- naar loopbaanzekerheid is de boodschap, want verandering is de enige constante.”

Evidence-based hr is de toekomst

Toch is doseren de boodschap, benadrukt Sabine: “Het verandertempo mag niet té hoog liggen, anders haken mensen af. We willen de dingen grondig vastpakken, stevige fundamenten leggen en na elke stap grondig evalueren en bijsturen.”

Over evalueren gesproken: de hr-directeur gelooft sterk in evidence-based hr. Toch beseft ze dat er op dat vlak nog wat werk aan de winkel is. “Vandaag slagen we erin om al heel wat te monitoren, maar de komende jaren gaan we onze hr-systemen en -processen nog verder automatiseren.”

Slimme mobiliteit in volle uitrol

Daarnaast wordt er binnen de hr-dienst op flink wat nieuwe projecten gebroed, onder meer op het vlak van slimme mobiliteit. Sabine: “Het fietsleaseplan is een feit, intussen tekende 1 op 3 werknemers in. Ook hebben we de opties binnen het mobiliteitsbudget onderzocht en zetten we in op de verdere vergroening van ons wagenpark. Vandaag is dat al voor een kwart van onze vloot het geval.”

Om hun engagement rond slimme mobiliteit en tijd- en plaatsonafhankelijk werken extra kracht bij te zetten, ondertekende Aquafin samen met meer dan 100 andere werkgevers het charter Baanbrekende Werkgever van Antwerp Management School, De Lijn en Jobat.

Stevige basis en gefundeerd advies

Al vele jaren vertrouwt Aquafin op SD Worx als hr-partner. Sabine: “Het sociaal secretariaat vormt de ruggengraat van onze payroll, maar onze samenwerking reikt intussen veel verder. We doen een beroep op juridische expertise of schakelen hun specialisten in voor specifieke projecten. Telkens weer kunnen we rekenen op een team waarin de juiste skills en expertise vertegenwoordigd zijn en dat als een echte vertrouwenspartner naast ons staat in de organisatie.”

Maar wat ik bovenal apprecieer aan SD Worx, is hun luisterbereidheid”, besluit Sabine. “Zo voelen ze na al die jaren perfect aan wat er bij ons op de werkvloer leeft en stellen ze de juiste vragen. Op basis daarvan krijgen we steevast gefundeerd advies. Dat dat soms tegen onze eigen denkpistes ingaat, vind ik alleen maar verrijkend.”

“Wat ik bovenal apprecieer aan SD Worx, is hun luisterbereidheid.” – Sabine Schellens, Directeur HR & Organisatieontwikkeling bij Aquafin

Wil jij ook de best mogelijke hr-partner die met je meedenkt?

Ontdek hoe SD Worx je kan helpen.