1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Corona>
quarantaine

Help, mijn werknemer moet in quarantaine! Wat nu?

Voor werknemers die terugkeren uit vakantie gelden er sinds de zomermaanden strikte quarantaineregels. Maar nu de scholen opnieuw open zijn en de contactbubbels worden versoepeld, rijzen er een pak nieuwe vragen: wat als een werknemer contact had met iemand die besmet is, of de kinderen moeten in quarantaine na een uitbraak op school? Wij bundelden enkele mogelijke scenario’s, zodat je weet wat je de komende maanden mogelijk te wachten staat.

Wie moet verplicht in quarantaine? 

1. Reizigers die terugkeren uit een rode zone of niet-Europees land waarvoor een reisverbod geldt 

Tijdens de zomermaanden gold er een quarantaineplicht voor terugkeerders uit een rode zone. Voor oranje zones was quarantaine dan weer ‘aanbevolen’. Sinds 25 september zijn niet-essentiële reizen naar een rode zone niet langer strikt verboden, maar wel sterk afgeraden.
Keert je werknemer uit een rode zone terug, dan moet hij wel nog steeds meteen in quarantaine. Op de vijfde dag moet hij zich verplicht laten testen. Is de test negatief, dan houdt de quarantaine op na 7 dagen. Bij een positief resultaat moet je werknemer opnieuw voor 7 dagen in quarantaine. Ze kunnen hieraan ontsnappen wanneer ze een zelfevaluatiedocument invullen en na analyse daarvan groen licht krijgen. De quarantaineverplichting geldt niet voor mensen die minder dan 48 uur in een rode zone verbleven, zoals bijvoorbeeld grensarbeiders. Opgelet! De RVA blijft bij zijn standpunt dat quarantaine na terugkomst uit een ‘sterk afgeraden zone’ niet als overmacht geldt voor wie wetens en willens vertrokken is. Je werknemer verliest in dat geval zijn recht op tijdelijke werkloosheidsuitkering.

  Welke gevolgen heeft scenario 1 voor jou?

  • Kan je medewerker van thuis werken, dan is er geen probleem.
  • Is telewerk geen optie, dan moet je tijdelijke werkloosheid inroepen, afhankelijk van welk type werkloosheid voor jou geldt. Hiervoor is een quarantaineattest vereist.
  • Had je medewerker toch nog nauw contact met collega’s? Neem dan de nodige hygiëne- en voorzorgsmaatregelen op de werkvloer (eventueel na overleg met de arbeidsarts).

  Heeft je medewerker recht op een uitkering tijdens de verplichte quarantaine?

  • In geval van telewerk, betaal je gewoon het loon door.
  • Je werknemer heeft geen recht op een werkloosheidsuitkering als zijn vertrek naar een rode zone een vrije keuze was.
  • Veranderde de kleurcode tijdens de reis naar oranje of rood, dan kan hij een werkloosheidsuitkering ontvangen als hij een quarantaineattest kan voorleggen.
  • Keert je werknemer ziek terug en is hij daardoor arbeidsongeschikt, dan valt hij ten laste van de mutualiteit.

   2. Medewerkers die zelf besmet zijn zonder symptomen, of die in contact kwamen met besmette personen

   In dit scenario is je werknemer arbeidsgeschikt maar kan/mag hij tijdelijk niet naar het werk komen omwille van een mogelijk besmettingsgevaar.

   3. Medewerkers die tot een risicogroep behoren

   In dit scenario is je werknemer arbeidsgeschikt maar kan/mag hij tijdelijk niet naar het werk komen door zijn gezondheidstoestand.

    Welke gevolgen heeft scenario 2 en 3 voor jou?

    • Kan je medewerker van thuis werken, dan is er geen probleem
    • Is telewerk geen optie, dan moet je tijdelijke werkloosheid inroepen, afhankelijk van welk type werkloosheid voor jou geldt. Hiervoor is een quarantaineattest vereist.
    • Had je medewerker nauw contact met collega’s? Neem dan de nodige hygiëne- en voorzorgsmaatregelen op de werkvloer (eventueel na overleg met de arbeidsarts).

    Heeft je medewerker recht op een uitkering tijdens de verplichte quarantaine?

    • In geval van telewerk, betaal je gewoon het loon door.
    • Heeft je werknemer een quarantaineattest op zak, dan heeft hij recht op een werkloosheidsuitkering.
    • Zonder quarantaineattest is er geen recht op tijdelijke werkloosheid.
    • Overhandigt je werknemer een attest van arbeidsongeschiktheid (een gewoon ziektebriefje i.p.v. een quarantaineattest), dan heeft hij recht op gewaarborgd loon. Het gaat hier juridisch niet om een quarantaine.

     Andere scenario’s die je werknemers kunnen thuishouden

     1. Je werknemer kan niet werken omdat hij moet zorgen voor een besmet gezinslid of een kind dat in quarantaine moet 

     In dit geval kan je medewerker familiaal verlof of betaalde vakantie opnemen. Is dat niet mogelijk, dan kun je eventueel onbetaald verlof toestaan.

     Voor de verzorging van een besmet gezinslid, kan je werknemer verlof voor medische bijstand vragen. Ook tijdskrediet met als motief ‘zorgen voor een ernstig ziek gezinslid’ behoort tot de mogelijkheden. De arts van het gezinslid zal een medisch attest moeten afleveren hiervoor.

     2. De school/kinderopvang sluit wegens een corona-uitbraak

     Tot 30 september 2020 konden ouders een beroep doen op het bijkomend coronaouderschapsverlof om thuisblijvende kinderen op te vangen. Deze steunmaatregel wordt voorlopig niet verlengd, al zijn er wel wetsvoorstellen in die richting. Komt het toch tot een nieuwe lockdown? Of sluiten de scholen opnieuw de deuren maar is telewerk geen optie? Informeer je werknemers dan over de alternatieven: wettelijke of extralegale vakantie, dwingend sociaal verlof, het klassieke ouderschapsverlof of gemotiveerd tijdskrediet.

     Er ligt wel een wetsvoorstel op tafel dat pleit voor het systeem van coronawerkloosheid voor ouders van kinderen die thuis moeten blijven omdat (een deel van) hun school of crèche sluit wegens corona. Een attest van de school of crèche moet dan volstaan. Hierover moet het parlement zich wel nog buigen.

     Meer weten over de quarantaine- en andere verplichtingen?

     Neem een kijkje op onze corona FAQ-pagina. Je vindt er snel het antwoord op de meest gestelde vragen.

      Geert Vermeir

      Geert Vermeir

      Juridisch Expert

      Geert Vermeir werkt voor het juridisch kenniscentrum van SD Worx. Met zijn rechtendiploma op zak (KULeuven), begon hij te werken als Legal Advisor en later als Knowledge Manager bij Securex. Na een decennium bij Securex trad hij in april 2008 in dienst bij SD Worx als Senior Legal Advisor. Sinds juli 2014 werkt hij voor het juridisch kenniscentrum. Als expert op vlak van arbeidsrecht en sociale zekerheid deelt hij zijn kennis onder andere als trainer in sociaaljuridische opleidingen.