Header

HR Analytics

Stuur je hr-beleid op basis van data. Zo win je aan credibiliteit bij de top, en weeg je mee op de koers van je organisatie.

Contacteer ons

test

Credibiliteit bij de top

Als hr-professional wil je mee wegen op de koers van je organisatie. Dat kan dankzij HR Analytics. Door de data die je ter beschikking hebt optimaal te analyseren en interpreteren, neem je doeltreffende beslissingen die je organisatie doen groeien.

SD Worx helpt je je data onder de loep te nemen, werkpunten voor je huidige hr-beleid te identificeren en voorspellende modellen te bouwen om tijdig risico’s te kunnen inschatten en er een antwoord op te formuleren.

Wij werken met een eigen methodiek gaande van het bepalen van de scope tot en met de evaluatie van het vooropgestelde actieplan.

Dit mag je verwachten

  • We definiëren je specifieke behoeften en hoe HR Analytics hierbij kunnen helpen.
  • Metrics en benchmarks, strategische en operationele boordtabellen, diagnostiek, voorspellende analyses.
  • Grondige expertise in verzuim en verloop, over employee engagement, tot het nieuwe werken.
  • We bepalen de nodige data en bekijken hoe die verzameld kunnen worden.
  • Samen analyseren en interpreteren we de resultaten, in lijn met privacy.
  • We werken aan actieplannen en kijken hoe je er draagvlak voor kunt creëren.

Test

test

Dit win jij erbij

  • Je volgt je hr-beleid nauwgezet op met onderbouwde data en stuurt bij.
  • Risico's en hr-uitdagingen zoals capaciteitsissues, verzuim en verloopproblematieken komen snel naar boven en jij kunt tijdig een gefundeerd plan van aanpak uitwerken.
  • Je krijgt inzicht in de meerwaarde van je mensen en zet de groei van je organisatie kracht bij met gerichte, cijfermatig onderbouwde acties.
  • Je verantwoordt acties en hr-plannen met ondersteunende data en bouwt zo credibiliteit op bij de organisatietop en andere afdelingen.