1. Home>
 2. Nieuws & inspiratie>
 3. Afwezigheden>
vacay

Van betaald educatief verlof naar Vlaams opleidingsverlof

Belangrijk om weten: de nieuwe regeling geldt pas voor opleidingen die starten op 1 september 2019. Voor de aanvraag en terugbetaling voor het schooljaar 2018-2019 verandert er dus nog niks.  Opleidingen die gestart zijn vóór 1 september 2019 vallen ook nog onder de regeling van het betaald educatief verlof.

  1. Recht op 125 verlofuren

  Concreet krijgt elke voltijdse werknemer in de privésector in Vlaanderen vanaf het schooljaar 2019-2020 recht op maximaal 125 uur opleidingsverlof zonder loonverlies (tot een bepaald bedrag – zie loonplafond). Voor deeltijders die minstens halftijds werken, wordt het recht pro rata berekend.   Hoeveel een werknemer van deze 125 uren voor een bepaalde opleiding kan opnemen, hangt af van de opleiding die hij wil volgen.  Een handige rekentool vind je op de site van de Vlaamse overheid.

  2. Maximaal 2662,5 euro terugbetaald

  Net als bij het betaald educatief verlof kun je als werkgever 21,30 euro terugbetaald krijgen voor elk opgenomen VOV-uur. Die tussenkomst vraag je digitaal aan tot 3 maanden na de start van de opleiding. Bij elke kwartaalaangifte (DmfA) vermeld je het aantal opgenomen uren opleidingsverlof. Uiteraard kun je dit doen via het loonpakket van je sociaal secretariaat.

  Terwijl de opvolging en terugbetaling vandaag nog een hele administratieve rompslomp met zich meebrengt, wil Vlaanderen via digitalisering het proces vervlotten. Keerzijde: je moet sneller met de aanvraag starten en je hebt ook minder tijd om alles in orde te brengen.

  Voor de terugbetaling voor het schooljaar 2018-2019 verandert er niks. Uiterlijk op 31 december 2019 moet je je aanvraag indienen.

   Loonplafond

   Om de kosten beheersbaar te houden, legt de federale regering – dit deel is nog steeds haar bevoegdheid – jaarlijks een loonplafond vast, het maximale bedrag dat je als werkgever verplicht bent te blijven uitbetalen. Voor 2018-2019 ligt dat op 2928 euro bruto. Een medewerker die 3000 euro verdient en opleidingsverlof opneemt, bijvoorbeeld, verliest in principe 82 euro per maand. Maar het is geen verplichting om daaronder te blijven, je kunt ervoor kiezen om toch het volledige loon uit te betalen.

    3. Enkel voor arbeidsmarktgerichte of loopbaangerichte opleidingen

    De voorwaarden om voor een opleiding VOV te krijgen, zijn wat strenger dan in de oude regeling. Zo moet het om een arbeidsmarkt- of loopbaangerichte opleiding gaan. Met andere woorden, bedrijfsspecifieke opleidingen zijn uitgesloten. De specifieke vereisten lees je in de beoordelingscriterianota van de overheid. Je kunt in een online databank makkelijk opzoeken of een bepaalde opleiding een werknemer al dan niet recht geeft op VOV.

    Tegelijk kunnen meer opleidingsvormen in aanmerking komen. Ook voor werkplek- en afstandsleren kunnen werknemers vanaf september 2019 VOV opnemen.

    Let op: ontslagbescherming

    Je mag een medewerker die opleidingsverlof opneemt niet ontslaan tot het einde van zijn opleiding, behalve om redenen die ‘vreemd zijn aan de aanvraag’. Vraagt de werknemer het ontslag te motiveren, dan moet je dus met de nodige bewijzen komen. Voldoen de aangevoerde redenen niet, dan ben je een vergoeding verschuldigd gelijk aan drie maanden loon, bovenop de gewone vergoedingen voor de verbreking van de arbeidsovereenkomst.

     Volg onze opleiding Vlaams opleidingsverlof

     Alle ins en outs kennen van het VOV?

      Schrijf je in voor onze opleiding
      Wie doet wat? De behandeling van een dossier in kaart
      vov

      Bron: Vlaamse overheid

       Op de hoogte blijven van wat er leeft in de HR-wereld?

        Schrijf je in op onze nieuwsbrief
        Geert Vermeir

        Geert Vermeir

        Juridisch Expert

        Geert Vermeir werkt voor het juridisch kenniscentrum van SD Worx. Met zijn rechtendiploma op zak (KULeuven), begon hij te werken als Legal Advisor en later als Knowledge Manager bij Securex. Na een decennium bij Securex trad hij in april 2008 in dienst bij SD Worx als Senior Legal Advisor. Sinds juli 2014 werkt hij voor het juridisch kenniscentrum. Als expert op vlak van arbeidsrecht en sociale zekerheid deelt hij zijn kennis onder andere als trainer in sociaaljuridische opleidingen.