1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Corona>
Gesprek vrouw

Statuut ‘onderneming in moeilijkheden’: het kan jou helpen

1. Opzeggingsvergoedingen in maandelijkse schijven

Bij een ontslag zonder opzeggingstermijn betaal je de opzeggingsvergoeding normaal gezien integraal uit. Onder strikte voorwaarden – waaronder verlies tijdens je laatste twee boekjaren en negatieve cashflow in het laatste boekjaar – mag je dat in maandelijkse schijven doen. Een officiële erkenning van overheidsinstantie heb je niet nodig om deze maatregel toe te passen. Wél moet je de werknemer in kwestie schriftelijk informeren over het specifieke criterium waarop je je beroept om in schijven uit te betalen.

  2. Tijdelijke werkloosheid voor bedienden ook ná corona

  Word je ook na de coronacrisis nog een tijd geconfronteerd met een omzet-, productie- of orderdaling van minstens 10%, dan mag je voor je bedienden nog altijd tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen inroepen. Haal je dat percentage niet maar is de daling toch substantieel, vraag dan bij de minister van Werk een erkenning aan als bedrijf in moeilijkheden. Daarbovenop moet je een ondernemingsplan laten goedkeuren bij de FOD WASO of een bedrijfs-cao afsluiten – tenzij er een op sectorniveau is.

   3. Bredere toepassing van SWT (brugpensioen)

   Deze maatregel mag je enkel toepassen met de expliciete erkenning van de minister van Werk. Concreet moet je aan dezelfde criteria voldoen als voor de uitbetaling van opzeggingsvergoedingen in maandelijkse schijven. Voor brugpensioen betekent dit:

   • je mag de SWT-leeftijd tijdelijk verlagen van 62 naar 59 jaar;
   • je kunt een vrijstelling krijgen voor de vervangingsplicht van SWT’ers;
   • mits hun akkoord mag je voor SWT’ers met een bediendenstatuut een verkorte opzeggingstermijn van 26 weken hanteren.

    Bij collectief ontslag of bij 20% economische werkloosheid voor arbeiders in het voorbije kalenderjaar, kun je een erkenning krijgen als ‘bedrijf in herstructurering’. Ook dan gelden versoepelde voorwaarden voor SWT. In deze blog lees je meer over herstructurering en collectief ontslag.

     4. Vrijstelling van startbaancontracten

     Stel je minstens 50 personeelsleden tewerk, dan ben je verplicht om een bepaald percentage jongeren aan te werven. Als bedrijf in moeilijkheden – erkend door de minister van Werk – vervalt die verplichting. Je moet hiervoor aan dezelfde criteria voldoen als voor de uitbetaling van opzeggingstermijnen in maandelijkse schijven of substantieel geraakt zijn door een geval van overmacht. Komt ook in aanmerking: wie een vrijstellingdossier indient bij de FOD WASO op basis van een geleidelijke afbouw van het personeelsbestand.

      5. Een afbetalingsplan bij de RSZ

      Kamp je tot slot met betalingsmoeilijkheden en wil je een invordering via dwangbevel vermijden, vraag dan een afbetalingsplan aan bij de Dienst Minnelijke Invordering van de RSZ. Voor deze maatregel heb je geen officiële erkenning nodig als bedrijf in moeilijkheden of herstructurering. Bij de fiscus kun je trouwens hetzelfde doen voor je bedrijfsvoorheffing.

       Is je financiële situatie ernstig aangetast door de coronacrisis?

       Schakel tijdig hulp in. We bekijken samen hoe we je kunnen bijstaan.

        janneman

        Jan Vanthournout

        manager Tax & Legal

        Jan Vanthournout is legal manager bij SD Worx en als academisch consulent verbonden aan de vakgroep sociaal recht van de Universiteit Gent.