Overzicht nieuwe wetsvoorstellen

4 juni 2020

De derde fase van de exitstrategie op 8 juni luidt al veel verandering in, maar daarnaast liggen nog zaken op de onderhandelingstafel om te helpen bij de heropstart. Ook houdt de regering al rekening met een volgende coronagolf. Sommige voorstellen zitten in een vergevorderde stemronde, andere hebben nog bijkomend advies nodig.

Hierbij maatregelen op til die een impact op jouw bedrijfswerking kunnen hebben:

  • Formele meldingsplicht als je een medewerker op tijdelijke werkloosheid door overmacht zet.
  • Als een arts een medewerker in quarantaine plaatst en telewerk onmogelijk is, kun je een quarantaineattest vragen aan de werknemer.
  • Het werk van medewerkers in coronawerkloosheid mag je niet aan derden uitbesteden. Dat zijn uitzendkrachten en flexi-jobbers maar ook studenten.
  • Worden waarschijnlijk verlengd: het corona-ouderschapsverlof en de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid door overmacht.
  • Er komen hoogstwaarschijnlijk specifieke steunmaatregelen voor de horeca.
  • Tijdelijke werkloosheid door overmacht zou de opzeggingstermijn gaan schorsen. De Raad van State buigt zich nog over dit fel bediscussieerde wetsvoorstel.
  • Aanstaande moeders zullen hun pre- en postnataal verlof niet meer zien minderen door ziekte of tijdelijke werkloosheid door overmacht. Dit wordt eerstdaags gestemd.
  • De knoop rond conventioneel verlof – afspraken op sectorniveau – wordt binnenkort ontward en doorgehakt. Dan komt er duidelijkheid of er kan worden afgeweken van het bouwverlof, bijvoorbeeld.

Dat alles nog kan veranderen, is een zekerheid. Zo kende het voorstel van een ontslagverbod weinig bijval en werd dat snel van tafel geveegd.

SD Worx volgt alle ontwikkelingen gebeten op. Zodra we alle info en details hebben, staat het in onze FAQ Coronavirus. Uiteraard staan we altijd paraat om samen met jou te bekijken wat deze aangekondigde en andere maatregelen kunnen betekenen voor je bedrijf.