Verplichte sluiting horeca door corona: hoe vraag je tijdelijke werkloosheid aan?

Nieuwsflash – Extra maatregelen voor horeca naar aanleiding van verplichte sluiting door corona

14 maart 2020

Als uitbater kun je tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen. Dat geldt ook voor toeleveranciers van de horecasector met werknemers voor wie er door de sluiting geen werk meer is. We leggen stap voor stap uit hoe je dat doet.

Donderdag 12 maart besliste de Nationale Veiligheidsraad om alle cafés, restaurants en discotheken in ons land te sluiten. Dit met ingang vanaf 13 maart om middernacht tot en met 3 april.

Uitbaters kunnen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen. Dat geldt ook voor toeleveranciers van de horecasector met werknemers voor wie er door de sluiting geen werk meer is.

Belangrijk hierbij:

 • Je moet uitzonderlijk geen bijkomend dossier indienen om de overmacht te staven. Het gaat immers over een beslissing van de overheid.
 • Je moet enkel de elektronische aangifte indienen. Hieronder vind je een stappenplan.
 • De aanvragen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden op dit ogenblik aanvaard tot en met 03/04/2020.

Let op: de aanvraag moet zo snel mogelijk gebeuren, maar gelet op de bijzondere omstandigheden informeren we ons volop over mogelijke ‘tolerantie van de RVA’. De aanvraag wordt dus het best retroactief ingediend, dus vanaf 14 maart.

Heb je al een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken ingediend? Dan kun je een nieuwe aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen.

Hoe vraag je deze elektronische aangifte aan ?

 • Optie 1: Je hebt al toegang via Payroll, op het SD Worx-portaal, doe de aanvraag dan daar! Dit zijn de stappen (zie ook de screenshots onder het stappenplan):
 1. Kies in de linkernavigatie: tijdelijke werkloosheid
 2. Vermeld dat het gaat om een aangifte van overmacht
 3. Kies ‘door de RVA erkende overmachtssituatie in uw regio’
 4. Geeft aan dat je nog géén aangifte via de website van de RSZ uitvoerde
 5. Stuur de kennisgeving door
 6. Kies op het volgende scherm: overmacht
 7. Vermeld bij de bijkomende commentaar voor de RVA ‘coronavirus’ (hogere uitkering voor de medewerker)
 8. Geef de periode in tot 3/04
 9. Als laatste kies je “selectie” en selecteer je de betrokken medewerkers. Vervolgens sla je op en stuur je door

 

 • Optie 2: SD Worx kan dit volledig voor jou in orde brengen. Mail naar KMO_ProxySupport@sdworx.com. Dit is een betalende dienstverlening (€ 3,58 per werknemer met een minimum van € 22,85 – prijzen excl. btw).

Om de afhandeling zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen we je om volgende gegevens te vermelden:

 • Je ondernemingsnummer
 • Je aansluitingsnummer bij SD Worx
 • De persoon die wij mogen contacteren bij vragen
 • De voorziene werkloosheidsduur: start- en einddatum. Op dit moment kan dit tot uiterlijk 03/04/2020 worden aangevraagd.
 • Identiteit van de betrokken werknemers
 • Bevestiging dat het om tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht omwille van het coronavirus gaat.

Als we bijkomende informatie nodig hebben, nemen we snel contact met je op.

 • Optie 3: Onmiddellijk via de portaalsite van de sociale zekerheid www.socialsecurity.be > rubriek Onderneming > Naar alle online diensten > Tijdelijke werkloosheid. Volg deze handleiding ‘tijdelijke werkloosheid-step by step’ (downloadt automatisch) die je stap voor stap door de indiening leidt.

Heb je al actie met ons ondernomen, dan zul je persoonlijk verwittigd worden.

Hoe dringend is dit?

Bij voorkeur dien je de aanvraag zo snel mogelijk in, maar we informeren ons over mogelijke tolerantie van de RVA. Dat betekent concreet dat de aanvraag, retroactief vanaf 14 maart, in de loop van volgende week mag gebeuren. Je hoeft er met andere woorden nu niet aan te beginnen, vermoedelijk heb je dit weekend nog andere katten te geselen (reservaties, info naar medewerkers, leveranciers, klanten, events …).