Voor het eerst sociale verkiezingen: zo pakte BESIX het aan

Bij de bouwdivisie van BESIX organiseerden ze in 2016 voor het eerst sociale verkiezingen. De medewerkers van de vestigingen in Schelle en Bilzen verkozen afgevaardigden voor een ondernemingsraad en twee comités voor preventie en bescherming op het werk. Voor de begeleiding vóór, tijdens en na de stembusgang rekende het hr-team op de expertise van SD Worx.

Toen de raad en de comités geïnstalleerd waren, wierpen de experts van SD Worx een blik op ons bijgewerkte huishoudelijke reglement.
Véronique Vandenbosch hr-manager BESIX

Hr-manager Véronique Vandenbosch: “In onze divisie kabel- en leidingbouw hadden we al eerder sociale verkiezingen georganiseerd, maar met de bouwdivisie beten we in 2016 de spits af. De bouwsector heeft geen traditie van sociale verkiezingen. Maar toen we er toch konden organiseren, grepen we die kans met beide handen. We waren er immers van overtuigd dat een personeelsafvaardiging een positieve impuls zou geven aan de sociale dialoog in onze onderneming.”

Knopen doorhakken

Aan de hand van de softwaretool van SD Worx volgde het hr-team nauwgezet de procedurestappen en bereidden ze de nodige documenten voor. Maar ook op de verkiezingsdag zelf zorgden juridische experts voor de nodige ondersteuning. Véronique Vandenbosch: “We hadden stemlokalen in Bilzen en Schelle. Op beide locaties hield een expert van SD Worx een oogje in het zeil of er geen procedurefouten werden gemaakt tijdens de stemming zelf en het tellen van de stembrieven.”

Die begeleiding ter plaatse vond de hr-manager vooral geruststellend: “Hoewel mijn collega en ik met deze stembusgang niet aan ons proefstuk toe waren, dook er toch soms twijfel op. Zo wisten we van bepaalde stemmen niet zeker of ze wel geldig waren. Dan is het goed dat een specialist ter zake de knoop kan doorhakken.”

Open lijn met experten

Maar ook na de verkiezingen bleef de lijn met het expertenteam van SD Worx open. Véronique Vandenbosch: “Toen de raad en de comités effectief geïnstalleerd werden, riepen we hen er opnieuw bij om een blik te werpen op ons bijgewerkte huishoudelijke reglement.”

Ben je klaar voor de sociale verkiezingen?

SD Worx kan je doorheen de hele procedure loodsen: Vraag hier je offerte aan
Volg vooraf de opleiding “De sociale verkiezingen komen er aan… ken de begrippen, ban de verrassingen”:
Schrijf je hier in
Voor meer informatie over sociale verkiezingen, surf naar onze themasite: www.sdworx.be/socialeverkiezingen

SD Worx sociale verkiezingen