eBlox OnSite

eBlox OnSite: decentralisatie van administratieve hr-processen

In- of uitdiensttredingen, mutaties, veranderingen van afdeling … In organisaties met verschillende vestigingen is het up-to-date houden van personeelsgegevens een complexe klus. Met eBlox OnSite decentraliseer je de invoer van wijzigingen zonder zelf het overzicht te verliezen. Alle personeelsgegevens worden immers aan de bron ingevoerd door de filliaal- of afdelingsverantwoordelijke, maar ze worden centraal opgeslagen. Zo beschik je altijd in realtime over accurate informatie zonder dat je de controle verliest over de kwaliteit van de gegevens.

Vraag demo aan

Voordelen voor jouw organisatie

  • Kwaliteit: de gegevensinvoer verloopt gestructureerd en gecontroleerd, wat de kwaliteit ten goede komt.
  • Tijdswinst: minder administratieve last op de schouders van de centrale diensten en lokale afdelingen winnen tijd door de gestructureerde dataverzameling.
  • Accuraatheid: op centraal niveau beschik je steeds over up-to-date personeelsgegevens en heb je inzicht in de lopende processen.

Wat we je bieden

  • Workflow op maat: je bepaalt zelf wie voor welke stap verantwoordelijk is en hoe de validaties moeten verlopen.
  • Documenten: contracten en andere documenten worden automatisch gegenereerd binnen eBlox OnSite.
  • Integratie: als je dit wilt, kunnen de gegevens uit eBlox OnSite automatisch worden geïmporteerd in eBlox Payroll.
  • Mensentaal: we hanteren een terminologie die eigen is aan je organisatie. Niet-payrollexperts worden bij de gegevensinvoer ondersteund door een wizard.

vraag demo aan

Hoe werkt het?

Case

Efficiënte hr-processen: de gedeelde missie van Total en SD Worx

Met 68 tankstation-shops verspreid over heel België vormen de hr-processen bij Total Belgium – Servauto een complexe klus. “Vooral de onboarding slorpte heel wat tijd op: tot voor kort verliep die via een eindeloze stroom van mails”, getuigt hr-manager Dimitri Pevenage. “eBlox OnSite maakte daar komaf mee: de administratielast halveerde, terwijl de kwaliteit een flinke boost kreeg.”

Om hr-processen te optimaliseren, implementeerde Total eBlox OnSite. Met succes: de administratielast bij onboardingen halveerde, de kwaliteit kreeg een flinke boost.

Lees meer
Dankzij eBlox OnSite verloopt ons onboardingsproces efficiënter en gestroomlijnder. Dat levert ons de helft meer tijdswinst op.
Total Dimitri Pevenage
Dimitri Pevenage Total Belgium – Servauto Hr-manager

Wil je hier graag meer over weten of bekijken wat jouw mogelijkheden zijn? Stel vrijblijvend je vraag en een van onze experts neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Stel je vraag