1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Corona>
500

De coronapremie van 500 euro netto: vijf vragen

Voor dit en volgend jaar is er een beperkte loonmarge van 0,4%. Daarnaast besliste de regering over een eenmalige ‘coronapremie’ van 500 euro netto voor werkgevers die ondanks de coronacrisis een goed resultaat behaalden. Die kun je vanaf 1 augustus 2021 toekennen.

 

  Ter herinnering: de loonmarge bepaalt dat de gemiddelde loonkosten de komende twee jaar maximaal met 0,4% mogen stijgen, bovenop de automatische indexering en de baremieke verhogingen. Of, wanneer en onder welke vorm je de brutolonen moet verhogen, zal pas blijken uit de sectorale onderhandelingen. We verwachten hierover meer nieuws in de komende weken en maanden.

  Vragen over de loonnorm?

  Voor advies of een berekening rond de toepassing van de loonnormwet en het te voeren loonbeleid: stel hier je vraag.

   1. Coronapremie of consumptiecheques: what’s in a name?

   Toegegeven, de term coronapremie is wat misleidend, want een bonus in geld is het niet. Je moet de premie verplicht uitkeren via consumptiecheques. Zo wil de overheid in een beweging de koopkracht verhogen én de binnenlandse consumptie aanzwengelen.

   Sommige werknemers kregen al consumptiecheques in 2020. Deze konden ze spenderen in de horeca, cultuur- en sportsector en bepaalde kleinhandelszaken. Nu zijn er  ruimere bestedingsmogelijkheden. De cheques zijn voortaan bruikbaar in de volledige kleinhandel en in warenhuizen. De 'oude' consumptiecheques kunnen trouwens vanaf 1 augustus op dezelfde plaatsen besteed worden als de coronapremie.

   2. Wat met het financiële plaatje?

   De kloof tussen netto- en brutoloon is in België vaak groot. Voor de coronapremie is dat anders. De premie, of de consumptiecheque, is zowel sociaal als fiscaal interessant.  

   Je kunt per werknemer maximaal 500 euro aan extra koopkracht geven. Dat bedrag is vrij van normale sociale en fiscale lasten. Je betaalt wel een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5%. Concreet: 500 euro netto, betekent voor jou een totale loonkost van 582,5 euro. De premie is ook volledig aftrekbaar als beroepskost.

   De consumptiecheques worden uitgegeven door de klassieke aanbieders van maaltijd- en ecocheques: Edenred, Sodexo en Monizze. Zij vragen ook een beperkte bijdrage.

   3. Wat zijn ‘goede resultaten’?

   De coronapremie is voorbehouden voor bedrijven die ‘goede resultaten’ boekten. Maar wat daaronder wordt verstaan, is niet gedefinieerd. De regering laat de invulling ervan over aan het sociaal overleg. Zo kan een sector of individuele werkgever zelf bepalen of er financiële ruimte is voor het extra voordeel. Dus ook als 2020 geen topjaar was, kun je zo de premie toekennen.

   In sommige bedrijven of sectoren kunnen er dus pittige discussies ontstaan. Misschien oordelen de vakbonden dat de resultaten goed waren, maar is de werkgever of werkgeversorganisatie het daar niet mee eens. Tenzij de sector de premie verplicht, ligt de finale beslissing bij de werkgever.

   4. Kan ik de cheques nu al bestellen of reserveren bij mijn vaste aanbieder?

   Je kunt de uitzonderlijke coronapremie – de consumptiecheques dus –  van 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2021 toekennen. Je werknemers hebben tot 31 december 2022 om de nieuwe of eerder toegekende cheques te besteden.

   5. Is het een collectief voordeel?

   De toekenning gebeurt via een collectieve arbeidsovereenkomst, in de sector of het bedrijf, of minstens via een individuele schriftelijke overeenkomst. Je moet de cheques collectief toekennen, aan alle werknemers – of toch aan alle werknemers die behoren tot een objectief bepaalde groep. De afbakening van die groep mag niet discriminerend zijn. Net als bij de maaltijd- of ecocheques. Je kunt het bedrag ook variëren, in functie van o.a. het arbeidsregime of gelijkgestelde afwezigheden.

   In heel wat sectoren zitten vakbonden en werkgever in de laatste rechte lijn naar een sociaal akkoord voor de periode 2021-22. Soms is daar ook voorzien in een coronapremie.

   Wanneer we deze sectorale akkoorden en ontwerpakkoorden bekijken, zien we voor die coronapremie verschillende mogelijkheden:

   • Situatie 1: Jouw sector verplicht je, om aan alle werknemers een coronapremie toe te kennen. In dit geval moet je uiteraard doen wat uw sector voorschrijft. Het is echter altijd mogelijk om méér toe te kennen.
   • Situatie 2: uw sector schrijft voor dat je een coronapremie moet toekennen, indien de onderneming aan bepaalde bedrijfsresultaten boekte. Je kan ook beslissen om een coronapremie toe te kennen, ook als die voorwaarden eigenlijk niet vervuld zijn.
   • Situatie 3: Jouw sector kent een coronapremie toe, maar sommige werknemers blijven uitgesloten. Typisch voorbeeld daarvan zijn de kaderleden, die in sommige sectoren niet onder de cao vallen.
   • Situatie 4: Jouw sector heeft niets geregeld. Je kan in dat geval zelf beslissen of je al dan niet een coronapremie gaat toekennen.

   Je kan in jouw bedrijf steeds beslissen om verder te gaan dan wat de sector voorschrijft: een hoger bedrag geven, de premie extralegaal toekennen, de premie toekennen aan wie er volgens de sector geen recht op heeft,… In die gevallen moet u echter een bedrijfs-cao afsluiten. Is er geen vakbondsafvaardiging, of is die niet werkzaam voor de betrokken categorie, dan gebeurt dit met individuele akkoorden met alle werknemers afzonderlijk.

    Een sociaaljuridische vraag waarop u het antwoord niet kent?

    Vraag het aan Ella!

    Neem vrijblijvend een proefabonnement en probeer Ella 3 weken gratis uit.

     ontdekt Ella
     Geert Vermeir

     Geert Vermeir

     Juridisch Expert

     Geert Vermeir werkt voor het juridisch kenniscentrum van SD Worx. Met zijn rechtendiploma op zak (KULeuven), begon hij te werken als Legal Advisor en later als Knowledge Manager bij Securex. Na een decennium bij Securex trad hij in april 2008 in dienst bij SD Worx als Senior Legal Advisor. Sinds juli 2014 werkt hij voor het juridisch kenniscentrum. Als expert op vlak van arbeidsrecht en sociale zekerheid deelt hij zijn kennis onder andere als trainer in sociaaljuridische opleidingen.