1. Home>
  2. Nieuws & inspiratie>
  3. Aanwerving en selectie>
Employment Tracker

Employment Tracker

De COVID-19 crisis heeft ons allen in de ban. De impact op de maatschappij en ons allemaal, op de gezondheidszorg en de economie is enorm. HR-dienstenleverancier SD Worx ontwikkelde de ‘Employment tracker’ om zicht te krijgen op hoe groot de gevolgen van COVID-19 zijn voor de private arbeidsmarkt in België.

Dit rapport biedt inzicht in de evolutie van het percentage gewerkte dagen, ziekteverzuim, tijdelijke werkloosheid en opname van wettelijke vakantiedagen (ten opzichte van de theoretisch te werken dagen). Dit gebeurt op basis van loongegevens van zowat 1 miljoen Belgische werknemers in de private sector, onder wie een derde arbeiders en twee derde bedienden, actief in allerlei sectoren en bedrijven van verschillende omvang. Vanaf 2021 wordt het rapport aangevuld met de evolutie van het arbeidsvolume (aantal koppen) en het percentage bedrijven met aanwervingen en/of contractbeëindigingen.

De resultaten geven een reële en duidelijke trend weer bij de werkgevers in de privésector. SD Worx reikt de bedrijven die in België actief zijn hiermee een kompas aan en hoopt dat de economie snel weer kan heropleven.

Op deze pagina staat heel wat extra informatie voor onze klanten, hun medewerkers en bij uitbreiding iedere geïnteresseerde.