Reward Consulting

Reward consulting: slim verlonen en belonen

Je loonbeleid: een van de meest delicate onderdelen van je hr-beleid. SD Worx helpt je graag bij het opzetten en uitvoeren van een innovatieve verloningsstrategie die kosteneffectief, fiscaal voordelig en juridisch correct is. We brengen het in lijn met je bedrijfsstrategie, je visie op talent en de noden van je markt. En we zorgen ervoor dat het aantrekkelijk is voor je huidige en toekomstige medewerkers.

Contacteer ons

Voordelen voor jouw organisatie

 • onze expert reikt je werkbare oplossingen aan op de vraagstukken waar je mee zit;
 • je brengt je verloningsstrategie in lijn met je doelstellingen;
 • je zet een beloningsbeleid uit dat je medewerkers motiveert en nieuw talent aantrekt.

Wat we je bieden

 • een toetsing van je huidige loonbeleid;
 • advies op maat van je bedrijf;
 • opmaak van functiebeschrijvingen, functieweging en klassieke functieclassificatie;
 • uitwerken van een innovatieve rollenmatrix;
 • vergelijking met de markt;
 • onderhandeling met de vakbonden;
 • uitwerking van loonmodellen en opstellen van een loonbeleid;
 • begeleiding bij de implementatie van je nieuwe verloningsstrategie;
 • communicatie naar alle stakeholders;
 • opleiding en coaching.

Reward consulting

De voorwaarden voor een efficiënt loonbeleid

Je loonbeleid is pas efficiënt als het je medewerkers aanspoort om de strategische doelstellingen van je organisatie te (blijven) realiseren. Daarbij speelt intern rechtmatig verlonen een grote rol. Wat niet uitsluit dat een loonbeleid erop gericht kan zijn medewerkers te belonen volgens hun toegevoegde waarde. Wie beter presteert, of meer geëngageerd is, mag gerust meer verdienen. Ten slotte moet je loonbeleid kostenbewust zijn en toch de toetsing met de externe markt doorstaan.

Bij SD Worx streven we ernaar al deze elementen te verwerken in je loonbeleid. En we gaan nog een stap verder: we vertalen het ook door naar de andere hr-kernprocessen en naar alle lagen van het management. Precies daarmee maken we het verschil.

Contacteer ons

Case

Loonbeleid op maat van kmo’s: Typografics en SD Worx aan de tekentafel

Qua werkbeleving zit het goed bij Typografics. Zowat 90% van de medewerkers geeft aan tevreden te zijn. Toch klonk ook de vraag naar heldere voorwaarden om te groeien op het vlak van loon. Om die transparantie te bieden, moest er eerst een verloningsstrategie uitgetekend worden. Samen met SD Worx tekende hr-manager Anke Crauwels een helder, haalbaar en juridisch waterdicht loonbeleid uit.

Een loonbeleid uitzetten dat transparant is voor de medewerkers, helpt om kosten onder controle te houden én groei ondersteunt? Daarvoor klopte Typografics aan bij SD Worx.

Lees meer
Een uniformer beleid dat transparant is, betere budgettering toelaat en elementen bevat waarmee we ons kunnen onderscheiden – dankzij SD Worx staan we vandaag sterker in onze schoenen.
Loonbeleid op maat van kmo’s: Typografics en SD Worx aan de tekentafel
Anke Crauwels Hr-manager Typografics